change_to_blue
change_to_b/w

Economic and Financial Documents

Перелік майна яке перебуває на балансі закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, первісна (переоцінена) вартість якого становить більше як 50 тис.гривень та яке не використовується, у тому числі...

12 November 2021
241