Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Внутрішній аудит

Категорії

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Нормативно-правові акти внутрішнього аудиту

Плани
 • Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Міністерства охорони здоров’я України

  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
  ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
  на 2019 рік
  Міністерства охорони здоров’я України

   

  Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2019 – 2021 роки, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 01 лютого 2019 року.

   

  І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

  з/п

  Об’єкт внутрішнього аудиту

  Підстава для включення об’єкту внутрішнього аудиту

  Орієнтовний обсяг дослідження

  Назва структурного підрозділу/установи/підприємства/орга-нізації, в якій проводиться внутрішній аудит

  Період, що охоплюється внутрішнім аудитом

  Термін проведення внутрішнього аудиту

  Робочі дні на проведення внутрішнього аудиту, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

  1

   

  Діяльність Державного закладу «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

   

  ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  І квартал

  2019 року

  15

  3

  2

  Діяльність Національного музею-садиби М.І. Пирогова

  Національний музей-садиба М.І. Пирогова

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  3

  Діяльність Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни

  Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІ квартал

  2019 року

  20

  4

  4

  Діяльність Держаного закладу «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  5

  Діяльність Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІІІ квартал

  2019 року

  15

  3

  6

  Діяльність Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  20

  4

  7

  Бюджетна програма за КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України» за напрямом «Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експерементальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах»

  Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ.

  Оцінка ефективності планування і виконання бюджетної програми за напрямом та результатів їх виконання, ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

  Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів,

  Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Міністерства охорони здоров’я України;

  заклади охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів Міністерства охорони здоров'я України

  2016 рік –

  завершений звітний період

  2019 року

  ІV квартал

  2019 року

  45

  4

   

  ІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  Підстава для включення іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  з/п

  Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

  Термін виконання

  Робочі дні на виконання, кількість

  Задіяні внутрішні аудитори, кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності, якості та результативності виконання завдань, функцій та процесів структурними підрозділами МОЗ (відповідальними за діяльність).

  1.

  Удосконалення (внесення змін) внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та рекомендацій Міністерства фінансів України, наданих за результатами зовнішньої оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в МОЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (зі змінами).

  І – ІІ квартал

  2019 року

  83

  4

  2.1. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань МОЗ

  2.2. Здійснення внутрішніх аудитів з оцінка діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном

  2.

  Актуалізація бази даних об’єктів внутрішнього аудиту МОЗ (оновлення структури бази даних, збір, узагальнення у розрізі об’єктів внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  30

  1

  3.

  Планування діяльності з внутрішнього аудиту (актуалізація ризиків (негативних подій), оцінка ризиків, здійснення ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту, актуалізація Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту, складання та затвердження Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту).

  ІV квартал

  2019 року

  50

  4

  4.

  Організація здійснення (планового) внутрішнього аудиту та документальне оформлення його результатів, здійснення аналізу наданих рекомендацій відповідно до висновків аудиторського дослідження та визначення очікуваного результату, формування справи

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  265

  8

  5.

   

  Моніторинг стану врахування аудиторських рекомендацій.

  щоквартально

  у 2019 році

  до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

  60

  1

  6.

  Узагальнення результатів внутрішніх аудитів (інформаційна картка).

  впродовж

  2019 року

  (відповідно до наказів МОЗ про здійснення внутрішнього аудиту)

  7

  1

  7.

  Формування Звіту про результати діяльності Управління аудиту та аналітики МОЗ за І півріччя 2019 року (форма № 1-ДВА) та його аналіз.

  до 01.02.2019

  до 20.07.2019

  8

  4

  8.

  Звітування перед керівником МОЗ про результати діяльності Управління аудиту та аналітики за відповідний звітний період та стан виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (піврічне, річне).

  до 20.01.2019

  до 20.07.2019

  6

  7

  9.

  Організація і проведення внутрішньої оцінки якості роботи Управління аудиту та аналітики та складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний плановий рік.

  до 01.02.2019

  9

  3

  10.

  Підвищення кваліфікації працівників Управління аудиту та аналітики з питань внутрішнього аудиту

  впродовж

  2019 року

  60

  8

  11.

  Розроблення індикаторів (форми опитування) стану внутрішнього контролю в МОЗ, установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління МОЗ

  ІІ квартал

  2019 року

  35

  2

  12.

  Складання та підписання Декларації внутрішнього аудиту МОЗ між керівником установи та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, із зазначенням мети (місії), цілі, принципів незалежності, основних повноважень та обов’язків підрозділу.

