Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Секторальна робоча група "Охорона здоров'я"

Категорії

The main goal of the Ministry of Health of Ukraine Health Sectoral Working Group is to hold a regular dialogue with development partners to present priorities and results of activities aimed at implementing the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine and carrying out reforms in the field of health care, measures for post-war reconstruction and development of the infrastructure of the health care system in Ukraine, coordination with partners on the development of joint directions and priorities of cooperation within the framework of current projects (programs) of international technical assistance, as well as discussion and coordination of directions of cooperation during preparation of future projects (programs) aimed at the implementation of the specified measures.

Головною метою роботи секторальної робочої групи «Охорона здоров’я» (СРГ) є проведення регулярного діалогу з партнерами з розвитку для представлення пріоритетів та результатів здійснення заходів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та проведення реформ у галузі охорони здоров’я, заходів з післявоєнного відновлення та розбудови інфраструктури системи охорони здоров'я в Україні, узгодження з партнерами з розвитку  спільних напрямів та пріоритетів співробітництва в рамках діючих проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, а також обговорення та узгодження напрямів співробітництва в ході підготовки майбутніх проектів (програм) спрямованих на реалізацію вказаних заходів.

Контакти Секретаріату. 


Тетяна Федорнак-Чорна,

Секретаріат Координаційної ради

Проєктного офісу з відновлення системи охорони здоров'я

Міністерства охорони здоров'я України

[email protected] 

тел: +380631555307


Tetiana Fedornak-Chorna,
Health Recovery Office, Ministry of Health
[email protected] 
+380631555307