Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

24 жовтня 2019
3848

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 

Порівняльна таблиця

 

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект Постанови).

 

Проект Постанови розроблено Міністерством охорони здоров'я України з метою спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегулювання закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій, підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

 

Проект постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

 

Пропозиції та зауваження щодо проекту Постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, тел. 254 04 11, (e-mail: [email protected]).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до пункту 4 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень, частини сьомої статті 8 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є :

 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

2. Установити, що:

 

1) Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зі змінами, внесеними цією постановою, та Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в редакції, викладеній цією постановою, застосовується до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договори), що укладаються на строк дії з 01 квітня 2020 року;

 

2) договори, укладені на строк дії до 01 квітня 2020 року не потребують переукладення після набрання чинності цією постановою;

 

3) заклад охорони здоров’я або фізична особа - підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір з Національною службою здоров’я на визначених в оголошенні умовах, вносять в електронну систему охорони здоров’я інформацію про медичне обладнання за наявності технічної можливості в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

 

4) вимога щодо функціонування системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором, передбачена додатком 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, застосовується з 01 серпня 2020 року.

 

Прем’єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Резюме

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект) розроблено з метою спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення, врегулювання закупівлі усіх видів медичних послуг за програмою медичних гарантій, підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) здійснює оплату за надані пацієнтам медичні послуги на підставі договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір).

 

Протягом 2018 – 2019 років НСЗУ укладала договори на надання первинної медичної допомоги. На сьогодні 1313 надавачів уклади договори на надання первинної медичної допомоги, з них 1028 комунальних закладів охорони здоров'я, 135 приватних закладів охорони здоров'я та 150 фізичних осіб-підприємців. З наявних в країні комунальних закладів первинної допомоги майже 100% долучилися до змін та перейшли на нову, більш ефективну, модель фінансування – коли гроші йдуть за пацієнтом. Всі робочі місця лікарів у таких надавачів медичних послуг комп’ютеризовані на 92%. Оплата за такими договорами здійснюється відповідно до кількості поданих відповідному надавачу медичних послуг декларацій про вибір лікаря (на сьогодні вже 28 мільйонів громадян обрали лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та подали декларації).

 

Також з 1 квітня 2019 року у Полтавській області проводиться пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. В рамках цього проекту НСЗУ уклало договори про надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з 56 закладами охорони здоров’я. За такими договорами НСЗУ оплачує надання амбулаторних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за глобальним бюджетом, а послуги стаціонарної допомоги оплачуються за окремий пролікований випадок, ураховуючи ресурси на його лікування відповідно до діагностично-споріднених груп. У 2020 році усі види медичних послуг в Україні мають оплачуватись НСЗУ на підставі договорів. Однак, наразі договір містить положення для закупівлі послуг лише первинної та вторинної медичної допомоги. У зв’язку із чим виникла необхідність врегулювати положення щодо істотних умов договору для інших видів медичних послуг.

 

У зв’язку із розвитком функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я на сьогоднішній день є можливість внесення більшості інформації для укладення і виконання договору про медичне обслуговування в систему. Це дозволить значно спростити процеси укладення договорів та багаторазового використання інформації в електронній системі охорони здоров’я для різних типів договорів, що потребує відповідних змін у порядок укладення договорів. Крім того, у процесі виконання договорів виникла необхідність уточнити умови подання звітності та оплати, моніторингу та запровадження положень щодо співпраці сторін для удосконалення медичного обслуговування та системи внутрішнього контролю надавачем якості надання медичних послуг за договором для фокусування на інтересах пацієнта та недопущення порушень умов договору. Новий порядок укладення договору про медичне обслуговування населення передбачатиме, що проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій розробляються НСЗУ та погоджуються МОЗ. Тому цим проектом вносяться зміни у відповідні положення про НСЗУ та МОЗ для закріплення за ними відповідних повноважень.

 

З метою дозволити здійснювати попередню оплату послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги даним проектом вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”. Крім того, для приведення законодавства про методику розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» виникла необхідність закріпити повноваження НСЗУ щодо затвердження референтних закладів та використання результатів розрахунків для формування проекту програми медичних гарантій.

 

З метою забезпечення покриття пацієнтів медичними послугами за програмою медичних гарантій на відповідній території, проектом також пропонується додати консультації з НСЗУ при створенні госпітальних округів.

 

3. Суть проекту акта

Проектом пропонується затвердити зміни до:

 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 25 квітня 2018 р. № 410;

 

Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 25 квітня 2018 р. № 410 (далі – порядок укладення договору);

 

Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 25 квітня 2018 р. № 410; (далі – типова форма договору);

 

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267;

 

Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної служби здоров’я України» від 27 грудня 2017 р. № 1101;

 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. № 117;

 

Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1075;

 

Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932.

 

Проектом вносяться такі ключові зміни:

 

1) для закупівлі різних видів медичних послуг у порядку укладення договорів передбачаються такі нововведення:

 

для того, щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли та могли прогнозувати обсяг послуг, що будуть надаватись за договором, а пацієнти могли розраховувати на належний рівень послуг за договором, вводяться нові поняття:

 

- «умови закупівлі» - вимоги до наявності обладнання, медичного персоналу, умов надання медичних послуг тощо, без яких суб’єкт господарювання не зможе належним чином надавати пацієнтам послуги за програмою медичних гарантій;

 

- «специфікації» - опис, що саме має надати пацієнту суб’єкт господарювання, щоб отримати оплату від НСЗУ;

 

- специфікації та умови закупівлі будуть розроблятись НСЗУ та узгоджуватись з МОЗ.

