Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про вимоги до заходів безперервного професійного розвитку"

27 серпня 2019
1282

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про вимоги до заходів безперервного професійного розвитку»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 


Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про вимоги до заходів безперервного професійного розвитку"

 

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу "Про вимоги до заходів безперервного професійного розвитку".

 

МОЗ України продовжує впроваджувати концепцію безперервного професійного розвитку для лікарів. Цього разу увазі професійної спільноти представлено проект вимог до заходів безперервного професійного розвитку.

 

Запропоновані вимоги передбачають нормативне закріплення досягнень сучасної педагогіки у сфері освіти дорослих, принципів доброчесності в освітньому середовищі безперервного професійного розвитку та суттєві обмеження для просування комерційних продуктів чи технологій у рамках навчальних заходів для лікарів.

 

Обговорення наказу МОЗ України “Про затвердження вимог до заходів безперервного професійного розвитку” триватиме до 25 вересня 2019 року. Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу [email protected], або ж за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Директорат освіти, науки та кадрів МОЗ України.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження вимог до заходів безперервного професійного розвитку

 

Відповідно до пункту 6 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Вимоги до заходів безперервного професійного розвитку, що додаються.

 

2. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра

У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження вимог до заходів безперервного професійного розвитку»

 

Мета: проект розроблено з метою формування якісного освітнього середовища для лікарів у рамках імплементації концепції безперервного професійного розвитку.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на виконання пункту 6 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» сприяє розвитку людського капіталу у сфері охорони здоров'я та підвищенню якості надання медичної допомоги населенню. Створення якісного освітнього середовища та інституалізація контролю якості на демонополізованому ринку післядипломних освітніх послуг потребує розробки ряду нормативно-правових рішень, одним з яких є регулювання вимог до заходів безперервного професійного розвитку з огляду на педагогічні аспекти освіти дорослих, принципи доброчесності та відсутність конфлікту інтересів в усіх учасників освітнього процесу.

 

3. Суть проекту акта

Суттю проекту наказу є прийняття ряду загальних та спеціальних вимог для заходів безперервного професійного розвитку, оскільки відкриття ринку післядипломних освітніх медичних послуг для суб’єктів господарювання різної форми власності та відмова від державної монополії на професійне вдосконалення медиків вимагає ретельної підготовки правил для проведення освітніх заходів.

 

Запропонований проект акта закріплює високі педагогічні стандарти з огляду на специфіку дорослої професійної цільової аудиторії, впроваджує окремі аспекти академічної доброчесності та чітко встановлює обмеження щодо можливих комерційних впливів на освітні елементи середовища професійного розвитку.

 

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

 

Закон України «Про освіту»

 

Закон України «Про вищу освіту»;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»;

 

наказ МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проекті наказу відсутні положення, які відносяться до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Проект акта не потребує погодження з Державним агентством з питань електронного урядування України.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України у 2019 році.

 

6. Прогноз впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

Проект наказу сприяє забезпеченню прав та інтересів суб’єктів господарювання.

 

Проект наказу не впливає на розвиток регіонів.

 

Проект наказу не впливає на розвиток ринку праці.

 

Проект наказу створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

 

Проект наказу не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 

Проект наказу не впливає на інші сфери суспільних відносин.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не стосується державного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення (оприлюднення на офіційному вебсайті МОЗ України www.moz.gov.ua для проведення консультацій з громадськістю).

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта має бути погоджено з Міністерством освіти і науки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта є гендерно нейтральним.

 

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта закладе основи для врегулювання питань контролю якості заходів безперервного професійного розвитку та опосередковано сприятиме покращенню якості надання медичної допомоги населенню через імплементацію принципу навчання впродовж життя у практику розвитку медичного кадрового потенціалу.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта: затвердження вимог до заходів безперервного професійного розвитку.

 

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення

(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Фахівці галузі охорони здоров’я — лікарі (близько 160 000 осіб) лікарі

Забезпечення якісного освітнього середовища та перспективне полегшення ведення індивідуальної лікарської практики

+

+

Наявність на демонополізовану ринку післядипломних освітніх послуг якісного контенту, розрахованого на вузьку цільову аудиторію професіоналів у сфері охорони здоров’я, безпосередньо залежить від чіткого нормативного регулювання вимог до цих послуг. Впровадження концепції навчання впродовж життя призводить

Підприємства, установи та організації, які займаються просуванням комерційних медичних продуктів та технологій

Відсутність чітких норм та обмежень для просування комерційних продуктів у ході освітніх заходів

-

-

Наявна на ринку ситуація фактично не обмежує можливості комерційного просування продуктів у ході медичних освітніх подій, що має здебільшого негативний вплив на навчальні аспекти заходів

Суб’єкти господарювання, які беруть участь у процесі впровадження БПР: провайдери різних форм власності

Наявність прозорого регулювання, яке забезпечить нормальний розвиток ринку післядипломних освітніх послуг

+

+

Чіткі та прозорі правила не дозволять створити несправедливі преференції та одночасно вимагатимуть від усіх учасників процесу високу якість послуг, що надаються.