Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Внутрішній аудит

Категорії

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Нормативно-правові акти внутрішнього аудиту

Плани
 • Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Міністерства охорони здоров’я України

  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
  ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
  на 2019 рік
  Міністерства охорони здоров’я України

   

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 – 2021 роки, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 01 лютого 2019 року.

   

  І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

  з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

  Орієнтовний обсяг дослідження

  Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/орга-нізації, в якій проводиться внутрішній аудит

  Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

  Термін проведення внутрішнього аудиту

  Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

  1

   

  Діяльність Державного закладу «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

   

  ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  І квартал

  2019 року

  15

  3

  2

  Діяльність Національного музею-садиби М.І. Пирогова

  Національний музей-садиба М.І. Пирогова

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  3

  Діяльність Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни

  Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  20

  4

  4

  Діяльність Держаного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  5

  Діяльність Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  6

  Діяльність Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  20

  4

  7

  Бюджетна програма за КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України» за напрямом «Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експерементальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах»

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ.

  Оцінка ефективності планування і виконання бюджетної програми за напрямом та результатів їх виконання, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

  Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів,

  Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Міністерства охорони здоров’я України;

  заклади охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів Міністерства охорони здоров'я України

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  45

  4

   

  ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  з/п

  Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  Термін виконання

  Робочі дні на виконання, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, якості та результативності виконання завдань, функцій та процесів структурними підрозділами МОЗ (відповідальними за діяльність).

  1.

  Удосконалення (внесення змін) внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та рекомендацій Міністерства фінансів України, наданих за результатами зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в МОЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (зі змінами).

  І – ІІ квартал

  2019 року

  83

  4

  2.1. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ

  2.2. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

  2.

  Актуалізація бази даних об’єктів внутрішнього аудиту МОЗ (оновлення структури бази даних, збір, узагальнення у розрізі об’єктів внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  30

  1

  3.

  Планування діяльності з внутрішнього аудиту (актуалізація ризиків (негативних подій), оцінка ризиків, здійснення ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту, актуалізація Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, складання та затвердження Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  50

  4

  4.

  Організація здійснення (планового) внутрішнього аудиту та документальне оформлення його результатів, здійснення аналізу наданих рекомендацій відповідно до висновків аудиторського дослідження та визначення очікуваного результату, формування справи

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  265

  8

  5.

   

  Моніторинг стану врахування аудиторських рекомендацій.

  щоквартально

  у 2019 році

  до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

  60

  1

  6.

  Узагальнення результатів внутрішніх аудитів (інформаційна картка).

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  7

  1

  7.

  Формування Звіту про результати діяльності Управління аудиту та аналітики МОЗ за І півріччя 2019 року (форма № 1-ДВА) та його аналіз.

  до 01.02.2019

  до 20.07.2019

  8

  4

  8.

  Звітування перед керівником МОЗ про результати діяльності Управління аудиту та аналітики за відповідний звітний період та стан виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (піврічне, річне).

  до 20.01.2019

  до 20.07.2019

  6

  7

  9.

  Організація і проведення внутрішньої оцінки якості роботи Управління аудиту та аналітики та складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний плановий рік.

  до 01.02.2019

  9

  3

  10.

  Підвищення кваліфікації працівників Управління аудиту та аналітики з питань внутрішнього аудиту

  впродовж

  2019 року

  60

  8

  11.

  Розроблення індикаторів (форми опитування) стану внутрішнього контролю в МОЗ, установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління МОЗ

  ІІ квартал

  2019 року

  35

  2

  12.

  Складання та підписання Декларації внутрішнього аудиту МОЗ між керівником установи та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, із зазначенням мети (місії), цілі, принципів незалежності, основних повноважень та обов’язків підрозділу.

  І квартал

  2019 року

  5

  1

  3.1. Здійснення методологічної роботи.

  13.

  Розроблення методологічних підходів щодо оцінки ІТ-ризиків, їх ідентифікація / оцінка та розроблення основних інструментів (регламентів) здійснення оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій під час аудиторських досліджень.

  ІV квартал

  2019 року

  60

  5

  3.2. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

  14.

  Направлення на навчання за тематикою стосовно здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (ІТ-аудит).

  впродовж

  2019 року

  6

  2


   

  ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  з/п

  Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

  Загальна кількість робочих днів на рік

  Кількість посад (за фактом)

  Плановий фонд робочого часу, людино-дні

  Завантаженість внутрішніми аудитами

  Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів

  Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади

  Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні

  у тому числі на:

  планові внутрішні аудити, людино-дні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Начальник Управління

  250

  1

  219

  0,1

  22

  16

  749

  2

  Заступник начальника Управління – начальник відділу

  250

  1

  215

   

  0,3

  65

  49

  3

  Головний спеціаліст

  250

  6

  1339

  0,7

  937

  703

  Всього:

  х

  8

  1773

  х

  1024

  768

  749

   

   

  Начальник Управління аудиту та аналітики
  Міністерства охорони здоров’я України
  Л.А. Мельниченко
 • Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки Міністерства охорони здоров’я України

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи
  «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра від 12 червня 2018 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.12.2018 № 126-Адм «Про проведення внутрішнього аудиту в Державній установі «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України» за період з 01 січня 2016 року по 30 вересня 2018 року.

   

  Аудиторським дослідженням засвідчено, що за період з 01 січня 2016 року по 30 вересня 2018 року ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» вживала дієвих заходів спрямованих на досягнення мети та виконання завдань, визначених Статутом.

   

  З метою реалізації предмету та завдань Установою в порядку, визначеному наказами МОЗ України, та в межах фахової компетенції організовуються та проводяться прикладні наукові дослідження.

   

  На основі проведених досліджень виконавцями підготовлені методично-інформаційні та інструктивні матеріали щодо методів діагностики та лікування дорослих і дітей із захворюваннями дихальної системи. Також, фахівцями Центру публікуються результати досліджень у періодичних виданнях України та за кордоном, а також приймається участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших наукових подіях, які відповідають основним напрямам діяльності Установи.

   

  Діяльність клінічних підрозділів Установи головним чином спрямована на відновлювальне лікування хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень на основі методик диференційованого застосування галоаерозольтерапії, методів апаратної фізіотерапії, інших немедикаментозних технологій, які доповнюють галоаерозольтерапію, в поєднанні з необхідним базовим медикаментозним лікуванням з метою забезпечення безперервності процесу лікування, підвищення його ефективності, забезпечення довготривалого контролю за перебігом патологічного процесу, зменшення та раціональне використання необхідних медикаментозних засобів, максимальної персоналізації лікування.

   

  Аналізом даних бухгалтерського обліку та бюджетної звітності розбіжностей не встановлено.

   

  Операції по надходженню коштів на рахунки та перерахуванню підтверджені відповідними первинними документами.

   

  Під час аудиту проведено вибіркову інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, запасів. За результатами інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлені фактори ризику, які негативно впливають та можуть надалі впливати на діяльність Установи.

   

  Так, відповідно до постанови КМУ № 1180 та в порядку передбаченому наказом № 798/657/351 Установою проводяться науково-дослідні роботи, організовуються та обслуговуються наукові дослідження, надаються консультації з питань наукових досліджень, тощо. Кошти, отримані як плата за послуги, спрямовується на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм. Проте, всупереч вимог постанови № 830 та наказу № 798/657/351 оплата праці наукових працівників, задіяних в наданні платних послуг, не проводиться, а відсутність внутрішнього Порядку надання платних послуг унеможливлює однозначне тлумачення правильності організації та здійснення Центром процесу з надання платних послуг та використання коштів, отриманих як плата за послуги.

   

  Таким чином, відсутність належної системи внутрішнього контролю та управлінських рішень стало причиною порушення постанови № 830 та наказу № 798/657/351.

   

  В ході дослідження та оцінки змісту статей балансу аудиторська група приділила увагу суттєвим статтям Балансу, таким як «Основні засоби» та «Нематеріальні активи». Обидві статті некоректно відображені на рахунках бухгалтерського обліку і як наслідок – в Балансі Установи відповідних звітних періодів. Так, за даними Балансу та Книги «Журнал-головна» на субрахунку 1011 «Земельні ділянки» обліковується земельна ділянка за адресою: м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 вартістю 960 789,00 грн. Проте, після переоцінки у 2015 році її вартість складає 6 244 125,20 грн. (відповідно до витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, видану Управлінням Держземагенства в Ужгородському районі від 11.02.2015 № 34-709-0.4-1391/2-15). Відповідно до положень НП(С)БО 125 та Методичних рекомендацій № 11 відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку. У зв’язку із зазначеним земельна ділянка за адресою: м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 повинна обліковуватись на балансі Установи згідно з її переоціненою (справедливою) вартістю у сумі 6 244 125,20 грн. Неправильність відображення вартості земельної ділянки у бухгалтерському обліку Установи має наслідком заниження вартості активів на суму 5 283 336,20 грн.

