Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Лікування за кордоном

Питання про направлення хворих на лікування за кордон вирішується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 р. № 991 (документ з www.rada.gov.ua) "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон" (додається) та наказом МОЗ України від 30.10.03 № 503 "Про порядок направлення громадян на лікування за кордон".
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ОТРИМАТИ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ

Вирушаючи за кордон з метою отримання медичних чи оздоровчих послуг, пацієнти повинні усвідомлювати усі ризики та переваги медичного обслуговування в іноземній країні. 

Обираючи іноземний заклад охорони здоров'я, необхідно з'ясувати наявність в установи досвіду роботи з іноземними пацієнтами та відділів (центрів), які надають сприяння в організації лікування іноземних громадян, спеціалізацію закладу, його авторитет, міжнародну акредитацію. З метою запобігання порушення Ваших прав за кордоном, особливу увагу слід приділи отриманню повної та максимально об'єктивної інформації про: 

  • можливість отримання первинної консультації на території України (у т.ч. у іноземного лікаря), умови проходження медичного обстеження; 
  • наявність акредитованих (уповноважених) посередників; 
  • етапи та тривалість лікування (включно реабілітацію); 
  • цінову політику закладу та форми оплати за надані послуги (у т.ч. з організації виїзду на лікування, залучення перекладачів); 
  • ризики запланованих процедур та очікувані результати; 
  • медичні препарати та методики, які будуть застосовуватися; 
  • лікаря та персонал, який буде залучатися у процесі лікування; 
  • умови проживання пацієнта та супроводжуючих його осіб, клімат відповідної місцевості, особливості харчування тощо; 
  • інші принципові умови лікування, залежно від захворювання. 

Перед поїздкою рекомендується ознайомитися з інформацією про умови в'їзду та перебування з метою лікування на території іноземної держави, особливості її законодавства про захист прав пацієнтів (споживачів), державне регулювання у сфері надання медичних послуг закладами охорони здоров'я або посередницькими компаніями (агентами). 

Зверніть увагу, що сьогодні в Україні все ще не створено механізмів впливу на діяльність посередницьких структур з надання медичних послуг. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує громадянам України подбати про страхове забезпечення процесу лікування за кордоном. 

Слід пам'ятати, що правовідносини між пацієнтом і клінікою та пацієнтом і посередником, що надає послуги з лікування за кордоном, мають бути оформлені у формі письмового договору (контракту), доповнені планом лікування. Необхідно залишати оригінали документів (бажано з перекладом), які стосуються не лише Вашого лікування, але і організації виїзду і перебування за кордоном. 

З метою належної організації Вашої поїздки, радимо ознайомитися з порадами для подорожуючих, розміщених на веб-сторінках закордонних дипломатичних установ України у розділі "Консульські питання" та на сайті Міністерства закордонних справ України www.mfa.gov.ua

Завантажити:

Доповнення до Рекомендації громадянам України, які мають намір отримати медичні послуги за кордоном

У разі виникнення складнощів в отриманні медичних послуг за кордоном радимо Вам звертатися до закордонних дипломатичних установ України для отримання інформації щодо особливостей законодавства країни перебування, а також з питань зносин з офіційними установами цієї країни з метою відновлення порушених прав.

 

 

Наказ від 06.06.2008 № 307 Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон

 

Документи, що змінюють даний документ
Наказ МОЗ України від 01.10.2012 № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 6 червня 2008 року №307 (із змінами)"
Наказ МОЗ України від 02.03.2011 № 121 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 06.06.08 № 307 "Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон""
Наказ МОЗ України від 11.10.2010 № 860 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 06.06.2008 № 307"
Наказ від 19.02.2009 № 106 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 06.06.08 № 307 "Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2008 N 307
м.Київ
Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон  

 

З метою удосконалення роботи щодо визначення необхідності направлення на лікування за кордон громадян України, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.95 № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон" та у зв'язку із кадровими змінами в апараті МОЗ України

НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської обласної державної адміністрації, Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Київської, Львівської, Тернопільської, Харківської обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

1.1. Забезпечити безумовне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.95 № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".

1.2. У місячний термін після повернення хворого, направленого Комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон (далі Комісія), на підставі документів з зарубіжної клініки (виписки з історії хвороби) інформувати МОЗ України про обсяги та результати проведеного лікування.

2. Директору Департаменту організації медичної допомоги Ждановій М. П., начальнику Управління материнства, дитинства Моісеєнко Р.О.забезпечити належне оформлення всіх документів, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 08.12.95 № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".

3. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України при наданні висновку (форма додається) про необхідність направлення хворого на лікування за кордон обґрунтовувати причину направлення та конкретно вказувати рекомендовані зарубіжні клініки.

4. Начальнику Відділу міжнародної діяльності та євроінтеграції Управління медичного забезпечення ЄВРО 2012, міжнародної діяльності та євроінтеграції Ценіловій Ж. В.:

4.1. За рекомендацією головного позаштатного спеціаліста МОЗ України відповідного профілю в 5-денний термін розпочинати обмін інформацією МОЗ України із закордонними клініками щодо можливості надання ними відповідної спеціалізованої допомоги у кожному конкретному випадку;

4.2. Забезпечити отримання інформації від зарубіжної клініки щодо обсягів, попередньої вартості запропонованих клінікою медичних послуг, а також звітів про обсяги та остаточну вартість проведеного лікування;

4.3. Здійснювати переклад отриманої інформації;

4.4. Сприяти оформленню зарубіжною клінікою платіжного документа встановленого зразка (додаток);

4.5. Сприяти оформленню виїзних документів хворого, направленого Комісією на лікування за кордон, та у разі необхідності супроводжуючої його особи.

4. Директору Департаменту економіки і фінансової політики Майсюрі В.М.щороку за поданням Департаменту організації медичної допомоги при формуванні державного бюджету на наступний рік передбачати асигнування для направлення громадян на лікування за кордон по бюджетній програмі 2301360 "Лікування громадян України за кордоном".

5. Начальнику Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності Лузан В.І.забезпечити:

5.1. Облік хворих, що потребують оплати лікування за кордоном, згідно прийнятих Комісією рішень, за формою, що додається;

5.2. Бухгалтерський облік видатків, передбачених для направлення громадян на лікування за кордон;

5.3. Підготовку відповідних наказів МОЗ України про направлення на лікування хворого в тижневий термін після надання Департаментом організації медичної допомоги виписки з протоколу засідання Комісії та платіжного документа за наявності коштів, передбачених МОЗ на цю мету;

5.4. Підготовку та подання Мінфіну інформації про стан використання коштів, в тому числі валютних, в межах, виділених для направлення громадян на лікування за кордон.

6. Затвердити склад Комісії з питань направлення на лікування за кордон (додається).

7. Покласти на секретаря Комісії обов'язок:

7.1. Підготовки та надання для ознайомлення членам Комісії проекту порядку денного засідання Комісії, матеріалів справ, які будуть розглядатися на Комісії (за вимогою);

7.2. Ведення протоколів засідань Комісії;

7.3. Оформлення виписок з протоколу засідань Комісії та направлення їх для подальшої роботи зацікавленим підрозділам Міністерства в місячний термін.

8. Наказ МОЗ України від 01.11.06 № 725 "Про забезпечення порядку направлення громадян на лікування за кордон" вважати таким, що втратив чинність.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В.В.

 

Міністр В.М.Князевич