  І квартал

  2019 року

  5

  1

  3.1. Здійснення методологічної роботи.

  13.

  Розроблення методологічних підходів щодо оцінки ІТ-ризиків, їх ідентифікація / оцінка та розроблення основних інструментів (регламентів) здійснення оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій під час аудиторських досліджень.

  ІV квартал

  2019 року

  60

  5

  3.2. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

  14.

  Направлення на навчання за тематикою стосовно здійснення внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій (ІТ-аудит).

  впродовж

  2019 року

  6

  2


   

  ІІІ. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

  з/п

  Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту

  Загальна кількість робочих днів на рік

  Кількість посад (за фактом)

  Плановий фонд робочого часу, людино-дні

  Завантаженість внутрішніми аудитами

  Завантаженість іншою діяльністю з внутрішнього аудиту, людино-днів

  Визначений коефіцієнт завантаженості внутрішніми аудитами для відповідної посади

  Загальний плановий фонд робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, людино-дні

  у тому числі на:

  планові внутрішні аудити, людино-дні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Начальник Управління

  250

  1

  219

  0,1

  22

  16

  749

  2

  Заступник начальника Управління – начальник відділу

  250

  1

  215

   

  0,3

  65

  49

  3

  Головний спеціаліст

  250

  6

  1339

  0,7

  937

  703

  Всього:

  х

  8

  1773

  х

  1024

  768

  749

   

   

  Начальник Управління аудиту та аналітики
  Міністерства охорони здоров’я України
  Л.А. Мельниченко
 • Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки Міністерства охорони здоров’я України

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на І півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра від 15 грудня 2017 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.01.2018 № 7-Адм проведено внутрішній аудит діяльності Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»за період діяльності з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

   

  Результати аудиторського дослідження засвідчили вжиття Установою організаційних та практичних заходів щодо досягнення ефективних результатів у моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, створенні системи раннього попередження загострення наркотичної та алкогольної ситуації, впровадженні сучасних форм профільної профілактичної роботи, реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності.

   

  Предметом діяльності Центру є: проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, координація діяльності та організація взаємодії центральних органів виконавчої влади, установ і закладів охорони здоров’я та неурядових організацій з лікувально-діагностичної i профілактичної роботи щодо наркотиків та алкоголю, забезпечення потреб населення у кваліфікованій та доступній наркологічній допомозі.

   

  Державна установа «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» внесена в Перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501.

   

  Наявність розроблених внутрішніх нормативний актів, що регламентують питання облікової політики установи, організації та ведення бухгалтерського обліку, свідчать про запровадження керівником Установи елементів внутрішнього контролю.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідженнявиявлено недоліки в діяльності Центру.

   

  Впродовж періоду, що досліджувався, в Центрі встановлена значна кількість вакантних посад:

  - станом на 31.12.2016 кількість вакантних посад складала 47,75 од., що становить 54% від штатного розпису;

  - станом на 31.12.2017 кількість вакантних посад складала 51,5 од., що становить59% від штатного розпису. Інформація до Печерського районного центру зайнятості м. Києва в 2016 році не подавалася, що порушує Закон України «Про зайнятість населення», а почала подаватися з 26.04.2017.

   

  Найбільша плинність кадрів спостерігається в функціональних структурних підрозділах Центру (Відділ моніторингу у сфері зловживання підконтрольними речовинами, лікарським засобами, що їх містять, Відділ моніторингу потреб та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі та отруйні речовини), що створює ризик неефективного виконання статутних завдань ДУ «УМтаМЦНтаА МОЗ України.

   

  Суттєва складова структури використання фонду заробітної плати Установи становлять стимулюючі виплати (2016 рік – 44%, 2017 рік – 52%), як результат економії фонду заробітної плати за рахунок кадрової неукомплектованості.

   

  За результатами аудиторського дослідження було встановлено, що за 2016 рік відсутні графіки роботи для зовнішніх сумісників, а в 2017 році графіки роботи складені без врахування часу на дорогу, та не дозволяє аудиторській групі стверджувати про можливе фактичне відпрацювання робочого часу у повному обсязі, що свідчить про недостатній рівень внутрішнього контролю.