   

  За період, що підлягав дослідженню, за Установою було закріплено право на 8 корисних моделей (патенти), що були отримані за результатами виконання на замовлення МОЗ України науково-дослідних робіт. Проте, всупереч НП(С)БО 122 вони не обліковуються на балансі Установи. У зв’язку із зазначеним, аудиторська група проходить до висновку про порушення відповідальними особами одного з основних принципів бухгалтерського обліку – повне висвітлення та має наслідком заниження активів Установи. Для визначення суми заниження нематеріальних активів необхідно здійснити їх оцінку.

   

  Бухгалтерський облік в Установі здійснюється в пристосованій формі (за допомогою офісної програми Excel). Водночас, ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» опрацьовуються великі обсяги бухгалтерських документів вручну, що уповільнює процес та створю ризик допущення технічних помилок. Таким чином, відсутність автоматизованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку створює ризик допущення технічних помилок та уповільнює процес обробки бухгалтерської інформації.

   

  Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за діяльністю Установи та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовані та надані рекомендації.

   

  Управління аудиту
  та аналітики МОЗ України

 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи
  «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

   

  З метою аналізу та оцінки діяльності ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Заклад, Лікарня, ДЗ «РКЛ МОЗ України») здійснено внутрішній аудит з питань відповідності вимогам законодавства процесів та результатів діяльності закладу, виконання актів і рішень органу управління, ефективність та результативність виконання функцій, предмету та завдань, визначених статутом; аналізу порядку формування структури та штатного розпису, ефективності витрачання коштів на оплату праці; підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

   

  За період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року ДЗ «РКЛ МОЗ України» здійснювала свою діяльності відповідно до предмету та завдань, визначених статутом.

   

  Відповідно до наказу МОЗ України від 05.04.2018 № 627 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків» ДЗ «РКЛ МОЗ України» визначений єдиним державним закладом, який має право проводити медичні огляди моряків, визначати придатність осіб за станом здоров’я для роботи на суднах та має дозвіл на видачу міжнародних сертифікатів, що свідчить про виконання Закладом загальнодержавних функцій.

   

  Протягом періоду, що підлягає дослідженню, спостерігається тенденція до збільшення кількості прикріпленого контингенту (станом на 01.05.2016 Закладом обслуговувалось 30350 осіб, на 01.06.2017 – 30350 особи, на 01.01.2018 – 32338 особи, на 01.01.2019 – 35748 осіб), чим підтверджується наявність попиту на послуги, що надаються Лікарнею, а також її авторитету серед закладів охорони здоров’я.

   

  В якості клінічної бази для вищих навчальних закладів медичного профілю Лікарнею, протягом періоду, що підлягає дослідженню, за погодженням з МОЗ України укладені угоди про співпрацю з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України».

   

  Аналізом основних медико-статистичних показників роботи Закладу за 2016-2018 роки аудиторською групою засвідчено факт виконання запланованих показників роботи Лікарні за 2016-2018 роки в середньому на 59%. Найбільша кількість хворих стаціонарних відділень направляється лікарями консультативно-поліклінічного відділення Закладу – в середньому 51,3% із загальної кількості; 34% - завідувачами та лікарями стаціонарних відділень; 5% - відповідно до договорів зі страховими компаніями, тощо.

   

  В 2018 році до структури Закладу були внесені зміни, зокрема, введено структурний підрозділ – відділення постінсультної реабілітації, яке забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, які перенесли порушення мозкового кровообігу за ішемічним та геморагічним типами, у періоді відновлення порушених функції та періоді виправлення віддалених наслідків гострого порушення мозкового кровообігу з метою відновлення навичок, втрачених після інсульту та покращення якості життя.

