Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 14.11.2023 № 1962 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 червня 2023 року № 1138"

14 листопада 2023
859

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2023 N 1962

м. Київ

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 червня 2023 року № 1138

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Примірного положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2022 року № 202 та постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з метою колегіального розгляду питань, пов'язаних із встановленням надбавок, наданням матеріальної допомоги та преміюванням керівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, та у зв’язку із виробничою необхідністю та кадровими змінами,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Склад Комісії з розгляду питань щодо встановлення доплат, надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2023 року № 1138 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я від 27 вересня 2023 року № 1687), викласти у новій редакції, що додається.

 

2. Внести до Положення про Комісію з розгляду питань щодо встановлення доплат, надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2023 року № 1138, такі зміни:

        

абзац 2 пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

 

«розгляд матеріалів з питань встановлення доплат, надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, та доданих до них документів, що надійшли до 05 числа місяця наступного за звітним (І, ІІ, ІІІ) кварталом та до 15 числа останнього місяця ІV кварталу, за формою, що додається;»;

 

пункт 2 Розділу ІІІ викласти в такій редакції:

 

«2. Засідання Комісії скликається Головою (або заступником Голови) не рідше одного разу на квартал (але в будь якому випадку не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним (І, ІІ, ІІІ) кварталом та 20 числа останнього місяця ІV кварталу).».

 

3. Фінансово-економічному департаменту (Геннадію Нерсесяну) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Міністр Віктор ЛЯШКО