Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Категорії

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації»

8 лютого 2019
3728

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації»

 

Пояснювальна записка

 

Додаток до пояснювальної записки "Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації»"

 

Прогноз впливу

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Порівняльна таблиця

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реімбурсації»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реімбурсації» (далі – проект).

 

Проект розроблений на виконання пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

Проект та супровідні документи до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601,  (e-mail: [email protected], тел. (044) 200-06-69).


 


 

ПРОЕКТ

Деякі питання реімбурсації

 

Кабінет Міністрів України, постановляє:

 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

2. Установити, що:

 

до 31 березня 2019 року включно здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених за паперовими рецептами, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, передбаченої у Законі України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”;

 

з 1 квітня 2019 року реімбурсація вартості лікарських засобів здійснюється виключно за рецептами, виписаними в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я, відповідно до порядку реімбурсації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749);

 

до дати затвердження Міністерством охорони здоров’я Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, реімбурсації підлягають лікарські засоби, включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність:

 

постанову Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103);

 

пункт 4 Змін, шо вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749);

 

пункт 1 Змін, шо вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1080 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 185);

 

пункт 3 Змін, шо вносяться до постанови Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1107 (Офіційний вісник України, ст. 2018 р., № 26, ст. 933).

 

4. Міністерству охорони здоров’я протягом шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.

 

5. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 3, які набирають чинності з 1 квітня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реімбурсації»

 

Мета: передача Національній службі здоров’я України функцій у сфері здійснення реімбурсації лікарських засобів та закріплення порядку реімбурсації лікарських засобів.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблений на виконання пункту 5 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» заклав основи медичної реформи в Україні. Згідно з цим законом держава гарантує оплату надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

 

У 2018 році розпочалось успішне запровадження медичної реформи. Так, Кабінетом Міністрів України було утворено Національну службу здоров’я України – центральний орган виконавчої влади – єдиний держаний закупівельним медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. З третього кварталу 2018 року розпочато медичну реформу для первинної медичної допомоги.

 

Наступним етапом запровадження медичної реформи є запуск програми реімбурсації, що передбачає оптимізацію та раціоналізацію процесу відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених пацієнтам, яка наразі реалізується через програму «Доступні ліки».

 

Програму відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми було запроваджено з 2017 року. Її запровадження відповідає напрямкам, визначеним у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275-р. Адміністрування та виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів за цією програмою відповідно до законодавства здійснює Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ).

 

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» реімбурсація – механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Відповідно до пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» до 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а з 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.

 

У статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

 

Враховуючи вищезазначене проектом постанови пропонується врегулювати порядок здійснення реімбурсації шляхом внесення змін до низки постанов Кабінету Міністрів України в сфері відшкодування вартості лікарських засобів.

 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення доступності лікарських засобів» від 17 березня 2017 року № 152 (далі – постанова № 152), направлені на врегулювання порядку відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ). Зміни полягають у наступному.

 

Передбачається, що з 1 квітня 2019 року НСЗУ здійснюватиме реімбурсацію лікарських засобів, відпущених за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».

 

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» проектом затверджується єдиний перелік медичних станів, для яких здійснюється реімбурсація, а саме:

 

серцево-судинні захворювання;

 

цукровий діабет II типу;

 

бронхіальна астма.

 

Крім того, для більш послідовного та узгодженого регулювання проектом перезатверджується перелік міжнародних непатентованих назв (МНН) лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, яка попередньо містилась у постанові Кабінету Міністрів України № 863, яка втрачає чинність.

 

Проект змін передбачає затвердження Порядку реімбурсації, який визначає механізм повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на захворювання, вказані у переліку медичних станів, для яких здійснюється реімбурсація.

 

Пацієнт зможе звернутись за отриманням лікарського засобу за рецептом до будь-якої аптеки або аптечного пункту, що приймають участь у програмі реімбурсації незалежно від місця проживання або місця виписки рецепта.

 

Вартість лікарських засобів, відпущених суб’єктом господарювання, буде підлягати реімбурсації на підставі звіту відповідно до умов договору про реімбурсацію.

 

На Національну службу здоров’я України покладено обов’язок регулярно публікувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід виконання програми реімбурсації.