   

  В ході усного інтерв’ювання з головним лікарем Закладу представникам аудиторської групи надана інформація про те, що в структурі Лікарні планується розширити вказане відділення та, враховуючи актуальність даного напрямку, створити Центр постінсультної реабілітації. Оскільки заходи системи охорони здоров’я повинні бути спрямовані на задоволення потреб людини, в тому числі, в реабілітаційному лікуванні, а також враховуючи соціальну значущість порушеної проблеми створення Центру постінсультної реабілітації є доцільним та актуальним.

   

  В ході аналізу порядку формування структури та штатного розпису Закладу, витрачання коштів на оплату праці аудиторською групою в загальному засвідчено ефективні та оптимальні управлінські рішення.

   

  За результатами дослідження питання достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності аудиторська група приходить до висновку про наявність належного рівня системи внутрішнього контролю в Закладі щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

   

  Разом з тим, аудиторським дослідженням виявлені фактори ризику, які можуть негативно вплинути на діяльність Закладу.

   

  Зокрема, в рамках реалізації статутної діяльності відповідно до наказів МОЗ України в консультативній поліклініці Закладу проводяться медичні огляди.

   

  Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2014 № 1056 та розпорядженням КМДА від 11.06.2015 № 557 затверджені тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає ДЗ «РКЛ МОЗ України».

   

  Документальною перевіркою встановлено, що відповідно до актів про надання послуг за договорами зі страховими компаніями, іншими підприємствами та реєстрів обліку наданих медичних послуг, вартість деяких послуг перевищує розмір встановлений розпорядженням КМДА від 24.09.2014 № 1056.

   

  Відповідно до пояснень, наданих керівником Закладу, покриття витрат на вказані послуги відбувається відповідно до ст. 13 БКУ шляхом встановлення ціни в договорах з контрагентами з урахуванням підвищень заробітної плати, тарифів на комунальні послуги та енергоносії, цін на витратні матеріали, що відповідає собівартості понесених Закладом витрат на їх надання.

   

  У зв’язку із зазначеним, аудиторська група приходить до висновку про необхідність вжиття Закладом належних заходів для затвердження актуальних тарифів на платні медичні послуги.

   

  Аудиторським дослідженням встановлено факти недотримання пункту 12, глави 2, розділу IV наказу Міністерства юстиції України від 04.07.2018 № 2277/5 щодо доповнення особових справ документами в міру їх надходження (поповнення), що створює потенційний ризик в частині об’єктивності встановлення посадових окладів, надбавок, доплат, визначення періодів відпусток та інших факторів.

   

  Аналізуючи положення колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДЗ «РКЛ МОЗ України» та додатків до нього аудиторська група вважає доцільним внесення змін до Положення про преміювання працівників Закладу в частині розділення заохочувальних виплат (премій) та надбавок.

   

  На час здійснення аудиту залишається не врегульованим питання використання нежитлової будівлі, що перебуває на балансі Закладу.

   

  Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовано та надано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України

 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Національного музею-садиби М.І. Пирогова

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності
  Національного музею-садиби М.І. Пирогова

   

  З метою оцінки діяльності Національного музею-садиби М.І. Пирогова (далі - НМС М.І. Пирогова, Музей) аудиторською групою проведено дослідження відповідності вимогам законодавства процесів та результатів діяльності Музею, виконання актів і рішень органу управління, ефективність та результативність виконання функцій, предмету та завдань, визначених Статутом; ефективності витрачання коштів на оплату праці; підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; аналіз порядку надходження та використання коштів спеціального фонду.

   

  Дослідженням засвідчено, що за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 діяльність Музею була спрямована на досягнення мети та виконання завдань, визначених Статутом.

   

  З метою реалізації статутних завдань відповідальними особами проведена науково-фондова робота, що орієнтована на збереження, поповнення та використання музейних колекцій у практичній діяльності, комплектування фондів Музею; відповідно до розроблених та затверджених програм проводяться екскурсії; підготовлені до друку та видання наукові описи колекцій, статті, монографії, тематичні збірники, путівники.

   

  Виконання планових показників науково-екскурсійної роботи Музею за період, що підлягав дослідженню, у середньому складає 114%.

   

  Основна наукова діяльність Музею спрямована на підтримку тривалого наукового експерименту по збереженню набальзамованого тіла М.І. Пирогова в природному середовищі.

