Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду...»

13 вересня 2018
1840

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я »

Пояснювальна записка


ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України»

 

Частиною другою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»та постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)», передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

З врахуванням викладеного МОЗ України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України» (далі – Проект постанови).

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

 

Міністерства охорони здоров'я України за адресою - 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: [email protected].

 

Розробник Проекту постанови – Худошина Ольга Валентинівна.

 

Проект постанови оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.


ПРОЕКТ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я, що додаються.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 

постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 543 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2400);

 

пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я»

 

Мета: визначення ступенів ризику від здійснення господарської діяльності з медичної практики, врегулювання періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблений на виконання частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

3. Суть проекту акта

Проект постанови визначає вичерпний перелік критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності та врегулювання періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

4. Правові аспекти

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 

6. Прогноз впливу

Проект постанови за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; на розвиток регіонів; на ринок праці; на громадське здоров’я, на екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку; соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України» удосконалить визначення ступенів ризику від здійснення господарської діяльності з медичної практики та врегулює періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН