Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Внутрішній аудит

Категорії

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Нормативно-правові акти внутрішнього аудиту

Плани
 • Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Міністерства охорони здоров’я України

  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
  ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
  на 2019 рік
  Міністерства охорони здоров’я України

   

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 – 2021 роки, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 01 лютого 2019 року.

   

  І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

  з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

  Орієнтовний обсяг дослідження

  Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/орга-нізації, в якій проводиться внутрішній аудит

  Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

  Термін проведення внутрішнього аудиту

  Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

  1

   

  Діяльність Державного закладу «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

   

  ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  І квартал

  2019 року

  15

  3

  2

  Діяльність Національного музею-садиби М.І. Пирогова

  Національний музей-садиба М.І. Пирогова

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  3

  Діяльність Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни

  Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  20

  4

  4

  Діяльність Держаного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  5

  Діяльність Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  6

  Діяльність Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  20

  4

  7

  Бюджетна програма за КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України» за напрямом «Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експерементальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах»

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ.

  Оцінка ефективності планування і виконання бюджетної програми за напрямом та результатів їх виконання, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

  Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів,

  Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Міністерства охорони здоров’я України;

  заклади охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів Міністерства охорони здоров'я України

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  45

  4

   

  ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  з/п

  Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  Термін виконання

  Робочі дні на виконання, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, якості та результативності виконання завдань, функцій та процесів структурними підрозділами МОЗ (відповідальними за діяльність).

  1.

  Удосконалення (внесення змін) внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та рекомендацій Міністерства фінансів України, наданих за результатами зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в МОЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (зі змінами).

  І – ІІ квартал

  2019 року

  83

  4

  2.1. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ

  2.2. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

  2.

  Актуалізація бази даних об’єктів внутрішнього аудиту МОЗ (оновлення структури бази даних, збір, узагальнення у розрізі об’єктів внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  30

  1

  3.

  Планування діяльності з внутрішнього аудиту (актуалізація ризиків (негативних подій), оцінка ризиків, здійснення ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту, актуалізація Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, складання та затвердження Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  50

  4

  4.

  Організація здійснення (планового) внутрішнього аудиту та документальне оформлення його результатів, здійснення аналізу наданих рекомендацій відповідно до висновків аудиторського дослідження та визначення очікуваного результату, формування справи

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  265

  8

  5.

   

  Моніторинг стану врахування аудиторських рекомендацій.

  щоквартально

  у 2019 році

  до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

  60

  1

  6.

  Узагальнення результатів внутрішніх аудитів (інформаційна картка).

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  7

  1

  7.

  Формування Звіту про результати діяльності Управління аудиту та аналітики МОЗ за І півріччя 2019 року (форма № 1-ДВА) та його аналіз.

  до 01.02.2019

  до 20.07.2019

  8

  4

  8.

  Звітування перед керівником МОЗ про результати діяльності Управління аудиту та аналітики за відповідний звітний період та стан виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (піврічне, річне).

  до 20.01.2019

  до 20.07.2019

  6

  7

  9.

  Організація і проведення внутрішньої оцінки якості роботи Управління аудиту та аналітики та складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний плановий рік.

  до 01.02.2019

  9

  3

  10.

  Підвищення кваліфікації працівників Управління аудиту та аналітики з питань внутрішнього аудиту

  впродовж

  2019 року

  60

  8

  11.

  Розроблення індикаторів (форми опитування) стану внутрішнього контролю в МОЗ, установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління МОЗ

  ІІ квартал

  2019 року

  35

  2

  12.

  Складання та підписання Декларації внутрішнього аудиту МОЗ між керівником установи та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, із зазначенням мети (місії), цілі, принципів незалежності, основних повноважень та обов’язків підрозділу.

  І квартал

  2019 року

  5

  1

  3.1. Здійснення методологічної роботи.

  13.

  Розроблення методологічних підходів щодо оцінки ІТ-ризиків, їх ідентифікація / оцінка та розроблення основних інструментів (регламентів) здійснення оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій під час аудиторських досліджень.

  ІV квартал

  2019 року

  60

  5

  3.2. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

  14.

  Направлення на навчання за тематикою стосовно здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (ІТ-аудит).

