Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення

Категорії

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР КАНДИДАТУР

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ

ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу

 

Міністерство охорони здоров'я України на виконання функції секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) інформує про збір пропозицій щодо кандидатур до складу Національної ради, за наступними квотами:

 1. представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 2. представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб;
 3. представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси учасників операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції.

 

Національна рада утворена та діє на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» з метою забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України забезпечує виконання ним функції національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

 

Відповідно до Регламенту Національної ради групи зацікавлених від неурядового сектору мають надати до Секретаріату Національної ради копії документів, що підтверджують їх юридичний статус згідно з чинним законодавством України, а також забезпечити відкрите та прозоре обрання свого представника (в разі потреби його альтерната/заступника) з числа організацій та об’єднань, які виявили бажання та взяли на себе зобов'язання щодо координації спільних заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

Враховуючи зазначене, звертаємося до зацікавлених неурядових організацій з проханням організувати відповідні заходи та надати до МОЗ України відповідні матеріали, які документально підтверджують прозоре прийняття рішення про делегування представника сектору до складу Національної ради.

 

Під час організації та проведення процедури обрання кандидатури до складу Національної ради просимо керуватися Порядком ротації членів Національної ради та вимогами, викладеними у пункті 6 регламенту Національної ради, а саме:

 

«Документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування повноважень представникові зацікавленої виборчої групи (в разі потреби його заступнику/альтернату) надається до Секретаріату Ради разом із супровідним листом організації, яка здійснювала організаційний супровід виборів, та повинно містити:

 • регламент, положення або будь-який інший статутний документ, який визначає: вимоги та функції комітету (ініціативної групи) з організації виборів в межах сектору/спільноти,
 • календарний план та етапи проведення виборів, порядок висування кандидатів (самовисування, делегування),
 • оголошення про конкурс та канали поширення інформації для забезпечення прозорості та максимального залучення в межах сектору/спільноти,
 • технічне завдання з критеріями вимог до кандидата, делегованого в Раду від сектору/спільноти згідно з формою, яка додається до Регламенту,
 • критерії та вимоги до суб’єктів голосування (юридичні особи/чинні члени/асоційовані члени), що мають право голосувати за представника сектору/спільноти,
 • на вибір – інструмент та процедура проведення онлайн виборів або процедура проведення офлайн виборів, модель голосування (прямі/непрямі вибори, таємне голосування, відкрите голосування),
 • метод підрахунку голосів (кворум, рейтинг, електронні інструменти),
 • метод та канали комунікації, що інформують сектор/спільноту про результати виборів, умови та обмеження ротації,
 • підстави для дострокового припинення повноважень та перевиборів;
 • протокол(и) з результатами голосування в межах сектору/спільноти з обрання представника та заступника/альтерната;
 • інформація про кандидата та його заступника/альтерната обраних в Раду від сектору/спільноти: резюме, заява про ознайомлення з Політикою врегулювання конфлікту інтересів, мотиваційний лист;
 • комунікаційний план взаємодії кандидата з сектором/спільнотою.
 • статут організації, яка подає документи.

Усі вибори мають проводитися своєчасно в рамках прозорого, інклюзивного, демократичного та задокументованого процесу, який передбачає такі етапи організації та проведення виборів всередині виборчих груп:

1. Підготовка до проведення виборів (створення організаційних комітетів, робочих, ініціативних груп).

2. Оголошення про початок виборів.

3. Реєстрація кандидатів у члени Ради/ заступники.

4. Реєстрація виборців для голосування.

5. Публікація списку кандидатур у члени Ради/ заступники.

6. Голосування за кандидатури у члени Ради/заступники.

7. Публікація результатів голосування на основі підтверджуючої документації.

 

Результати виборів усередині виборчої групи оформлюються протоколом, який повинен містити короткий опис процесу виборів, кількість голосуючих виборців, кількість організацій/груп, які представляють виборці, список кандидатур, кількість голосів поданих за кожну кандидатуру, кількість не прийнятих до підрахунку голосів (бюлетенів/ форм) через їх неправильне заповнення, інформацію про участь незалежних спостерігачів, сформульоване рішення про обрані кандидатури у члени Ради та заступника.».

 

Контактні особи – Короєва Ірина Миколаївна, тел.: 066 086-50-66 ([email protected]), Кравець Любов Петрівна, тел.: 050 388-44-30 ([email protected]).

