change_to_blue
change_to_b/w

Ліцензування

head_label
 • Оголошення, публікації, анонси з питань ліцензування

  Понад 1000 осіб взяли участь у вебінарі щодо ліцензування медичних закладів 29 березня 2024 року

   

  Запровадженням принципів безбар’єрності під час надання медичних та реабілітаційних послуг це ті мінімальні умови, що дозволять особам з інвалідністю дістатися до лікаря. Це постійний процес до створення комфортного середовища в медичному закладі для всіх хто його потребує.  Медичний заклад має враховувати та відповідати потребам всіх пацієнтів, незалежно від їхніх фізичних, психологічних, соціальних чи інших індивідуальних особливостей, з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

  Основні заходи безбар’єрності,  у тому числі у сфері охорони здоров’я, визначені Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р.

  Безбар'єрність закладу охорони здоров'я - це забезпечення рівних прав та можливостей доступності до медичних послуг та стан навколишнього середовища закладу охорони здоров'я, в якому всі групи населення та люди з інвалідністю можуть повноцінно та самостійно здійснювати життєдіяльність без додаткових зусиль та витрат.

  Тому умовами ліцензування медичної практики і передбачено вимоги до надавачів медичних послуг всіх форм власності забезпечити доступ  маломобільних груп населення до приміщень. Ця вимога має бути виконана для забезпечення належної якості медичного обслуговування, своєчасності, доступності для громадян.

  Для підтвердження безбар'єрності у грудні 2023 року Урядом прийнято постанову №1393, якою внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

  Змінами передбачено, що надавачі медичної допомоги мають забезпечити умови для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень відповідно до ДБН, що ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНО фахівцем, який має кваліфікаційний сертифікат; установою, уповноваженою на проведення таких обстежень.

  29 березня відбувся вебінар для закладів охорони здоров’я всіх форм власності, які планують надавати медичні послуги громадянам в межах екстреної, первинної, спеціалізованої, паліативної медичної та реабілітаційної допомоги.

  Більше ніж 1000 учасників мали змогу ознайомитися онлайн із законодавчою базою ліцензування, оновленими ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики. Також було надано приклади заповнення відомостей. Переглянути матеріали вебінару можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=qyidN56WChw

  Представники медичних закладів отримали відповіді на запитання та ключові рекомендації стосовно підготовки документів.

  Заклад охорони здоровʼя, який має ліцензію на медичну практику  повинен  до 30 грудня 2024 року подати повідомлення про зміни з наданням інформації про доступність.

  У разі подання заяви на отримання ліцензії вперше, подаються повністю заповнені відомості з наданням інформації про наявність документу щодо вільного доступу медичного закладу для маломобільних груп населення.

  Нагадаємо, що строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів із дня одержання органом ліцензування заяви на отримання ліцензії.

  Рішення ухвалюється колегіально ліцензійною комісією МОЗ (склад затверджено наказом МОЗ)  та затверджується наказом МОЗ. Усі накази оприлюднюються на сайті Міністерства охорони здоровʼя України.

  Дізнатись більше про процедури ліцензування можна у відповідному розділі на сайті МОЗ.

  Стежити за анонсами наступних семінарів можна у відповідному розділі сайту МОЗ.

   

  01 квітня 2024 року


   

  До уваги здобувачів ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики!

  Презентація до постанови КМУ від 27.03.2023 № 1393 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»


   

  ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,

  які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарських засобів!

   

  Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що Урядом 27 лютого 2024 року № 213 прийнято постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.

   

  Змінами передбачено, що ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ також можуть проводитись в аптечних закладах за наступних умов:

  1) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики,

  2) відкриття медичного кабінету, що буде діяти відповідно до положення про такий кабінет;

  3) наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

  4) наявності сертифіката про проходження спеціальних щорічних навчань з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2024 № 213 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» НАБИРАЄ ЧИННОСТІ ЧЕРЕЗ ТРИ МІСЯЦІ з дня її опублікування.

   

  З текстом зазначеної постанови можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-litsenziinykh-umov-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-z-medychnoi-praktyky-i270224-213

   

  29 лютого 2024 року


   

  ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,

  які провадять господарську діяльність з медичної практики!

   

  Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що Урядом 27 грудня 2023 року № 1393 прийнято постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.

   

  Зазначена постанова набирає чинності 30 березня 2024 року.

   

  Змінами, серед інших, передбачено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити за кожним місцем (адресою) провадження господарської діяльності з медичної практики необхідними умовами для вільного доступу для маломобільних груп населення до приміщень.

  Це означає, що у разі наявності декількох корпусів, інформація про доступність для маломобільних груп населення до приміщень надається по кожному корпусу (будівлі), в якій надається медична (реабілітаційна) допомога.

  Такий доступ підтверджується особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що вносяться дані до відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

  Розміщуємо для ознайомлення та використання лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.02.2024 № 3291/30/10-24 (додається), яким надано інформацію щодо порядку проведення обстеження та оформлення результатів про відповідність вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм та правил. 