 

суб’єкти господарювання більше не будуть зобов’язані вносити в заявку детальну інформацію про себе та додавати до неї велику кількість додатків. Натомість буде використовуватись інформація з електронної системи охорони здоров’я, яка має завжди підтримуватись в актуальному стані;

 

НСЗУ буде зобов’язане публікувати в оголошенні більш детальну інформацію, що стосується майбутніх договорів, зокрема, умови закупівлі та специфікації, строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ. Для того, щоб суб’єкти господарювання більш чітко розуміли умови майбутньої співпраці з НСЗУ до оголошення в обов’язковому порядку має додаватись проект додатку до договору для відповідного виду медичних послуг;

 

суб’єкти господарювання більше не будуть витрачати час на підготовку проекту договору. Натомість проект договору буде готувати НСЗУ (за наявності затвердженого бюджетного призначення);

 

2) зміни до типової форми договору:

 

запроваджуються положення з постійної співпраці сторін над удосконаленням медичного обслуговування за договором, зокрема шляхом проведення консультацій, надання надавачу рекомендацій, створення та функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування. За результатами співпраці сторонами договору буде складатись план удосконалення виконання договору;

 

уточнюється мета моніторингу: допомогти надавачам забезпечити пацієнтів якісними медичними послугами та у разі виявлення перешкод спільно з НСЗУ скласти план заходів з удосконалення медичного за відповідним договором, який після підписання сторонами буде невід’ємною частиною договору;

 

з метою балансу інтересів сторін договору закріплюються підстави для його проведення за місцем надання послуг та норма про недопущення перешкоджанню процесу медичного обслуговування внаслідок такого моніторингу;

 

уточнюються строки подачі звітності. Так, якщо надавач не встигне подати звіт до граничного строку, такий звіт підлягатиме подачі та оплаті лише разом зі звітом за наступний звітний період;

 

тепер при зверненні до надавача медичних послуг пацієнти зможуть бачити, що такий надавач надає послуги за програмою медичних гарантій завдяки інформаційним матеріалам, які мають розміщуватись в місцях надання медичних послуг;

 

з метою контролю за раціональним використанням бюджетних коштів і недопущенням їх нецільового перевитрачання встановлюються чіткі умови, за дотримання яких медичні послуги будуть оплачені за договором:

 

- наявність направлення в електронній системі охорони здоров’я (крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається);

 

- дотримання специфікації;

 

- внесення в систему підтверджуючої медичної документації;

 

з метою стимулювання надавачів дотримуватись умов договору вводиться специфічна відповідальність за окремі порушення;

 

додаток 2 до типової форми договору викладається у новій редакції для врахування можливості закупівлі усіх видів послуг, крім первинної медичної допомоги, що містить гнучкі положення для заповнення умов звітування та оплати надання різних видів медичних послуг;

 

створюються умови для впровадження системи забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором.

 

Новий порядок укладення та форма договору застосовуватиметься до договорів, які укладатимуться на строк з 1 квітня 2020 року, переукладання чинних договорів не вимагається.

 

3) уточнено порядок затвердження проектів специфікацій та умов закупівель медичних послуг за програмою медичних гарантій;

 

4) закріплюються повноваження НСЗУ, які необхідні для укладення та виконання договору за програмою медичних гарантій згідно з новим порядком.

 

5) надається можливість попередньої оплати послуг за договором державним і комунальним закладам охорони здоров’я до 60% суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором;

 

6) зміни до Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування: уточнюється можливість використання результатів розрахунків за методикою для розрахунку коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги за програмою медичних гарантій та від МОЗ до НСЗУ передається повноваження визначати референтні заклади охорони здоров’я;

 

4. Вплив на бюджет

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект стосується прав суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, НСЗУ та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

 

6. Прогноз впливу

Проект справлятиме вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Аналіз регуляторного впливу додається.

 

За предметом правового регулювання проект не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

 

Проект не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Державною аудиторською службою України, Державним агентством з питань електронного урядування.

 

8. Ризики та обмеження

Проект не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

У проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

Проект не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

9. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено для забезпечення виконання пункту 4 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення та частини 7 статті 8 Закону.

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суттю проекту постанови є спрощення процесу укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та забезпечення можливості закупівлі всіх видів медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін відображено у таблиці нижче.

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Громадяни

Можливість отримувати всі види медичної допомоги в межах гарантованого пакету послуг за програмою медичних гарантій за рахунок державного бюджету України.

Позитивний

Позитивний

Після укладення договорів між суб’єктом господарювання та НСЗУ пацієнти зможуть отримувати всі види медичної допомоги за рахунок державного бюджету можна. Проект постанови забезпечує можливість укладення договорів для закупівлі всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики і бажають здійснювати медичне обслуговування за програмою медичних гарантій

Можливість укладати договір за спрощеною процедурою та отримувати оплату за надання всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій за рахунок державного бюджету України.

Негативний

Суб’єктам господарювання знадобиться деякий час для пристосування до нового порядку укладення договору.

Позитивний

Зменшення часових та матеріальних витрат на укладення договору.

Проект передбачає зменшення переліку інформації та документів, що додаються до заяви про укладення договору. Натомість більшість інформації для укладення договору має бути внесена до електронної системи охорони здоров’я та зможе використовуватись неодноразово для укладення всіх видів договорів. Це в перспективі спростить процес укладення договору для суб’єктів господарювання.

Проект передбачає затвердження змін до типової форми договору, що дозволить укладати договори на всі види медичної допомоги вже з 2020 року.

НСЗУ

Можливість прозоро закуповувати всі види медичної допомоги за програмою медичних гарантій та забезпечити належне виконання договорів про медичне обслуговування населення.

Позитивний

Позитивний

Проектом постанови запроваджуються зміни до порядку укладення та типової форми договору, які дозволять закупівлю всіх видів медичної допомоги за програмою медичних гарантій.