Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Ліцензіатам КДЛ

Інформація для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики за лікарськими спеціальностями “клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, бактеріологія, вірусологія”

 

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” вимірювальні лабораторії можуть виконувати вимірювання за умови їх атестації на проведення цих вимірювань.

 

Офіційним підтвердженням готовності лабораторії до проведення робіт у сфері охорони здоров'я є її атестація. Атестація та оформлення її результатів проводиться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері метрології за Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі (наказ Держспоживстандарту України від 29. 03. 2005 № 71 зареєстрований в міністерстві юстиції України від 13.04.2005 за № 392/10672).

 

Відповідно до п.5.12 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, в атестації вимірювальних лабораторій підприємств та організацій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, яку проводять територіальні органи, можуть брати участь метрологічні служби підприємств та організацій, головні чи базові організації, що входять до складу метрологічної служби центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері діяльності відповідних підприємств і організацій.

 

З огляду на те, що вибір органу з атестації, відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, здійснюється заявником, Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.04.07 № 196 органом з атестації вимірювальних лабораторій закладів, установ та організацій визначена Головна організація метрологічної служби МОЗ України - Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ". Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2008 р. № 435 Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського” призначений головною організацією з метрологічного забезпечення вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідних інститутів підпорядкування МОЗ України. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.08.2008 р. № 436 Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України призначена головною організацією з метрологічного забезпечення вимірювальних лабораторій закладів, установ та організацій санітарно-епідеміологічного профілю.

 

Застосування заходів правового впливу за порушення чинного законодавства в галузі метрології, метрологічних норм і правил здійснюється згідно з Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та “Кодексом України про адміністративні правопорушення”.