Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 06 серпня 2019, 09:15 м. Київ, вул. Грушевського, 7
06 серпня 09:15

Запрошення до участі у торгах № NCB-4.9
УКРАЇНА

Проект „Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей
Угода про Позику № 8475-UA від 19 березня 2015 року

 

Назва договору: Створення контакт центру НСЗУ

Код закупівлі: NCB-4.9

 

1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – „МБРР”) позику на цілі реалізації проекту „ Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей” та має намір використати частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо Створення контакт центру НСЗУ.

 

2. Міністерство охорони здоров'я України запрошує учасників торгів, які відповідають умовам торгів, надавати у запечатаному вигляді пропозиції конкурсних торгів щодо Створення контакт центру НСЗУ.

 

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:

 

(і) Фінансова спроможність

 

За останні 5 (п’ть) років (2014-2018) учасник торгів повинен мати середньорічний оборот не менше ніж 700 000 (сімсот тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національного банку України на кінець відповідного року, розрахований як загальна сума підтверджених виплат, за зазначений період з розбивкою по роках (оригінал довідки із обслуговуючого/их банку/банків).

 

(іі) Досвід роботи та технічна спроможність

 

Учасник торгів подає документальне підтвердження того, що він відповідає таким вимогам (такій вимозі) щодо досвіду роботи:

 

(1) Наявність досвіду роботи з постачання, встановлення та технічного обслуговування інформаційних систем, аналогічних даному пакету закупівель, з січня 2014 року або раніше;

 

(2) Успішне завершення щонайменше 1 (одного) контракту на постачання, встановлення, налаштування та гарантійного/післягарантійного обслуговування інформаційних систем, аналогічних даному пакету закупівель (інформаційних систем, які базуються на тому же самому програмному забезпеченні, що запропоноване Учасником, та мають схожі функціональні та технічні характеристики до контакт центру, який має бути впроваджено) протягом періоду починаючи з 1 січня 2014 року.

 

(3) Учасник торгів повинен надати письмове підтвердження наявності власного сервісного центру(-ів) на території України щодо обслуговування апаратного забезпечення, що постачатиметься, або наявності підписаного договору(-ів) з офіційним(-и) сервісним(-и) центром(-ами).

 

(4) Учасник торгів повинен мати кваліфікований персонал у наступному складі:

 

- Менеджер проекту

 

- Спеціаліст з інжинірингу, інсталяції та обслуговування систем Контактного центру

 

Детальна інформація міститься у документації конкурсних торгів.

 

3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів, визначеними у посібнику „Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР”, опублікованому у січні 2011 року, переглянутому у липні 2014 року (далі ‑ „Керівництво із закупівель”); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники торгів мають звернути увагу на
пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлікту інтересів.

 

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитись із документацією конкурсних торгів за адресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

 

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних торгів в електронному вигляді після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою (1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

 

6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше
27 вересня 2019 р. о 15:00 за місцевим часом. Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані після зазначеного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть відкриті публічно у присутності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутніми, за адресою (2) 27 вересня 2019 р. о 15:15 за місцевим часом.

 

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією пропозиції конкурсних торгів на суму 185 000 (сто вісімдесят п'ять тисяч) гривень або на еквівалентну суму у іншій валюті по обмінному курсу Національного банку України (www.bank.gov.ua) станом на 14 (чотирнадцятий) день до кінцевого терміну подання пропозиції.

 

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:

 

Адреса (1):

Міністерство охорони здоров'я України

Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7

Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП), кімн. 24

До уваги: Скоклюк Юрій Олександрович, консультант із закупівель

Ел.пошта: [email protected], копія на [email protected]

 

Адреса (2):

Міністерство охорони здоров'я України

Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7

Зала міжнародних засідань