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР КАНДИДАТУР ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ З НАГЛЯДУ

 

Міністерство охорони здоров'я України на виконання функції секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) інформує про збір пропозицій щодо кандидатур до складу Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Комісія з нагляду, Глобальний фонд).

 

Збір пропозицій відбувається на постійній основі, відповідно до графіку ротації Комісії з нагляду, який передбачено її Положенням.

 

Критерієм при формуванні персонального складу Комісії є наявність у кандидатів професійного досвіду за одним із напрямів роботи:

- теорія і практика ефективного врядування, у тому числі досвід у боротьбі із корупцією;

- планування та управління реалізацією масштабних програм у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, у тому числі моніторинг і оцінка програм, та закупівля і постачання медикаментів, виробів медичного призначення;

- фінансове управління та контроль за використанням коштів програм.

 

Участь у роботі Комісії з нагляду здійснюється на громадських засадах та передбачає спільно з Національною радою реалізацію Плану нагляду, участь у виїздах на місця, аналіз планів та звітів про ефективність реалізації програм, планів управління закупівлями та постачаннями, фінансових та інших документів за програмами, що фінансуються за кошти Глобального фонду.

 

З метою уникнення конфлікту інтересів до складу Комісії з нагляду не можуть входити представники Основних реципієнтів, суб-реципієнтів або інших третіх сторін, залучених до реалізації окремих компонентів програм, що фінансуються за рахунок коштів Глобального фонду.

 

Детальніше ознайомитись з інформацією про діяльність Комісії з нагляду, а також про вимоги до членів Комісії з нагляду можна за наступним посиланням: http://moz.gov.ua/komisija-z-nagljadu.

 

Кандидатуру на посаду члена Комісії з нагляду, а саме резюме кандидата та заповнену анкету (додається) просимо надсилати на електронну адресу секретаря Комісії з нагляду – Ірини Короєвої, фахівчині спільного проєкту ПРООН та МОЗ України «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»: [email protected]

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОТАЦІЇ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

 

Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції Cекретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) інформує.

 

Національна рада утворена та діє на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» з метою забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України забезпечує виконання ним функції національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

 

Відповідно до Порядку ротації членів Національної ради передбачається щорічне оновлення третини членів Національної ради від загальної кількості членів Національної ради – представників недержавного сектору.

 

Враховуючи зазначене, інформуємо міжнародні та громадські організацій, які виявили бажання та взяли на себе зобов’язання щодо координації спільних заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом обрання та делегування свого представника до складу Національної ради, про порядок ротації представника сектору у складі Національної ради.

 

Під час організації та проведення процедури обрання нової кандидатури на наступний термін просимо керуватися Порядком ротації членів Національної ради та вимогами, викладеними у пункті 6 Регламенту Національної ради, а саме:

«6. Міжнародні та громадські організації зобов’язані забезпечити відкрите та прозоре обрання свого представника (в разі потреби його заступника) з числа тих організацій, які виявили бажання та взяли на себе зобов’язання щодо координації спільних заходів у сфері протидії  туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

Документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування повноважень представникові групи заінтересованих сторін (в разі потреби його заступнику) надається до Cекретаріату Національної ради і повинно містити:

• критерії відбору представника, що визначаються відповідною групою заінтересованих сторін (сектором);

• протокол(и) засідань групи заінтересованих сторін (сектору), на яких відбувалося обрання представника та/або його заступника;

• регламент, положення або будь-який інший статутний документ, який визначає механізм обрання та ротації представника, перевибори якого проводяться не рідше ніж 1 раз на два-три роки з можливістю переобрання кандидата на наступний термін;

• листи або іншу кореспонденцію від групи заінтересованих сторін (сектору) щодо запиту про висунення представника та його заступника до складу Національної ради, оголошення результатів вибору та делегування повноважень;

• інформацію в засобах масової інформації та/або електронні повідомлення щодо запиту про висунення і відбір представника відповідної групи заінтересованих сторін (сектору) та його заступника до складу Національної ради.

 

У разі переобрання члена Національної ради за результатами ротації або подовження терміну його перебування у складі Національної ради, Cекретаріату надаються відповідні документи, що зазначені у цьому пункті».

 

Разом із тим просимо врахувати, що згідно зі змінами до пункту 9 Порядку ротації, які були внесені відповідно до рішення Національної ради від 16 червня 2015 року, граничний термін перебування однієї особи на посаді члена Національної ради становить три роки, і при здійсненні планової ротації враховується загальний термін перебування на посаді члена Національної ради.

 

Враховуючи наведене, звертаємось до представників різних груп заінтересованих сторін (секторів) здійснювати необхідні організаційні заходи та надавати до МОЗ України пакети документів, які підтверджують делегування представників відповідних секторів до складу Національної ради у відповідності з її Регламентом.

 

Контактні особи – Кравець Любов Петрівна ([email protected]), Короєва Ірина Миколаївна ([email protected]).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО КАНДИДАТУР ДО СКЛАДУ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ ЗАПИТУ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2024-2026 РОКИ

 

Міністерство охорони здоров’я України на виконання функції Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), а також з метою забезпечення виконання покладених на неї функцій Національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд),  інформує про збір пропозицій щодо кандидатур до складу Технічної Експертної Групи з розробки проєкту запиту України до Глобального фонду на 2024-2026 роки.

 

За ініціативи Глобального фонду протягом 10-14 жовтня 2022 року у місті Варшава та онлайн проведено Національну консультацію із забезпечення стійкої відповіді на епідемії ВІЛ і туберкульозу в Україні в умовах військової агресії російської федерації та післявоєнний період, в ході якої представниками Глобального фонду презентовано інформацію про підготовку до нового трирічного циклу фінансування програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2023–2025 роках, а також поінформовано, що Україна найвірогідніше отримає у листопаді – грудні 2022 року офіційний лист про доступну Україні суму асигнувань на 2024–2026 роки з додатковими інструкціями щодо підготовки і подання запиту на отримання безповоротної фінансової допомоги.

 

З метою вжиття дієвих та оперативних заходів для підготовки проєкту Концепції запиту на фінансування, а також аналізу і узгодження потреб країни, які увійдуть до нового проєкту запиту України на підтримку програм 2024–2026 років, за результатами Національної консультації представниками зацікавлених сторін було запропоновано розпочати організаційні заходи щодо процесу підготовки проєкту запиту України ще до моменту отримання офіційного листа Глобального фонду про суми коштів, виділених Україні на фінансування нового циклу.

 

Враховуючи зазначене, МОЗ України відповідно до Порядку розробки проєктів запитів України до Глобального фонду та Положення про Технічну Експертну Групу з розробки проєктів запитів України до Глобального фонду (далі – ТЕГ), які затверджено Національною радою 23 вересня 2021 року, розпочинає збір пропозицій щодо кандидатур до складу ТЕГ.

 

Критеріями відбору кандидатур до складу ТЕГ є досвід з підготовки запитів на отримання безповоротної фінансової допомоги на провадження програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також експертні знання та досвід роботи не менше 3-х років за наступними напрямами:

управління та координація у сфері розробки та реалізації державної політики щодо охорони здоров'я, зокрема, протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному та/або регіональному рівні;

розробка та впровадження програм і заходів з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу (у т.ч. мультирезистентного), ВІЛ-інфекції/СНІДу, коінфекції (ВІЛ/ТБ), догляду, підтримки та соціального супроводу ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, туберкульоз людей;

розробка та впровадження програм та заходів з профілактики, діагностики, лікування та соціального супроводу для представників уразливих груп (людей, які вживають ін’єкційні наркотики, чоловіків, які мають секс з чоловіками, робітників комерційного сексу), груп населення, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ та ТБ (трансгендерні люди, ув’язнені; військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ), особливо ті, хто беруть участь в ООС; співробітники Міністерства внутрішніх справ, які служать у Національній гвардії та інших силових структурах у зоні ATO; внутрішньо переміщені особи) тощо;

моніторинг та оцінка впровадження програм та заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

фінансовий менеджмент, проведення закупівель на тендерних засадах у сфері охорони здоров’я, зокрема у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

Просимо усіх зацікавлених перейти за цим посиланням: https://forms.gle/NjnszEJMS9XrVVf59 та до 29 листопада 2022 року заповнити анкету кандидата до включення до складу ТЕГ.

 

Контактні особи – Кравець Любов Петрівна ([email protected]), Короєва Ірина Миколаївна ([email protected]).