Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оплата праці медиків

Категорії
Часті питання
 • Чи отримуватимуть нову базову зарплату медичні працівники закладів охорони здоров'я, які не є у комунальній власності та не працюють за договором із НСЗУ?

  Постанова про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

 • Якщо медичний працівник відповідає всім критеріям, однак йому не нараховують вказану в постанові заробітну плату, куди звертатися у такому випадку?

  - До керівника – самостійно, через загальні збори працівників або через профспілки. Запитання щодо розміру оплати праці слід спрямовувати саме керівнику, який є стороною підписання колективного договору. Якщо питання не вирішено на рівні керівника, потрібно звернутися до представника власника/засновника лікарні – місцеві органи самоврядування.

  - До Національної служби здоров’я України, оскільки вона є стороною, перед якою заклад охорони здоров’я взяв зобов’язання виплачувати підвищену заробітну плату.

 • Яку освіту повинні мати медичні працівники, аби отримувати базову заробітну плату?

  Базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), фармацевтів у закладах охорони здоров’я,  професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

  Базова заробітна плата не менше ніж 13 500 гривень виплачуватиметься медичним сестрам які здобули таку медичну освіту:

  -  фаховий молодший бакалавр;

  - фахівець із початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, (раніше – середня спеціальна освіта);

  - перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти;

  - магістр із медсестринства.

 • Якщо медичний працівник працює на 0,75/0,5/0,25 ставки, як розраховуватиметься нова базова зарплата в такому випадку?

  Заробітна плата буде розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу. При цьому, зважте, що ЄСВ сплачується не від однієї ставки (як при мінімальній заробітній платі), а за фактично відпрацьований час (але не нижче, ніж одна мінімальна заробітна плата).

  Якщо медичному працівнику встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень або у разі невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу, вимога щодо розміру оплати праці, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

 • Чи стосуватиметься підвищення базової заробітної плати медиків відомчих закладів охорони здоров'я?

  Постанова про деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я поширюється абсолютно на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватися даної постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.

 • Як діяти медпрацівникам у ситуації, коли керівництво формально переводить їх на неповну ставку, але фактично вони працюють повний робочий день?

  Необхідно звернутися зі скаргою до регіонального управління держпраці. Законодавство передбачає, що Держпраці проводить інспекційні перевірки у разі отримання звернення від працівника щодо порушення стосовно нього законодавства про працю.

  При цьому, перевірникам заборонено розголошувати джерело будь-якої доведеної до їх відома скарги на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведено у зв’язку з отриманням такої скарги.

  Статтею 265 Кодексу законів про працю встановлено, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві –  у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, тобто 65 000 гривень за кожного працівника. 

 • Чи поширюється постанова на медичних працівників, які працюють в системі освіти?

  Медичні сестри, які працюють в системі освіти, однак перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, мають отримувати заробітну плату від 13 500 гривень. 

  На медсестер поширюватиметься дія постанови в тому разі, якщо заклад освіти, в штаті якого вони працюють, має відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відніс медичне обслуговування до основних видів діяльності. Такий заклад має статус закладу охорони здоров’я.

  Зокрема, постанова, ухвалена Урядом 12 січня 2022 року, передбачає підвищення заробітної плати медикам державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо заклад освіти належить до комунальної або державної форм власності, то на нього може поширюватися обов’язок здійснювати оплату праці медсестри на рівні не нижче ніж 13 500 гривень, якщо такий заклад має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а в установчих документах (статут, положення) закладу визначено, що серед основних його завдань є забезпечення медичного обслуговування населення.

  У разі, якщо в установчих документах закладу освіти відсутні вищезгадані норми, постанова Уряду про підвищення базової заробітної плати до медичних сестер не застосовуватиметься. 

 • Яким чином медичний заклад може залучити більше коштів, аби забезпечити медичним працівникам вищу зарплату?

  Залучити більше коштів медзаклад може шляхом:

  - надання більшої кількості пріоритетних послуг;

  - програми підтримки з місцевих бюджетів;

  - надання платних послуг;

  - оптимізації діяльності.

 • Чи розповсюджується постанова про підвищення базової заробітної плати на медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги?

  Для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (раніше – середня спеціальна освіта), першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, які входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), базовий рівень оплати праці застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше, ніж 70% пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

  Якщо цей показник є нижчим, відповідно гарантія щодо оплати праці не поширюється на таку команду з надання первинної медичної допомоги. Керівник медзакладу має право самостійно встановлювати плату таким працівникам в межах інших гарантій, передбачених законодавством. 

 • Чи поширюється дія постанови про підвищення базової заробітної плати на посади біологів та лаборантів?

  Відповідно до другого абзацу підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 12 січня 2022 року № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників у закладах охорони здоров'я», розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я. 

  Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою затверджено наказом МОЗ України від 24 лютого 2021 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 року за № 466/36088. 

  Переліки професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я, професіоналів з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у бюро судово-медичної експертизи, та  кваліфікаційні вимоги до цих посад визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженому наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами). 

  Тобто положення постанови КМУ 12 січня 2022 року № 2  поширюється на ці категорії працівників.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-21

 • Чи поширюється дія постанови про підвищення базової заробітної плати на посади фельдшерів та акушерок?

  Розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти (раніше – середня спеціальна освіта), першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

  Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик №78, затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 року №117 такі посади, як: 

  - акушерка (молодший спеціаліст),
  - акушерка жіночої консультації (молодший спеціаліст),
  - акушерка стаціонару (молодший спеціаліст),
  - фельдшер (молодший спеціаліст),
  - фельдшер-лаборант (молодший спеціаліст або бакалавр),
  - фельдшер санітарний (молодший спеціаліст),
  - фельдшер із санітарної освіти (молодший спеціаліст),
  - фельдшер з медицини невідкладних станів (фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, раніше – середня спеціальна освіта) відносяться до фахівців, а саме молодших спеціалістів з медичною освітою або першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти або фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти.

  Запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 визначено наказом МОН від 06.11.2015  № 1151. Даним наказом затверджено таблицю відповідності переліку спеціальностей, згідно з якою спеціальності галузі знань Медицина (які були до 2015 року), Лікувальна справа (5.12010101), Сестринська справа (5.12010102).