 

Проект постанови також передбачає передачу повноважень з формування Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає реімбурсації, та розрахунку оптово-відпускних цін на лікарські форми, від МОЗ до НСЗУ. НСЗУ буде здійснювати приймання документів, передбачених Порядком визначення розміру реімбурсації в електронній формі, проводити їх обробку та подавати рекомендації МОЗ з приводу затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, який МОЗ затверджуватиме своїм наказом.

 

Проектом постанови для забезпечення узгодженості нормативно-правових актів та дотримання вимог законодавчої техніки планується внести технічні зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України.

 

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про лікарські засоби», «Про електронні довірчі послуги»; постановами Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», від 27 грудня 2017 року № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України», від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я та іншими нормативно-правовими актами.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Сума, запланована на реалізацію проекту постанови закладена у Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для окремих захворювань». Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

 

6. Прогноз впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 

Проект постанови матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Зокрема, проектом передбачається новий порядок оформлення та врегулювання договірних відносин між суб’єктами господарювання, що укладуть договір про реімбурсацію з Національної служби здоров’я України. Прогноз впливу проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

Проект постанови не стосується питання розвитку регіонів.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

Проект постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

 

Проект постанови не впливає на інші сфери суспільних відносин.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови буде оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Держаудитслужбою, Держлікслужбою, Державною регуляторною службою України, Державною казначейською службою України, НСЗУ.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

 

12. Запобігання корупції

Проект постанови відповідає не містить положень, які містять ознаки корупційних ризиків. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

13. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови дозволить:

 

запровадити реімбурсацію лікарських засобів за електронними рецептами, що виписуються через електронну систему охорони здоров’я з 1 квітня 2019 року;

 

підвищити доступність лікарських засобів, що підлягають реімбурсації;

 

передати функції у сфері здійснення реімбурсації лікарських засобів до НСЗУ;

 

підвищити ефективність використання бюджетних коштів завдяки реалізації програми реімбурсації через електронну систему охорони здоров’я;

 

зібрати актуальну інформацію щодо попиту на лікарські засоби серед населення та прогнозувати обсяги програми реімбурсації на наступні роки.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
О. СТЕФАНИШИНА

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта. Проектом постанови запроваджується новий порядок реімбурсації лікарських засобів, яким передбачається передача Національній службі здоров’я України функцій у сфері здійснення реімбурсації лікарських засобів.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий
вплив
Середньостроковий
вплив
Національна служба здоров’я України Покращення показників забезпечення пацієнтів лікарськими засобами за бюджетні кошти - + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив у зв’язку з необхідністю навчання персоналу НСЗУ працювати із програмою реімбурсації.
У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив у вигляді підвищення ефективності використання бюджетних коштів завдяки реалізації програми реімбурсації через електронну систему охорони здоров’я та можливості здійснення постійного відслідковування витрат бюджетних асигнувань та планування таких витрат за програмою реімбурсації.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами Участь у програмі реімбурсації для відшкодування вартості препаратів за бюджетні кошти - + У короткостроковій перспективі очікується негативний вплив в результаті необхідності додаткових витрат на забезпечення наявності комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення для роботи через електронну систему охорони здоров’я.
В середньостроковій перспективі – спрощення процесу переукладення договорів та подання звітності завдяки роботі через електронну систему охорони здоров’я, можливість відслідковування залишку бюджетних асигнувань на програму реімбурсації та можливість вільного вибору в електронному режимі аптек та аптечних пунктів, що приймають участь у програмі реімбурсації.
Пацієнти Підвищення доступності лікарських засобів, які підлягають реімбурсації + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість отримання рецепту у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у тому числі за допомогою засобів комунікації та можливості отримати лікарський засіб у аптеці незалежно від місця проживання чи надання медичної допомоги.
Лікарі, які надають первинну медичну допомогу Зменшення часу на виписування рецептів _ + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через відчутний дискомфорт від нововведень, оскільки реалізація акта передбачає необхідність навчання лікарів правильно вносити інформацію в систему для заповнення договору з додатками.
В середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через значне зменшення часу і витрат на виписування рецептів, в тому числі виписування рецепту хронічним хворим за телефоном.