   

  Відсутність колективного договору на 2016 рік, чим порушено вимоги абзацу восьмого статті дев’ятої Закону України «Про колективні договори»;

   

  Окрім того, при наявних вакансіях Центром в порушення Закону України «Про зайнятість населення», наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» не в повному обсязі подається зазначена інформація до Печерського районного центру зайнятості м. Києва.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України

 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного закладу «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» МОЗ України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного закладу «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» МОЗ України»

   

  Позаплановий внутрішній аудит (за напрямами фінансовий аудит та аудит відповідності) проведено відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та на виконання доручення в.о. Міністра від 13 березня 2018 року № 25, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.03.2018 № 25-Адм та у відповідності до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 207, за період діяльності з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

   

  Результати аудиторського дослідження засвідчили вжиття Госпіталем організаційних та практичних заходів щодо досягнення ефективних результатів в реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, а саме: надання спеціалізованої медичної допомоги хворим: воїнам-інтернаціоналістам; членам сімей загиблих при виконанні військового обов’язку; інвалідам Армії І-ІІ груп; та особам прирівняних до вищевказаного контингенту хворих.

   

  Предметом діяльності Закладу є: надання спеціалізованої медичної допомоги при гострих та загостренні хронічних захворювань, терапевтичного, неврологічного, та ортопедично-травматологічного профілю; консервативне стаціонарне лікування хворих; впровадження нових форм та сучасних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань; вивчення, аналіз, прогнозування показників стану здоровя визначеного контингенту населення, розробка заходів, спрямованих на збереження і покращення його здоровя; здійснення функцій організаційно-методичного центру по наданню медичної допомоги відповідного контингенту хворих України.

   

  Госпіталь оснащений обладнанням, придбаним переважно у 70-х – 90-х роках минулого сторіччя, яке морально та фізично застаріло, через що виникає потреба в ґрунтовному фаховому аналізу потреби Закладу в забезпеченні діагностично-лікувальним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

   

  Державний заклад «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» внесено в Перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501.

   

  Наявність розроблених внутрішніх нормативний актів, що регламентують питання облікової політики установи, організації та ведення бухгалтерського обліку, свідчать про запровадження керівником Госпіталю елементів внутрішнього контролю.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлено ряд недоліків та порушень в діяльності Закладу.

   

  Відсутність належного внутрішнього контролю за своєчасним (щомісячним) відшкодуванням комунальних послуг орендарями, призвело до викривлення реальної дебіторської та кредиторської заборгованості. Крім того, Госпіталем не здійснювалось відновлення видатків за загальним фондом, а вартість цих комунальних послуг зараховували до доходу спеціального фонду кошторису Закладу.

   

  В первинних документах (накладних) не зазначені посади, ПІБ відповідальних осіб та дати отримання продуктів харчування, що порушує норми пункту 2 статті 9 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88.

   

  Бухгалтерський облік обґрунтованого повернення продуктів харчування ведеться у довільний спосіб і підтвердити вартісний еквівалент окремого продукту, який повертається на склад, не видається за можливе, що створює ризик недостовірного відображення в бухгалтерському обліку руху продуктів харчування.

   

  Всупереч вимогам Постанови КМУ № 117 Закладом було здійснено передплату за продукти харчування (хліб) в сумі 57 924,30 грн. та не відображено інформацію щодо наявності дебіторської заборгованості за відповідним кодом економічної класифікації видатків у бюджетній звітності.

   

  За результатами проведеного аналізу суттєвих статей Балансу, аудиторська група приходить до висновку, що окремі данні бухгалтерського обліку відображаються не коректно, і, як наслідок, недостовірно відображені в фінансовій звітності Закладу, а саме: основні засоби загальною первісною вартістю 11 474 504,94 грн. в бухгалтерському обліку обліковуються за нульовою балансовою вартістю, а використання їх продовжується.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту було надано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України

 • Інформація про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»

  Інформація
  про результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державної установи «Український інститут стратегічних осліджень Міністерства охорони здоров’я України»


  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на І півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 15 грудня 2017 року, на виконання наказу МОЗ від 15.03.2018 № 26-Адм та відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ від 27.03.2012 № 207, в Державній установі «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДУ «УІСД МОЗ України», установа, інститут) проведено внутрішній аудит (за напрямами – аудит відповідності, фінансовий аудит), за період діяльності з 01.01.2016 по 31.12.2017.