   

  З текстом постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1393 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2023-%D0%BF#Text

   

  23 лютого 2024 року


   

  ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,

  які провадять господарську діяльність з медичної практики!

   

  Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що Урядом 27 грудня 2023 року № 1393 прийнято постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.

   

  Змінами передбачено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити за кожним місцем (адресою) провадження господарської діяльності з медичної практики необхідними умовами для вільного доступу для маломобільних груп населення до приміщень.

  Це означає, що у разі наявності декількох корпусів, інформація про доступність для маломобільних груп населення до приміщень надається по кожному корпусу (будівлі), в якій надається медична (реабілітаційна) допомога.

  Такий доступ підтверджується особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що вносяться дані до відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

   

  Водночас, в Ліцензійних умовах вперше визначено порядок дій суб’єкта господарювання у разі:

  - зупинення дії ліцензії;

  - відновлення дії ліцензії;

  - переоформлення ліцензії.

   

  Також зазначені зміни встановлюють вимоги до оформлення відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, які полягають в наступному:

  • у разі оформлення їх на паперовому носії за допомогою друкувальних засобів (застосовується шрифт розміром не менше 12 друкарських пунктів) а рукописним способом (друкованими буквами та цифрами);
  • сторінки відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня нумеруються.

   

  Звертаємо увагу на те, що Відомості НЕ ПРОШИВАЮТЬСЯ.

   

  Прийнятою постановою передбачено, що Ліцензіати протягом року з дня її опублікування, повинні подати до МОЗ оновлені Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, з врахуванням новоприйнятих змін.

   

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1393 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» набирає чинності через ТРИ МІСЯЦІ з дня її опублікування.

   

  З текстом зазначеної постанови можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-litsenziinykh-umov-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-z-medychnoi-praktyky-1393-271223

   

  12 січня 2024 року


   

  ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

  провадження господарської діяльності з медичної практики

  Урядом схвалено постанову 05 вересня 2023 р. № 1034, якою внесено зміни до  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р.  № 285  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-litsenziinykh-umov-provadz-a1034

  Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання реабілітаційної допомоги, мають відповідати встановленим вимогам та мати ліцензію провадження медичної практики, зокрема у частині здійснення реабілітації в охороні здоров’я.

  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики доповнено такими позиціями, що ліцензіат для надання реабілітаційної допомоги повинен:

  • затвердити індивідуальний реабілітаційний план, у якому зазначаються результати обстеження, реабілітаційний період та прогноз, місце проведення реабілітації, найменування ліцензіата, який буде проводити реабілітацію, власні імена та прізвища фахівців, які залучені до реабілітації, мета і завдання реабілітації;
  • здійснювати моніторинг та оцінку результатів виконання плану, його коригування у разі необхідності;
  • забезпечити доступність реабілітаційної допомоги;
  • забезпечити послідовність та своєчасність залучення до процесу реабілітації необхідних фахівців у достатній кількості;
  • розпочинати реабілітацію з реабілітаційного обстеження пацієнта, визначення наявності або ризику виникнення обмеження повсякденного функціонування, кількісної оцінки;
  • застосовувати методи доказовості в реабілітації;
  • фахівці з реабілітації повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

  Також Ліцензійними умовами визначено вимоги до фахівців, які надають психологічну допомогу у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди, а саме фахівці, які мають вищу освіту за спеціальностями Психологія та/або Медична психологія, досвід практичної роботи в закладах охорони здоров’я та/або реабілітаційних закладах не менше одного року та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

  У разі здійснення психотерапії депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, полону, перебування в місцях позбавлення волі, інших станів здоров’я, що можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування, психолог повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним з методів психотерапії з доведеною ефективністю, що мають відповідну доказову базу міжнародних досліджень та рекомендовані міжнародними протоколами.

  Звертаємо увагу, що для спрощення подачі документів суб’єктам господарювання на отримання ліцензії на провадження медичної практики виключено з Відомостей акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта.

  Заклади охорони здоров’я в нашій країні, які надають медичну та реабілітаційну допомогу всім, хто її потребує, повинні відповідати сучасним вимогам доступності, безбар’єрності, недискримінаційного та гендерно орієнтованого підходу.

  28.09.2023

   


   

  ДО УВАГИ ЛІЦЕНЗІАТІВ,
  які провадять господарську діяльність з медичної практики!

   

  До Міністерства охорони здоров’я України надійшли ряд звернень від ліцензіатів щодо надання роз’яснення з питань зберігання копій документів, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії, а також документів, які свідчать про зміни, що відбулись в документах, які подавались до заяви про отримання ліцензії.

  З метою надання чіткої позиції Міністерства охорони здоров’я України інформуємо, що підпунктом третім пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (далі – Ліцензійні умови) передбачено, що ліцензіат зобов’язаний зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися до органу ліцензування.

  Даною нормою розуміється, що ліцензіат повинен зберігати не тільки документи, які додавались до заяви про отримання ліцензії, а й документи що додавались до повідомлення про зміни, які відбулись у ліцензіата.

