Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Рамка цифрової компетентності працівника охорони здоров’я

Категорії
Рамка

Що таке Рамка цифрової компетентності працівника охорони здоров’я?

Документ пояснює передумови до створення Рамки цифрової компетентності працівника охорони здоров’я, визначає термінологію та концептуальні підходи до її створення, надає структуру Рамки, описує її сфери, компоненти, їхні дескриптори та рівні володіння, вказує взаємозв’язки між сферами та компонентами, а також пояснює призначення самої Рамки та її можливе використання для підтримки процесів цифрової трансформації охорони здоров’я, оновлення кваліфікаційних вимог, створення освітніх програм навчання та підвищення кваліфікації, визначення рівня володіння цифровими компетентностями тощо.

Рамка цифрової компетентності працівника охорони здоров'я є важливим інструментом для забезпечення планування та впровадження освітніх ініціатив та формування державної політики, спрямованих на підвищення рівня цифрової грамотності та практичного використання засобів і сервісів цифрових технологій працівниками охорони здоров'я різних напрямів та категорій.

 

Як розробили цю Рамку?

Цей документ підготовлено у результаті співпраці фахівців Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України та Національної служби здоров’я України за підтримки виконавців проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Підтримка реформи охорони здоров’я”.

При створенні документа було використано відповідну Рамку для громадян ЄС (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens), а також інші рекомендації у сфері цифрових компетентностей від європейських та міжнародних інституцій, які адаптовано до національних, культурних, освітніх та економічних особливостей України.

Документ пройшов обговорення з представниками фахової передвищої, вищої та післядипломної медичної й фармацевтичної освіти, керівниками закладів охорони здоров’я та медичними працівниками.

 

Які прикладні аспекти Рамки ?

Рамка цифрової компетентності працівника охорони здоров’я сприятиме створенню професійних стандартів у цій сфері, створенню навчальних програм для здобувачів освіти та практикуючих медичних та фармацевтичних працівників. Вона також сприятиме оцінюванню та самооцінюванню, заповнюючи прогалини та підвищуючи цифрові навички, що в кінцевому підсумку покращить якість послуг охорони здоров’я та функціонування системи у цілому.

Цей документ рекомендовано для посадових осіб, які формують державну політику у сфері охорони здоров’я, розробників професійних стандартів та кваліфікаційних характеристик, викладачів навчальних програм закладів освіти та закладів підвищення кваліфікації, керівників закладів, працівників кадрових служб та інших працівників у сфері охорони здоров’я.

 

ЗАВАНТАЖИТИ РАМКУ