  впродовж

  2019 року

  6

  2


   

  ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  з/п

  Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

  Загальна кількість робочих днів на рік

  Кількість посад (за фактом)

  Плановий фонд робочого часу, людино-дні

  Завантаженість внутрішніми аудитами

  Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів

  Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади

  Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні

  у тому числі на:

  планові внутрішні аудити, людино-дні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Начальник Управління

  250

  1

  219

  0,1

  22

  16

  749

  2

  Заступник начальника Управління – начальник відділу

  250

  1

  215

   

  0,3

  65

  49

  3

  Головний спеціаліст

  250

  6

  1339

  0,7

  937

  703

  Всього:

  х

  8

  1773

  х

  1024

  768

  749

   

   

  Начальник Управління аудиту та аналітики
  Міністерства охорони здоров’я України
  Л.А. Мельниченко
 • Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки Міністерства охорони здоров’я України

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності Державного закладу
  «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження
  Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 рік, затвердженого в.о. Міністра 14.02.2019, та згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2019 № 79-Адм «Про здійснення внутрішнього аудиту в Державному закладі «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України», Центр, Заклад) та з метою аналізу та оцінки діяльності ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України» аудиторською групою здійснено внутрішній аудит з питань відповідності вимогам законодавства процесів та результатів діяльності закладу, виконання актів і рішень органу управління, ефективності та результативності виконання функцій, предмету та завдань, визначених статутом; стану внутрішнього контролю в частині організації штатної дисципліни; підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; стану внутрішнього контролю в частині збереження активів закладу.

   

  За результатами здійсненого внутрішнього аудиту аудиторська група приходить до висновку про те, що за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України» здійснював свою діяльність відповідно до предмету та завдань, визначених статутом.

   

  Заклад знаходиться в режимній зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Територіально найближчий від м. Чорнобиль заклад охорони здоров’я знаходиться в м. Іванків, Київської області (53 км).

   

  Основна діяльність Закладу спрямована на надання медичної допомоги працівникам підприємств зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, в тому числі працівникам Чорнобильської АЕС, та особам, які тимчасово проживають на території режимної зони, проведення диспансерного нагляду за працівниками, які здійснюють роботи в шкідливих умовах праці для мінімізації професійної захворюваності.

   

  За інформацією (Звіт ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України» про лікувальну роботу, проведену за 2016-2018 роки), наданою директором Центру, у 2016 році контингент обслуговування складав 12347 осіб, з них 161 самопоселенці; у 2017 році – 12051 осіб, з них 145 самопоселенці; у 2018 році – 10864 осіб, з них 130 самопоселенці.

   

  Відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» Центром, з дотриманням вимог вказаних нормативних актів, проводяться попередні та періодичні медичні огляди працівників зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового відселення).

   

  Внутрішній контроль в частині збереження активів Закладу забезпечено шляхом дотримання наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» та наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації».

   

  Оцінку стану системи внутрішнього контролю в частині дотримання штатної дисципліни ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України» проведено шляхом аналізу наявності внутрішніх документів, що регламентують внутрішнє середовище контролю з даного напрямку дослідження.

   

  В цілому система управління та внутрішнього контролю в Центрі є недостатньою.

   

  Дослідженням встановлені порушення та недоліки, які негативно впливають та можуть надалі впливати на діяльність Центру. Так, до аудиту не представлені планові показники діяльності Закладу (зокрема щодо кількості проведених медичних оглядів працівників певних категорій; обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; наданих платних медичних послуг; наданої амбулаторно-поліклінічної допомоги, тощо), а також звіти про їх виконання, в зв’язку з чим надати оцінку стану виконання запланованих показників, а отже і ефективності діяльності Закладу, не вбачається за можливе. При наданні платних медичних послуг Центром використовуються тарифи, розроблені ТОВ «Медицина ВМ» та введені в дію наказом директора Центру від 22.05.2019 № 60. Проте, Київською обласною державною адміністрацією, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», тарифи не затверджені. За результатами звернення до Київської ОДА з даного питання Закладом отримана відповідь про те, що Департаментом економічного розвитку і торгівлі Київської ОДА спільно з департаментом охорони здоров’я Київської ОДА при участі профільної комісії Київської обласної ради ведеться робота щодо утворення обласної комісії з питань розгляду та встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я Київської області. У зв’язку з недотриманням керівництва Закладу вимог п. 2.8. наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» в складі комісії з проведення медичних оглядів відсутні лікарі, які пройшли підготовку з профпатології, що, враховуючи специфіку даної спеціальності, створює ризик не своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань у пацієнтів. Тарифікаційні списки працівників Центру підписуються лише керівником закладу та головним бухгалтером (в.о. головного бухгалтера), у зв’язку з тим, що тарифікаційна комісія в ДЗ «ЦСМДЗВ МОЗ України відсутня, що є порушенням наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» та створює ймовірність невірного визначення належних працівникам Центру посадових окладів, доплат та надбавок.

