Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказ міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу"

22 квітня 2020
1048

Проект наказу

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця​

Прогноз впливу​

Повідомлення про оприлюднення

Пояснювальна записка

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

_________________                              Київ               №  ____________________

 

Про затвердження Змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

   Відповідно до частини четвертої статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частин другої - четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 40 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» та з метою уточнення механізму подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу самостійно через електронну систему охорони здоров’я з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19),

НАКАЗУЮ:

   1. Затвердити Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.

 

   2. Директорату медичних послуг (Сухорукова О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

   3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

 

Міністр Максим СТЕПАНОВ

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

__________№ ________

 

Зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

   1. Пункт 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«2. Подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я здійснюється після електронної ідентифікації або автентифікації користувачів, з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації або кваліфікованого електронного підпису. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.».

   2. Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV після слів «у довільній формі» доповнити словами та знаками «, в тому числі, самостійно через електронну систему охорони здоров’я».

 

                            

Генеральний директор  
Директорату медичних послуг О. СУХОРУКОВА