Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 06 липня 2018, 16:00 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
06 липня 16:00

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря
Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»

 

Конкурс на зайняття посади головного лікаря Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України» проводиться відповідно до наказу МОЗ України від 11.06.2018 № 1098 «Про проведення конкурсу на зайняття посад».

 

Місцезнаходження та юридична адреса: Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Заклад): 67450, Одеська область, Роздільнянський район, с. Кучурган. Основні напрями діяльності Закладу:

надання спеціалізованої та високо спеціалізованої стаціонарної та диспансерної медичної допомоги хворим на лепру (проказу) в Україні; проведення активної профілактики лепри; організація раціонального трудового, побутового і санітарного режиму для хворих на лепру; надання консультативної медичної допомоги населенню з питань діагностики лепри; впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування лепри; впровадження сучасних методів реабілітації і профілактики прогресуючих деформацій при лепрі; вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я хворих на лепру, розробка заходів, спрямованих на збереження і покращення їх здоров’я; організаційно-методичне забезпечення ознайомлення з лепрою лікарів різних спеціальностей загальної мережі закладів охорони здоров’я України тощо.

 

Статут Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України».

 

Структура Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України».

 

Затверджено кошторисні призначення на 2018 рік для фінансового забезпечення діяльності Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України» у сумі 3431,60 тис. грн.

 

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 09.07.2018 до 30.07.2018 у Міністерстві охорони здоров’я України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7, каб. 46.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 253 82 63, e-mail: kadru.moz@ukr.net.

 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 5 років.

 

Вітається:

– спеціалізація з «Організації і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

 

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад (за тарифним розрядом) –3735,00грн., підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 06.08.2018;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря Державного закладу «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться 13.08.2018.

 

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.7.