  Як показує практика, під час проведення перевірок дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, у значній частині ліцензіатів відсутні вище зазначені документи, що може в подальшому стати підставою для зупинення дії ліцензії або її анулювання.

  Таким чином, для недопущення порушень Ліцензійних умов Міністерство охорони здоров’я застерігає про належне зберігання документів, які додавались до заяви про отримання ліцензії, а також документів що додавались до повідомлення про зміни, які відбулись в ліцензіата.

   


   

  До уваги ліцензіатів!

   

  Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.03.2022 р.  № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

  Зазначеним  Законом передбачено:

  • подання звітності та інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, здійснюватиметься протягом трьох місяців після припинення та скасування воєнного стану або стану  війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
  • до фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб  не застосовується відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності та/або документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення.

  У зв’язку з прийняттям вищезазначеного Закону, Держана регуляторна служба України як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності висловила свою позицію з якою можна ознайомитись за посиланням http://www.drs.gov.ua/press-room/pozytsiya-drs-shhodo-okremyh-pytan-litsenzuvannya-ta-vydachi-dokumentiv-dozvilnogo-harakteru-u-sferi-gospodarskoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu/, з якої, зокрема, вбачається, що органам ліцензування слід керуватися вимогами вище вказаного Закону.

  Вимогами частини другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачена адміністративна відповідальність за порушення ліцензіатом строку щодо подання повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у разі їх настання.

  Урядом 08 серпня 2023 року прийнято постанову № 828, якою поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру. Постановою усунуто перешкоди для суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, підтримка яких в умовах воєнного стану є підтримкою економіки держави.

  Міністерство охорони здоров’я України як орган ліцензування  дотримується строків прийняття рішень, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».


   

  На початку повномасштабної війни постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру» (далі – Постанова № 165) було зупинено терміни надання адміністративних послуг. Як результат: видачу документів дозвільного характеру суб’єкти господарювання  чекали протягом тривалого часу.

  Урядом 08 серпня 2023 року було прийнято постанову № 828 «Про поновлення строків надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова № 828), яка набрала чинності 18 серпня 2023 року.

  Пунктом 1 Постанови № 828 визначено поновлення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 Постанови № 165.

  Таким чином, усунуто перешкоди для суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, підтримка яких в умовах воєнного стану є підтримкою економіки держави.

  Отже, органи ліцензування зобов’язані дотримуватися строків прийняття рішень, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та спеціальними законами у відповідних сферах, згідно з якими здійснюється ліцензування певних видів господарської діяльності.

 • Зразки заповнення Відомостей

  ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ЛІЦЕНЗІЇ!

   

  Міністерство охорони здоров’я України розпочинає серію публікацій щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

  Задля доступності медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Міністерство охорони здоров’я України проводить ліцензування їх діяльності з медичної практики та оцінку документів медичних закладів, незалежно від того, чи заклад державної, комунальної чи приватної форми власності.

  Медичну допомогу може надавати тільки такий медичний заклад, який отримав ліцензію на медичну практику.

  МОЗ здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування. Навіть в умовах особливого правового режиму, введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», МОЗ вживає всіх необхідних та можливих заходів для забезпечення вчасного опрацювання документів, дотримання прав та задоволення потреб громадян.

  Здобувачі на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики інколи стикаються з проблемою, як правильно заповнити документи. Та це виходить зробити деколи не з першого разу. Цим користуються різні фірми,  які беруться допомогти здобувачам в оформленні документів, надають платні послуги та при цьому не завжди виконують якісно свою роботу. Їх співробітники телефонують здобувачам ліцензії та пропонують за винагороду свої послуги у виправленні помилок та оформленні документів на отримання ліцензії. Користуючись нагодою, МОЗ попереджає, що не має жодного стосунку до подібних фірм та не укладало з ними жодних договорів.

  Актуальна інформація завжди доступна на сайті МОЗ. У розділі «Ліцензування» публікуються накази про ліцензування медичної практики, в яких зазначаються юридичні та фізичні особи, здобувачі на отримання ліцензії з медичної практики.

  МОЗ проаналізувало найчастіші помилки закладів охорони здоров’я; соціального спрямування; освіти, яких вони припускаються при заповненні відомостей.

  З метою уникнення здобувачами на отримання ліцензії помилок у майбутньому та якісного оформлення документів ними на провадження господарської діяльності з медичної практики МОЗ підготувало зразки для заповнення відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Ці зразки здобувачі можуть використовувати як приклад правильного заповнення відомостей.

   

  ЗРАЗОК 1: для ФОП, який планує провадити господарську діяльність з медичної практики;

  ЗРАЗОК 2: для соціального закладу; який планує провадити господарську діяльність з медичної практики;

  ЗРАЗОК 3: для закладу освіти, який планує провадити господарську діяльність з медичної практики.

  ЗРАЗОК 4: відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня

 • Помилки медичне обладнання/організаційні питання/кадрові питання