   

  Як державною науково-дослідною установою, утворену з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення на високому організаційно-методичному рівні наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності використання наукового потенціалу в медичній галузі, наукового обґрунтування та наукового супроводу заходів з реформування та стратегічного розвитку національної системи охорони здоров’я, ДУ «УІСД МОЗ України» забезпечено проведення науково-дослідних робіт: у 2016 році – одинадцять НДР, з них завершені – чотири; у 2017 році – вісім, з них завершені – п’ять. На 2018 рік затверджено виконання установою восьми прикладних НДР.

   

  У процесі планування та затвердження НДР інститутом забезпечено виконання вимог нормативних актів та доручень уповноваженого органу управління. Відповідно до вимог нормативно-правових актів, з дотриманням визначених термінів та форм, установою до уповноважених державних органів впродовж періоду дослідження забезпечено звітування про здійснення наукових досліджень і розробок та про використання коштів державного бюджету.

   

  За результатами проведеного аудиту складання та затвердження кошторисів, внесення до них змін, наявності розрахунків до них, достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності встановлено дотримання вимог нормативно-правових актів відповідальними особами установи.

   

  Враховуючи результати дослідження питання дотримання порядку складання штатного розпису, витрачання коштів на оплату праці, проведеного аналізу штатної та фактичної чисельності працівників засвідчено, що відповідальним особами інституту за напрямок дотримуються вимоги нормативно-правових актів.

   

  Разом з тим, встановлені окремі недоліки, що є наслідком прогалин в організації системи внутрішнього контролю в установі за напрямками.

   

  Правилами внутрішнього трудового розпорядку належним чином не визначено порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці для наукових працівників з урахуванням визначеного робочого часу в установі, а також не встановлено працівникам час початку та закінчення роботи за посадою, яка обіймається за сумісництвом.

   

  Положення про Вчену раду ДУ «УІСД МОЗ України» не погоджено з уповноваженим органом управління.

   

  У ході аудиту встановлено, що у 2017 році не проведено державну атестацію наукової установи у зв’язку із закінченням терміну попередньої, оскільки на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540, якою скасовані раніше діючі нормативно-правові акти з даного напрямку, Міністерством освіти і науки України не розроблено нових механізмів реалізації процедур державної атестації наукових установ.

   

  При цьому, МОЗ, як уповноваженим органом управління, з метою сприяння проведення атестації установи, не вжито заходів організаційно-методичного супроводження державної атестації ДУ «УІСД МОЗ України», що передбачено вимогами пункту 6 Порядку державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540.

   

  Крім того, Міністерством не забезпечено затвердження штатних розписів установи на 2018 рік за КПКВК 2301020 і за КПКВК 2301350 та структури установи, що свідчить про невиконання МОЗ належним чином обов’язків уповноваженого органу управління.

   

  Під час проведення вибіркової інвентаризації встановлено наявність у приміщеннях установи матеріальних цінностей у кількості 10 одиниць (особисті речі працівників установи), які не поставлені на позабалансовий облік.

   

  Потребує перегляду та внесення змін Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку в установі у зв’язку зі змінами у нормативно-правовій базі.

   

  Враховуючи забезпечення виконання завдань і досягнення цілей науково-дослідною установою у ході реалізації статутної діяльності, дотримання вимог законодавства, нормативних актів і рішень уповноваженого органу управління, належне ведення бухгалтерського обліку та достовірність звітних даних, зважаючи на недосконалість функціонування системи внутрішнього контролю з окремих напрямків, за результатами аудиторського дослідження діяльності ДУ «УІСД МОЗ України» надано умовно-позитивний висновок.

   

  За результатами проведеного аудиторського дослідження та сформованих висновків, з метою усунення та мінімізації ризиків у діяльності надано ряд рекомендацій на рівні Міністерства та об’єкту внутрішнього аудиту.

   

  Управління аудиту та аналітики
  Міністерства охорони здоров’я України

 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного закладу «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ України на І півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра 15.12.2017, згідно з наказом МОЗ України від 25.01.2018 № 6-Адм, проведено внутрішній аудит діяльності ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України» за період діяльності з 01.01.2016 по 31.12.2017.

   

  Результати аудиторського дослідження засвідчили, що мета діяльності Центру – надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги населенню із застосуванням сучасних інформаційних та телемедичних технологій, організація заходів з розробки, апробації, впровадження їх та розвитку телемедицини в Україні – залишається не досягнутою.

   

  Всупереч наказу МОЗ України від 19.10.2015 № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я» Центром не надана до аудиту відповідна медична документація, що ставить під сумнів реальність функціонування в Закладі телемедицини та, відповідно, Кабінету телемедицини.