   

  За результатами документальної перевірки положень про структурні підрозділи Центру аудиторська група зазначає про відсутність положення про адміністративно-управлінський відділ та положення про господарський відділ, що унеможливлює надання оцінки повноти виконання завдань та функцій вказаними підрозділами, результатів роботи та визначення відповідальності працівників.

   

  Внаслідок недотримання норм статті 26 Кодексу законів про працю України при прийнятті на роботу за строковим трудовим договором (на період відсутності основного працівника) встановлювалось випробування для тимчасових працівників, що має наслідком порушенням законодавства про працю та створює ризик притягнення директора центру до адміністративної відповідальності на підставі статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

   

  Порушення керівництвом Закладу порядку застосування до працівників дисциплінарних стягнень (накладення на працівників за одне дисциплінарне порушення два види дисциплінарних стягнень), відсутність комунікації та взаємодії між структурними підрозділам (не доведення до працівників бухгалтерської служби наказів про накладення дисциплінарних стягнень на працівників), недотримання порядків, визначених внутрішніми документами Центру, зокрема Положення про преміювання (проведення стимулюючих виплат без дотримання порядку, визначеному в Положенні про преміювання), свідчить про відсутність належного внутрішнього контролю з даного напрямку.

   

  За результатами дослідження питання дотримання штатної дисципліни аудиторська група зазначає, що деякі працівники прийняті на роботу одразу на дві «основні» штатні посади. Проте, основним може бути лише одне місце роботи, оскільки в законодавстві про працю України відсутнє поняття «дві основні роботи» та умови їх виконання, що створює ризик виплати заробітної плати працівникам понад норми, встановлені чинним законодавством.

   

  До аудиту надано положення про облікову політику, затверджене директором ДЗ «ЦСМД ЗВ МОЗ України» від 09.01.2019, проте не погоджене з уповноваженим органом управління, чим порушено п 1.2 наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», що створює ризик застосування Центром невластивих йому бухгалтерських методів, порядків обліку, періодичності проведення відповідних процедур, тощо.

   

  На момент здійснення аудиту в ДЗ «ЦСМД ЗВ МОЗ України» бухгалтерський облік здійснюється в пристосованій формі (за допомогою офісної програми Excel). Опрацювання бухгалтерських документів вручну уповільнює процес та створює ризик допущення технічних помилок.

   

  Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

   

  З метою покращення рівня внутрішнього контролю та дотримання вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту надано рекомендації.

   

  Управління внутрішнього аудиту
  МОЗ України

 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи
  «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 рік, затвердженого в.о. Міністра 14.02.2019, та згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2019 № 94-Адм «Про здійснення внутрішнього аудиту в Державній установі «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України», Інститут, Установа), здійснено внутрішній аудит з питань відповідності вимогам законодавства процесів та результатів діяльності закладу, виконання актів і рішень органу управління, ефективності та результативності виконання функцій, предмету та завдань, визначених статутом; стану внутрішнього контролю в частині організації штатної дисципліни; дослідження та аналіз порядку надходження та використання коштів спеціального фонду; підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; стану внутрішнього контролю в частині збереження активів.

   

  За період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2019 року діяльність Інституту була спрямована на виконання функцій та завдань, визначених Статутом.

   

  Відповідно до статті 7 Закону України «Про курорти» та Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання, затвердженого наказом МОЗ України від 02.06.2003 № 243, ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України» являється єдиною в Україні установою, що здійснює дослідження природних лікувальних ресурсів, моніторинг їх безпечності та якості, організаційно-методичний і нормативний супровід санаторно-курортної діяльності, наукове обґрунтування методик санаторно-курортного лікування та реабілітації хворих з різними патологіями із застосуванням природних лікувальних ресурсів, преформованих засобів та фізичних чинників.

   

  Впродовж 2016-2019 років за загальним фондом бюджетного фінансування Інститутом виконувалось 8 науково-дослідних робіт, відповідно до укладених договорів на замовлення фізичних та юридичних осіб – 180 науково-дослідних робіт щодо вивчення різних аспектів природних лікувальних ресурсів.