   

  В ході аналізу даних бухгалтерського обліку та бюджетної звітності аудиторським дослідженням розбіжностей та порушень не встановлено.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлені фактори, які можуть негативно впливати на діяльність Музею.

   

  З метою усунення розбіжностей між установчим документом Музею та чинним законодавством України в частині виконання Музеєм невластивих йому функцій (науково-дослідних робіт в розумінні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») доцільним є внесення змін до статуту НМС М.І. Пирогова шляхом виключення завдань щодо можливості проведення останнім науково-дослідних робіт.

   

  Відсутність належного рівня системи внутрішнього контролю та взаємодії між відповідальними особами стали причинами підміни понять та нерозуміння різниці між стимулюючими виплатами (преміями) та доплатами, передбаченими Положеннями про встановлення премій та доплат та як наслідок некоректне складання та оформлення внутрішніх розпорядчих документів.

   

  Формальний підхід до створення комісії по оплаті праці співробітників Музею, відсутність контролю за правильністю встановлення посадових окладів працівникам з боку представників профспілкового комітету, що передбачено Колективним договором Музею, порушує порядок виконання відповідальними особами покладених на них обов’язків в частині відсутності погодження (підпису) ними тарифікаційних списків, що створює ризик неправильного визначення посадових окладів працівників, встановлення їм надбавок та доплат.

   

  Всупереч Методичних рекомендацій № 11 Положення про облікову політику Музею не погоджене з Уповноваженим органом управління. Також, Положенням не визначено перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей при розрахунку вартості платних послуг, що передбачено наказом № 1004/1113/1556.

   

  В порушення п.3 наказу № 1004/1113/1556 в Музеї не розроблений внутрішній розпорядчий документ, яким має бути визначений перелік платних послуг, що ним надаються та не визначені відповідальні особи.

   

  Бухгалтерський облік здійснюється в пристосованій формі (за допомогою офісної програми Excel), що уповільнює операційний процес та створює ризик допущення технічних помилок.

   

  Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

   

  Для покращення системи внутрішнього контролю в Музеї та дотриманням вимог законодавства у майбутньому аудиторською групою сформовані та надані рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України

 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства
  «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України»

   

  На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.05.2019 № 47-Адм «Про проведення позапланового внутрішнього аудиту в Державному підприємстві «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДП «ДБЦ МОЗ України», Підприємство) та з метою оцінки діяльності ДП «ДБЦ МОЗ України» аудиторською групою проведено дослідження з питань виконання Підприємством функцій, предмету та завдань, визначених Статутом, підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

   

  Відповідно до Статуту основними завданнями Підприємства є ведення господарської діяльності у сфері будівництва з метою задоволення потреб Уповноваженого органу управління та одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

   

  Проте, з моменту утворення та на час проведення дослідження єдиним потенційним джерелом доходу (прибутку) Підприємства є авторський нагляд, утримання служби замовника та технагляд (0,4% та 2,5% від вартості будівництва відповідно) в межах коштів, затверджених бюджетними програмами, за якими ДП «ДБЦ МОЗ України» визначений одержувачем бюджетних коштів: за КПКВК 2301850 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва» (у 2018, 2019 роках); за КПКВК 2301130 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» (2019 рік); за КПКВК 2301830 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку» (2019 рік).

   

  На момент здійснення аудиту відповідно до інформації, наданої аудиторській групі, за жодним із закріплених за ДП «ДБЦ МОЗ України» інвестиційних проектів будівельні роботи не розпочаті.

   

  Таким чином, з моменту утворення Підприємства та станом на 31.03.2019 діяльність ДП «ДБЦ МОЗ України» зводилась виключно до «очікування» бюджетного фінансування, разом з тим, інші статутні завдання та предмет його діяльності не виконувались (зокрема, здійснення в установленому порядку власної підрядної діяльності із будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів, їх проектування, супроводження та технічне обслуговування медичного, технологічного, інженерного обладнання після передачі об’єктів в експлуатацію та одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності).

   

  Більша частина первинних фінансових документів, в яких відображена господарська діяльність ДП «ДБЦ МОЗ України», в порушення п.п.2.4, п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, наявні лише в електронному варіанті без підписів відповідальних осіб Підприємства та його печатки. На прохання представників аудиторської групи, документи були роздруковані та завірені печаткою Підприємства.