   

  Наказом Центру від 29.01.2016 № 5 «Про організацію медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладу охорони здоров’я, що звертаються за консультацією в ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗ України» та відповідно до Порядку організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ України від 05.10.2011 № 646, лікарів Центру зобов’язано направляти пацієнтів з терапевтичною, ендокринологічною, кардіологічною та неврологічною патологіями до Київської міської клінічної лікарні № 6. Разом з тим, в штатному розписі впродовж діяльності Центру передбачені посади лікарів аналогічних спеціальностей.

   

  На момент проведення аудиторської перевірки в Центрі були вакантними посади лікарських спеціальностей, що унеможливлює подальше виконання Центром статутних завдань.

   

  Статутом Закладу передбачено, що однією із його функцій є організація і проведення планових телемедичних консультацій із спеціалістами високоспеціалізованих медичних закладів України. Проте за період, що підлягав дослідженню, аудиторській групі не представлено документального підтвердження проведення відповідної роботи з даного напрямку та реалізації вказаної функції

   

  Дослідженням не встановлена наявність підтверджуючих документів щодо проведення Центром організаційно-методичної та аналітично-інформаційної діяльності, дослідно-конструкторської роботи з розвитку телемедичних технологій, а також участь у розробці нормативно-правових актів.

   

  З огляду на зазначене, повнота та цілісність процесу реалізації Закладом своїх завдань та функцій, зокрема, здійснення медичної практики, організації і проведення планових телемедичних консультацій, надання лікувально-профілактичної допомоги населенню із застосуванням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, тощо, є недостатньою.

   

  Статутом Закладу передбачено здійснення розробки, підтримки та розвитку медичного WEB-порталу Центру для надання інформаційних та консультативних послуг користувачам мережі інтернет. Роботи по створенню та впровадженню Програмного забезпечення виконувались Фізичною особою-підприємцем Ребровим Р.С. За результатами проведеного ТОВ «Софтваре Девелопмент Хаб» експертного аналізу вказаного Програмного забезпечення отримано висновок про те, що Програмний продукт визнано морально застарілим та, за неможливості виконати оновлення ключових компонентів, рекомендовано зняти з експлуатації.

   

  Відсутність методології щодо формування собівартості самостійно виготовлених нематеріальних активів унеможливлює визначення реальної первісної вартості Програмного продукту.

   

  Протягом періоду, що досліджувався, ДЗ «МЦТМ» орендував програмне забезпечення «Консультивна телемедична система» у ТОВ «АйАдмін». Програмне забезпечення, яке належить Центру, аудиторській групі не представлено.

   

  Аудиторською групою встановлено, що всупереч вимог чинного законодавства України, в межах одного робочого дня (однією датою) наказами Центру відбувається звільнення і призначення працівників на посади. Окрім того, всупереч вимогам посадової інструкції юрисконсульта Центру та через відсутність взаємодії між працівниками Центру, вказані накази не проходять правової експертизи та не переглядаються, що створює ризик повторного здійснення вказаних порушень у майбутньому.

   

  В процесі інвентаризації в присутності аудиторської групи встановлено, що приміщення площею 18,3 кв.м. та 47,80 кв.м. використовуються не ефективно, поряд з цим комунальні послуги для утримання приміщень сплачуються, як наслідок протягом 2017 року кошти в сумі 33 494,41 грн. за комунальні послуги цих приміщень використані не раціонально.

   

  Протягом 2007 - 2012 років Центром було отримано в якості благодійної допомоги обладнання первісною вартістю загалом на суму 1 861 743 грн. В ході проведення інвентаризації встановлено, що частина обладнання не використовується за цільовим призначенням, а інше знаходиться в неробочому стані.

   

  Центром в порушення вимог чинного законодавства здійснена передача медичного обладнання Дігітайзер CR 25.0, Dicon шлюз до ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України», що свідчить про не ефективне використання майна Закладом та не належний рівень організації системи внутрішнього контролю.

   

  Підсумовуючи проведений аналіз суттєвих статей Балансу («Основні засоби» та «Нематеріальні активи»), аудиторська група прийшла до висновку, що данні бухгалтерського обліку не відповідають суті господарських операцій, і, як наслідок, недостовірно відображені в фінансовій звітності Центру, що призводить до викривлення звітних даних ДЗ «МЦТМ».

   

  За результатами проведеного аудиту надано негативний висновок.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому в Центрі за результатами аудиту надано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України