Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження)...»

27 червня 2019
4479

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями».

 

Проект постанови розроблений на підставі Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002, та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, з метою врегулювання механізму реалізації державних програм громадського здоров’я, передбачених статтею 87 Бюджетного кодексу України.

 

Проектом постанови передбачається застосувати нові механізми фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями через закупівлю послуг громадського здоров’я у регіональних центрів громадського здоров’я Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва.

 

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров'я МОЗ України протягом 15 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа - Поворозник Ігор Вікторович, тел. 253-01-00, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації пілотного проекту з 1 жовтня 2019 р. по 31 грудня 2020 р. щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями (далі – Пілотний проект).

 

2. Визначити, що учасниками пілотного проекту з 1 жовтня 2019 р. є комунальне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ 42337651); комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр громадського здоров'я” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ЄДРПОУ 41785277); комунальне некомерційне підприємство “Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради” (ЄДРПОУ 42508006); комунальне некомерційне підприємство “Херсонський обласний центр громадського здоров'я” Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 26472972).

 

3. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями, що додається.

 

4. Міністерству охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту затвердити до 1 жовтня 2019  р. в установленому законодавством порядку:

 

перелік послуг за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними Кабінетом Міністрів України;

 

методику розрахунку обсягу фінансування заходів щодо здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу та здійснення заходів по боротьбі з епідеміями;

 

методику розрахунку очікуваної вартості для закупівлі послуг за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними Кабінетом Міністрів України;

 

тарифи на послуги за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними Кабінетом Міністрів України;

 

примірну форму договору між Державною установою “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” та учасниками пілотного проекту;

 

форму звіту про надані послуги та використання бюджетних коштів.

 

5. Міністерству охорони здоров’я України:

 

щоквартально оприлюднювати інформацію про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

 

подати до 1 квітня 2020 р. та 1 квітня 2021 р. Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про реалізацію пілотного проекту.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями»

 

Мета: застосування нових механізмів фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями шляхом закупівлі послуг громадського здоров’я у регіональних центрів громадського здоров’я.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Концепція розвитку системи громадського здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002, якою передбачено удосконалення механізмів фінансування та консолідацію державних ресурсів для системи громадського здоров’я.

 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, яким передбачено запровадження нових підходів та програм до розв’язання проблем громадського здоров’я.

 

Стаття 87 Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними Законом України від 07.12.2017 № 2233 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», якою передбачено реалізацію з 1 січня 2020 року державних програм громадського здоров’я.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У 2016 році розпочалась комплексна реформа системи охорони здоров’я в Україні, важливою частиною якої є якісна зміна системи громадського здоров’я, в тому числі з точки зору підходів до фінансування.

 

Після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби України функція проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань була покладена на Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ), що не супроводжувалось зміною підходів до фінансування державних установ, які здійснювали лабораторні дослідження, брали участь у санітарно-епідеміологічних розслідуваннях (лабораторних центрів МОЗ).

 

Незважаючи на розгалуженість лабораторної мережі, оснащення лабораторій залишилось переважно застарілим, системи контролю якості досліджень – недосконалими, забезпечення витратними матеріалами –недостатнім, стандартні операційні процедури не відповідають сучасним вимогам.

 

Розв’язання зазначених проблем передбачається здійснити шляхом зміни механізмів фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями через закупівлю послуг громадського здоров’я у регіональних центрів громадського здоров’я.

 

Концепцією розвитку системи громадського здоров’я передбачена децентралізація через передачу визначених функцій громадського здоров’я і ресурсів органам місцевого самоврядування та визначення їх повноважень щодо реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, зокрема шляхом створення регіональних центрів громадського здоров’я.

 

В рамках реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я МОЗ розробило та затвердило Примірний статут та Примірну структуру центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя).

 

Наразі на регіональному рівні триває процес створення регіональних центрів громадського здоров’я.

 

Лабораторні центри МОЗ, які наразі знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, будуть передані у вигляді цілісно-майнових комплексів до органів місцевого самоврядування.

