Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106 "Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК»..."

22 січня 2021
26481

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2021 N 106

м. Київ

Про затвердження критеріїв успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021-2023 роках

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 02 березня 2021 року за № 269/35891

 

Відповідно до підпунктів 2 та 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 2 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, підпункту 3 пункту 7 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 – 2021 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21серпня 2019 року № 674-р, пункту 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003, пункту 2 розділу V Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити критерії успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів і величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2021 - 2023 роках, що додаються.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 червня 2020 року № 1455 «Про затвердження величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2020 року за № 648/34931;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 липня 2020 року № 1572 «Про критерії успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2020 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 липня 2020 року за № 705/34988.

 

3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т.М.) забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міністр Максим СТЕПАНОВ