Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Категорії

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Харківської області»

5 жовтня 2018
6606

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Харківської області»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 

Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження складу госпітального округу Харківської області"

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження складу госпітального округу Харківської області»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Харківської області» (далі – проект ).

 

Проект розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 

Пропозиції щодо складу госпітального округу Харківської області розроблені й надані Харківською обласною державною адміністрацією та відповідають критеріям, визначеним Порядком створення госпітальних округів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932.

 

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (тел.254-06-52, e-mail: [email protected]: Влодек Алла Мечиславівна (044) 254-06-52.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження складу госпітального округу Харківської області

 

Затвердити склад госпітального округу Харківської області згідно з додатком.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження складу госпітального округу Харківської області»

 

Метою проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Харківської області» (далі – Проект розпорядження) є об’єднання закладів області в госпітальний округ, що дозволить оптимізувати надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та забезпечити своєчасність доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р.

 

Госпітальні округи створюються для забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров'я. Утворення госпітальних округів дає можливість для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до роботи за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

 

3. Суть проекту акта

Проект розпорядження «Про затвердження складу госпітального округу Харківської області» розроблений відповідно до пропозицій наданих Харківською обласною державною адміністрацією.

 

Проектом акта затверджується склад госпітального округу Харківської області.

 

Госпітальний округ відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів влади, території яких він охоплюватиме. Госпітальний округ не буде окремою юридичною особою або окремим рівнем територіальної організації влади. Заклади охорони здоров’я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу.

 

4. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є: Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 ««Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

 

6. Прогноз впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом;

 

У разі прийняття проекту розпорядження його реалізація позитивно впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць області.

 

Створення одного госпітального округу у регіоні забезпечить формування єдиного медичного простору.

 

Прийняття проекту акта забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Проект розпорядження не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект розпорядження має вплив на розвиток регіонів та потребує погодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, та має вплив на інтереси осіб, які потребують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

Прогноз впливу додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження потребує громадського обговорення та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України.

 

10. Правова експертиза

Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

12. Запобігання корупції

Проект розпорядження не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект розпорядження не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту розпорядження відсутні.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Заступник Міністра Павло КОВТОНЮК