 

Лабораторні центри МОЗ наразі фінансуються за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2301040 «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

 

Оскільки лабораторні центри МОЗ утримуються в рамках кошторисного фінансування, для бюджетної програми КПКВК 2301040 відсутній Порядок використання бюджетних коштів.

 

Для апробації механізму закупівлі послуг за КПКВК 2301040 та враховуючи різну ступінь готовності регіонів до створення регіональних центрів громадського здоров’я, у 2019-2020 роках доцільно реалізувати пілотний проект щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями (далі – пілотний проект) для Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва.

 

Видатки на реалізацію пілотного проекту передбачені в Державному бюджеті України за бюджетною програмою КПКВК 2301040 за рахунок перерозподілу коштів на утримання державних установ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Кіровоградський обласний центр МОЗ України», «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

 

Наразі триває підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Кіровоградський обласний центр МОЗ України», «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» у спільну власність територіальних громад Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва»

 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок використання бюджетних коштів для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльності закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями.

 

Строк реалізації пілотного проекту: з 1 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

 

Учасники пілотного проекту - комунальне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Рівненської обласної ради, комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр громадського здоров'я” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); комунальне некомерційне підприємство “Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради”; комунальне некомерційне підприємство “Херсонський обласний центр громадського здоров'я” Херсонської обласної ради

 

У рамках реалізації пілотного проекту Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» буде здійснювати закупівлю послуг в учасників пілотного проекту, як одержувачів бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301040 «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходів боротьби з епідеміями» за такими напрямами використання бюджетних коштів:

 

1) здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу;

 

2) здійснення заходів по боротьбі з епідеміями.

 

За напрямом використання бюджетних коштів - проведення операційних досліджень, які вивчають конкретну проблему в сфері громадського здоров’я, для розв’язання якої необхідно прийняття програмних управлінських рішень, Державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” буде здійснювати закупівлю послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” у провайдерів послуг, які відповідатимуть визначеним вимогам.

 

Проектом акту також передбачено, що перелік та тарифи на послуги за напрямами використання бюджетних коштів, методика розрахунку обсягу фінансування заходів щодо здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу та здійснення заходів по боротьбі з епідеміями; методика розрахунку очікуваної вартості для закупівлі послуг з проведення операційних досліджень, які вивчають конкретну проблему в сфері громадського здоров’я, для розв’язання якої необхідно прийняття програмних управлінських рішень, затверджуються МОЗ.

 

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про публічні закупівлі», постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я», Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р.

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акту не відноситься до актів, які регулюють сферу державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки на реалізацію проекту постанови передбачені в Державному бюджеті України за бюджетною програмою КПКВК 2301040 «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» за рахунок перерозподілу коштів на утримання державних установ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», «Кіровоградський обласний центр МОЗ України», «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

 

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

Проект постанови не є регуляторним актом та не спричинює регуляторного впливу.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

Проект позитивно вплине на розвиток системи громадського здоров’я Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва, сприятиме оптимізації мережі регіональних закладів громадського здоров’я та спрямовуватиме її на задоволення реальних потреб населення у послугах громадського здоров’я.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

В той же час очікуваними результатами реалізації положень проекту постанови мають стати, зокрема, створення умов для появи конкуренції та покращення умов оплати праці медичним працівникам.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва шляхом підвищення якості послуг громадського здоров’я та зменшення витрат на медичне обслуговування населення.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

Проект постанови не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не відноситься до документів державного планування, підготовленого з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України і надання висновку за її результатами.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Реалізація постанови сприятиме:

 

підвищенню якості послуг громадського здоров’я та зменшення витрат на медичне обслуговування населення Рівненської, Херсонської, Кіровоградської областей та м. Києва;

 

розбудові організаційно-технічної спроможності Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою закупівлі послуг громадського здоров’я;

 

збору інформації щодо наданих послуг громадського здоров’я для більш точного та ефективного прогнозування потреби в даних послугах у майбутніх періодах;

 

збору інформації про модель надання послуг для оптимізації цих процесів у майбутньому;

 

появі конкуренції між надавачами послуг громадського здоров’я;

 

підвищенню рівня прозорості та цільового використання бюджетних коштів на покриття реальних потреб населення у послугах громадського здоров’я.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН