Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Результати пошуку

Що хочуть «ЗміниТИ» громади Миколаївщини: успіх медичної реформи – у належних умовах для лікарів і пацієнтів Задекларувавши курс на євроінтеграцію, Україна взяла на себе зобов’язання впроваджувати європейські стандарти врядування. Європейське врядування має важливу особливість, яка нечасто зустрічається в українській політиці: рішення державного значення впроваджуються здебільшого успішно, оскільки кожна реформа спрямована на вирішення конкретної проблеми й має вимірювані індикатори, за якими оцінюється її втілення. Підготовка такої реформи потребує часу, і не лише тому, що потрібно підрахувати бюджет чи підготувати план дій, а передусім тому, що будь-яка значна зміна вплине на життя великої кількості людей, інтереси яких треба врахувати. Ці інтереси уряди країн Заходу враховують через консультації з заінтересованими сторонами в рамках повного циклу вироблення публічної політики. Суть цього алгоритму розробки рішень дуже проста: всі важливі проблеми і рішення треба проговорювати з людьми, яких вони стосуються.