   

  Фінансові плани Підприємства в порушення вимоги п.4 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 02.03.2015 № 205, на 2017 та 2019 роки не затверджені. Відповідно до розділу 8 Статуту Підприємства керівник несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

   

  В ході аналізу звіту про виконання фінансового плану Підприємства за 2018 рік встановлено, що ДП «ДБЦ МОЗ України» не отримувало прибутків та є збитковим.

   

  З моменту утворення на Підприємстві накопичувались борги, основну частину з яких складала нарахована і невиплачена заробітна плата з нарахуваннями та утриманнями, яка на кінець березня 2019 року становить 2 053,97 тис. гривень.

   

  Оскільки у ДП «ДБЦ МОЗ України» відсутнє будь-яке ліквідне майно, тобто інші джерела покриття наявної кредиторської заборгованості, існує ризик сплати (перенесення) кредиторської заборгованості Підприємства Уповноваженим органом управління.

   

  Підприємством не розроблено та не погоджено з МОЗ України Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку, чим порушено вимоги п.п.1, 2 наказу МОЗ України від 24.03.2016 № 242 «Про облікову політику підприємств, що належать до сфери управління МОЗ України».

   

  При проведені аналізу встановлено розбіжності між даними оборотно-сальдових відомостей та фінансовою звітністю за відповідні періоди. Пояснення щодо причин розбіжностей відповідальними особами аудиторській групі не надані.

   

  У фінансовій звітності Підприємства за 3 місяці 2019 року неправомірно завищено за кодом рядка 1690 «Інші поточні зобов’язання» на суму 356 131,75 грн., а за кодом рядка 1630 «Розрахунки з оплати праці» занижено на суму 356 131,75 грн., що може негативно вплинути на фінансовий стан Підприємства та потребує виправлення в майбутньому звітному періоді.

   

  Відповідно до договору від 18.03.2019 № 1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (Позикодавцем) надається ДП «ДБЦ МОЗ України» безготівкова поворотна фінансова допомога в національній валюті України у сумі 183 595,94 гривень. Проте, за даними Балансу (Звіту про фінансовий стан) від 31.03.2019 та пояснювальної записки за І квартал 2019 року від 25.04.2019 № 05/04-02 в рядку з кодом 1690 «Інші поточні зобов’язання» зазначено суму в 549 672,61гривень (позика працівників).

   

  Встановлений факт свідчить про порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, а також містить ознаки шахрайства.

   

  Ненадання первинних документів (що підтверджують розрахунки заробітної плати, нарахувань та утримань) є підставою для висновку, що нараховані Підприємством суми заробітної плати (в тому числі суми нарахувань та утримань) є недостовірними.

   

  Підтвердити достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Підприємства неможливо, оскільки інформація, наведена у фінансовій звітності за період, що підлягав аудиторському дослідженню не відповідає даним оборотно-сальдових відомостей відповідних періодів, а також відсутні первинні документи бухгалтерського обліку по нарахуванню заробітної плати.

   

  Відповідно до судових наказів про стягнення з Підприємства нарахованої, але не виплаченої колишнім працівникам, заробітної плати постановою від 17.12.2018 Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 57931513 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника ДП «ДБЦ МОЗ України» в межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору 792 000,76 гривень.

   

  За даними фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей на балансі ДП «ДБЦ МОЗ України» обліковується проектно-кошторисна документація на суму 10 630 205,24 гривень, проте на вимогу аудиторської групи зазначені документи не надані.

   

  Розбіжності між документами та інформацією, наданою відповідальними особами Підприємства, по даному питанню створюють ризик втрати необоротних активів (незавершених капітальних інвестицій).

   

  Вищенаведені порушення свідчать про відсутність системи управління та внутрішнього контролю у діяльності ДП «ДБЦ МОЗ України», а також повну відсутність ведення господарської діяльності з моменту утворення та на час здійснення аудиту, що створює ризик не забезпечення стабільного та ефективного функціонування Підприємства.

   

  Наказом МОЗ України від 30.05.2019 № 42-О «Про виконання обов’язків» в.о. директора ДП «ДБЦ МОЗ України» звільнено і призначено іншу особу.

   

  За результатами проведеного внутрішнього аудиту надано негативний висновок.

   

  Управління внутрішнього аудиту
  МОЗ України