   

  Відповідно до наказу МОЗ України від 26.06.2019 р. № 1459 «Про затвердження Уточненого переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2019 році» фінансування наукової тематики по загальному фонду припинено 31.08.2019. Науково-дослідні роботи, заплановані на 2019 рік, завершені достроково. Науково-дослідна робота «Розробка автоматизованої системи ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів» (2018-2020 рр.; прикладна; № д/р 0118U000354) не завершена. Ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів здійснюється в паперовому вигляді. Таким чином, припинення фінансування вказаної науково-дослідної роботи Уповноваженим органом управління має наслідком неефективне використання коштів державного бюджету, спрямованих на розробку системи ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (310 000 грн. у 2018 році, 244 900 грн. у 2019 році), у зв’язку з недосягненням очікуваного результату.

   

  Результати фундаментальних та прикладних робіт Інституту впроваджуються, в тому числі, в поліклінічному відділенні ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України».

   

  Поліклініка надає спеціалізовану амбулаторну допомогу (консультативну, лікувально-діагностичну та реабілітаційну) громадянам різних вікових груп з різними видами патологій. Зокрема, фахівці поліклініки працюють за Програмами відновлювального лікування хворих різних нозологічних категорій: дітей з ураженнями центральної нервової системи, дітей та дорослих із захворюваннями органів дихання, фертильних контингентів населення, амбулаторної реабілітації тимчасово переміщених осіб й учасників АТО та їх родин тощо.

   

  В ході аналізу інформації про пацієнтів поліклініки, зокрема медичних карток амбулаторних хворих (форма № 025/0) та Журналу реєстрації амбулаторних пацієнтів (форма № 074/о), засвідчено, що пацієнтами поліклініки, в більшості випадків, являються жителі м. Одеса та Одеської області.

   

  На час здійснення аудиту Інститутом ведеться позовна робота щодо визнання незаконним рішень Одеської обласної ради та скасування Свідоцтва про право власності Одеської обласної ради на будівлі та споруди, в яких розміщується Інститут за адресою: м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлені фактори ризику, які негативно впливають та можуть надалі впливати на діяльність Установи. Внаслідок недотримання відповідальними особами пункту 6 Положення про юридичну службу в системі Міністерства охорони здоров’я України та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, в частині підпорядкування юридичної служби безпосередньо керівнику Установи, посада провідного юриста входить до структурного підрозділу Інституту Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів, що було не враховано при формуванні та затвердженні штатного розпису відповідальними особами. В ході дослідження внутрішніх документів Установи (наказів, договорів) засвідчена відсутність віз погодження на документах провідного юриста, що створило та створює ризик не виявлення невідповідностей проектів документів вимогам законодавства та як наслідок його недотримання. Наказом Інституту від 01.04.2019 № 29-к «По особовому складу» завідувачу центру стандартизації винесено догану та переведено провідним хіміком. Проте, відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків тимчасового переведення та в інших випадках, передбачених законодавством. Зміна істотних умов праці допускається лише у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, про що працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Таким чином, внаслідок не проведення юридичної експертизи проекту вказаного наказу переведення працівника на іншу посаду відбулося з порушенням процедури, передбаченої КЗПпУ. Встановлення окремих графіків робочого часу для працівників Інституту з порушенням Правил внутрішнього трудового розпорядку має наслідком недотримання статті 142 КЗПпУ (трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку). В Положенні про відділ медичної реабілітації та відділ фундаментальних досліджень передбачено, що наукове керівництво відділом медичної реабілітації здійснює директор інституту на громадських засадах, наукове керівництво відділом фундаментальних досліджень здійснює заступник директора з наукової роботи на громадських засадах. Враховуючи, що поняття «робота на громадських засадах» законодавчо не визначено, а контрактом з керівником Інституту (посадовою інструкцією його заступника з наукової роботи) передбачено, що керівник зобов’язаний забезпечити ефективну практичну, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Установи, доцільним є виключення з Положень про структурні підрозділи пункту про здійснення керівництва на громадських засадах.

   

  До аудиту надано Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Інституту, затверджене наказом ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України» від 03.01.2017 № 01-о, проте не погоджене з Уповноваженим органом управління, що створює ризик застосування Інститутом невластивих йому бухгалтерських методів, порядків обліку, періодичності проведення відповідних процедур, тощо.

   

  Внаслідок недотримання вимог постанови Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті» надходження благодійних внесків від пацієнтів поліклініки здійснювалося без оформлення касових документів (касових ордерів, касової книги, журналу реєстрації касових ордерів). Оприбуткування готівки в повній сумі не здійснювалось в день її одержання. Відсутність системи внутрішнього контролю в частині дотримання касової дисципліни створює ризик не оприбуткування благодійної допомоги у повному розмірі, а також ймовірність того, що відбудеться правопорушення, пов’язане з корупцією, яке негативно вплине на досягнення Інститутом визначених цілей та завдань.

   

  Внаслідок не дотримання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» в частині необхідності обліку на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» матеріальних цінностей, які не є державною власністю та перебувають у тимчасовому розпорядженні Установи, при наявному договорі від 16.03.2018 про використання транспортних засобів, облік матеріальних активів Інституту здійснюється неналежним чином.

   

  На балансі інституту обліковується земельна ділянка площею 0,381 га, вартість якої становить 12 411 265,50 грн. (без урахування ПДВ) відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 18.11.2010. Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Таким чином, є доцільним та необхідним забезпечити проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки для відображення у звітності реальної вартості активу.

   

  Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю в діяльності Установи та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовані та надані аудиторські рекомендації.

   

  Управління внутрішнього аудиту
  МОЗ України

 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства «Державний науково-дослідний  центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного підприємства «Державний науково-дослідний  центр
  з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2017 року, затвердженого в.о. Міністра 12 червня 2016 року, з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.10.2017 № 65-Адм., проведено внутрішній аудит діяльності Державного підприємства «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України» за період діяльності з 01 січня 2015 року по 01 липня 2017 року.

   

  Результати аудиторського дослідження засвідчили вжиття Підприємством організаційних та практичних заходів щодо реалізації статутної діяльності з метою: надання на професійній основі експертних, освітніх, наукових, консультаційних, інформаційних та інших послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі нерезидентам, а також наукове обґрунтування системи аліментарного захисту здоров’я населення; комплексна оцінка стану харчування та здоров’я населення, наукове обґрунтування критеріїв якості продовольчої сировини, одержаної традиційним, нетрадиційним та трансгенним шляхами, проведення експертизи харчової продукції та супутніх матеріалів, контроль безпеки та біологічної цінності харчування.

   

  Аудиторським дослідженням наданих матеріалів та інформації встановлено, що протягом 2015 – 2017 років Підприємство здійснювало роботу відповідно до основних напрямків статутної діяльності та доручень Міністерства охорони здоров’я України.

   

  Але з набранням чинності Наказів МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та від 23.12.2015 № 888 «Про утворення комісій з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією державних закладів, установ та підприємств Міністерства охорони здоров'я України, перелік яких затверджений наказом МОЗ від 18.09.2015 р. № 604» та Наказу Держсанепідслужби України «Про внесення змін до наказу Держсанепідслужби України від 02 грудня 2012 року № 144» від 30.12.2015 № 220 Підприємство перестало надавати свій основний вид послуг - проведення експертизи харчових продуктів, що призвело до зменшення кількості замовлень з основного виду діяльності та значного зниження доходів.

   

  Перевіркою правильності оприбуткування матеріальних цінностей, проведеною суцільним способом за 2015 рік, 2016 рік та І півріччя 2017 року шляхом співставлення банківських виписок, накладних з даними оборотно-сальдових відомостей, інвентарних карток - розбіжностей не встановлено.

   

  Перевіркою повноти та своєчасності оприбуткування запасів, інших товарно-матеріальних цінностей порушень не встановлено.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлено значні недоліки та порушення в діяльності Центру.

   

  В порушення розділу 6 Статуту Державного підприємства «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України» (нова редакція), затвердженого наказом МОЗ України від 03.06.2013 № 96-О статутний капітал Центру Міністерством не сформовано, чим порушено вимоги пункту 3 статті 74 Господарського кодексу України щодо утворення та сплати статутного капіталу державного комерційного підприємства уповноваженим органом, до сфери управління якого воно належить та сплати до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

   

  В ході дослідження та оцінки змісту Наказів про облікову політику, встановлено, що частина, рекомендованих нормативними документами елементів облікової політики, суб’єктом господарювання – ігнорується, вимоги, закріплені в Наказах на практиці не завжди дотримуються, деякі елементи Наказів суперечать законодавству України.

   

  Таке формальне відношення до підготовки Наказів про облікову політику, окрім адміністративних штрафів, викривлень фінансових результатів діяльності, недостовірності показників його фінансової звітності, може призвести ще й до негативних податкових наслідків. Оскільки, згідно ст. 44.2 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток має використовувати дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

   

  Інформація про фінансовий стан Підприємства у зв’язку з відсутністю методології ведення обліку та відсутністю розкриття важливих для Підприємства елементів облікової політики є викривленою по відношенню до даних бухгалтерського обліку.

   

  Слід зазначити, що, Підприємством не погоджено з МОЗ України Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку, чим порушено вимоги розділу ІІ ч.1 Положення про порядок бухгалтерського обліку та Наказів МОЗ України № 253 від 22.05.2007 та 242 від 24.03.2016.

   

  Значна кількість несвоєчасно проведених актів виконаних робіт, що порушує один з основних принципів бухгалтерського обліку нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким, для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, призводить до некоректного відображення фінансового результату (база оподаткування) і, як наслідок недостовірної сплати податків (податок на прибуток, відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку).

   

  Інформація, наведена у фінансових звітах Підприємства за 2015, 2016 та I півріччя 2017 року не відповідає даним бухгалтерського обліку (оборотно-сальдовим відомостям). Як наслідок, фінансова звітність Підприємства недостовірно відображає його фінансове становище і результати фінансово-господарської діяльності за відповідні звітні періоди.

   

  Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що фінансові показники діяльності Підприємства є викривленими та недостовірно відображають його реальний фінансовий стан.

   

  В наказах про облікову політику чітко не визначено методи амортизації основних засобів та інших необоронних матеріальних активів, тому перевірити правильність нарахування амортизації не видається за можливе.

   

  На період проведення перевірки в обліку відображена прострочена кредиторська заборгованість Підприємства за оренду нежитлового приміщення в сумі 110 474,50 гривень, яка виникла у січні 2016 року.

   

  Колективний договір до аудиту не надано, що не дає можливості підтвердити порядок нарахування середньої заробітної плати, а також правильність застосування стимулюючих виплат та інших заохочень, доплат та надбавок працівникам Підприємства.

   

  У Підприємства наявна прострочена заборгованість з виплати заробітної плати з січня 2016 року в сумі 254 351,15 гривень. Несвоєчасна виплата заробітної плати може призвести до нарахування штрафів та звернення працівників Підприємства до суду, що значно збільшить поточні витрати.

   

  В процесі аудиту було виявлено порушення регламенту умов Контракту керівника в частині погодження премій з Міністерством, так, протягом 2015 року керівнику Підприємств, було нараховано премію на суму 40 940 грн.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України

 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства «Укрвакцина»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного підприємства «Укрвакцина»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2017 року, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 12 червня 2017 року, згідно з наказом МОЗ від 03.11.2017 № 73-Адм та відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ від 27.03.2012 № 207, в Державному підприємстві «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДП «Укрвакцина», підприємство), проведено внутрішній аудит (за напрямами – аудит відповідності, фінансовий аудит), за період діяльності з 01.01.2016 по 01.10.2017.

   

  Метою внутрішнього аудиту визначено надання оцінки діяльності підприємства щодо реалізації статутної діяльності, законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань стану збереження активів та використання державного майна.

   

  Так, ДП «Укрвакцина» організовано та вжито дієвих заходів із забезпечення реалізації статутної діяльності, засвідчено спроможність та перспективи розвитку підприємства з визначених напрямів діяльності.

   

  Забезпечено організацію функціонуючої системи внутрішнього контролю на ДП «Укрвакцина» з реалізації основної статутної діяльності, спрямованої на здійснення стабільного забезпечення товаром закладів охорони здоров'я, організації робіт із зберігання, вдосконалення та постачання ЛЗ та ВМП, створення температурного режиму «холодового ланцюга» та контролю за ним на етапах зберігання (функціонування складського комплексу) та транспортування (функціонування автопарку) ЛЗ від постачальника до закладів охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних та інших закладів системи МОЗ. Реалізується програма контролю якості на всіх етапах.

   

  Підприємством самостійно та в співпраці з іншими державними підприємствами в рамках інформатизації сфери охорони здоров’я розроблено та впроваджено ряд програмних продуктів, направлених на підвищення якості, оперативності та забезпечення максимальної повноти та реальної інформації.

   

  Водночас, виявлені порушення основних принципів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і, як наслідок, фінансові показники діяльності підприємства є викривленими та недостовірно відображають його реальний фінансовий стан. Інформація, наведена у фінансових звітах підприємства за 2016 рік та 9 місяців 2017 року не відповідає даним бухгалтерського обліку.

   

  У фінансовій звітності підприємства за 2016 рік – 9 місяців 2017 року неправомірно завищено суму основних засобів на 383 тис.гривень; доходи підприємства за 9 місяців 2017 року занижені на 73 612,61 гривень, і, як наслідок, фінансова звітність підприємства недостовірно відображає його фінансове становище і результати фінансово-господарської діяльності за відповідні звітні періоди.

   

  Зазначене унеможливило застосування у ході аудиторських досліджень Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Мінфіну від 14.02.2006 № 170, що має на меті оцінку ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за звітний період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати.

   

  Фінансовий план ДП «Укрвакцина» на 2017 рік не затверджено МОЗ та при цьому підприємством допущено здійснення витрат, щодо яких існують законодавчі обмеження на суму 596 тис.грн (інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

   

  Підприємством не розроблено та не погоджено з МОЗ наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2016 рік та погоджено наказ про облікову політику на 2017 рік лише у грудні 2017 року.

   

  За результатами проведеного аудиторського дослідження штатної та фактичної чисельності працівників підприємства, з питання дотримання порядку складання штатного розпису, витрачання коштів на оплату праці встановлено відсутність елементів внутрішнього контролю за штатною дисципліною, здійсненням розрахунків з оплати праці, відсутності планово-економічної складової у процесі.

   

  Штатні розписи та Структура ДП «Укрвакцина» на 2016 та 2017 роки не погоджені МОЗ. Виявлені недоліки та порушення, допущені при формуванні штатних розписів. Не забезпечено перегляд та внесення змін до штатного розпису підприємства при внесенні фактичних змін до посадових окладів працівників.

   

  Виявлено факти не донарахування заробітної плати працівникам за роботу у вихідні дні на загальну суму 14 076,86 гривень.

   

  Встановлено факти невідповідності даних первинної документації та розрахункових відомостей, що є підставою нарахування заробітної плати працівникам.

   

  Результати застосування аудиторських методів дослідження засвідчили не забезпечення створення на підприємстві елементів внутрішнього контролю за веденням бухгалтерського обліку, негативні наслідки втрати управлінського контролю зафіксовані під час проведення аудиту.

   

  Крім того, засвідчено окремі проблемні питання, що потребують вирішення на рівні уповноваженого органу управління.

   

  Так, ДП  «Укрвакцина» включено до рекомендованого Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації  у 2017 – 2020 роках, проте, через відсутність підтвердження вжиття МОЗ заходів відпрацювання рекомендації Мінекономрозвитку, створено ризик втрати уповноваженого Міністерством державного підприємства на реалізацію суспільно значимих функцій у сфері забезпечення населення України лікарськими засобами та виробами медичного призначення, закуплених за кошти державного бюджету.

   

  Засвідчено відсутність елементів внутрішнього контролю за реалізацією взаємовідносин Міністерства та ДП «Укрвакцина» з обслуговування підприємством інформаційних систем, техніки МОЗ і робочих місць працівників апарату МОЗ та виявлено проблематику щодо визначення, в правовому полі, суті виконання підприємством цих завдань.

   

  В МОЗ знаходяться основні засоби та нематеріальні активи підприємства (серверне обладнання, маршрутизатор, відеорегістратори тощо) без здійснення документального оформлення їх передачі-прийняття у користування.

   

  Крім того, існує ймовірний ризик порушення статті 287 ПКУ щодо сплати податку на землю, яка використовується ДП «Укрвакцина» за адресою: м.Обухів вул. Каштанова, 66А (База медпостачання: земельні ділянки під складським корпусом № 1 площею 488 м² та складським корпусом № 2 – 1828 м²).

   

  Засвідчено формальний підхід до проведення інвентаризації на підприємстві та випадки неналежного ведення аналітичного обліку основних засобів та нематеріальних активів.

   

  За результатами аудиторського дослідження встановлено послаблення Міністерством контролю за фінансовою діяльністю державного підприємства, що належить до сфери його управління, внаслідок чого підприємством допущені порушення у діяльності.

   

  Враховуючи результати аудиторського дослідження, аудиторські знахідки та доказову базу надано негативний аудиторський висновок.

   

  За результатами проведеного аудиторського дослідження та сформованих висновків надані рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України