Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я»

26 червня 2019
2451

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я»

 

Пояснювальна записка

 

Порівняльна таблиця

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я».

 

Актуальність та доцільність розробки нормативного акта обумовлена необхідністю приведення його у відповідність до чинного законодавства України, а саме: у зв’язку з введенням до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 15 лютого 2019 року №259 нової професії: «медичний директор». Медичний директор займатиметься виключно питаннями медицини.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом освіти, науки та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

е-таіі: [email protected]

 

Контактні особи:

Шпак Юрій Іванович

тел. 253-24-44

 


 

ПРОЕТ

 

Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я

 

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, а також з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, що додаються.

 

2. Директорату освіти, науки та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Особи, призначені на посади керівників закладів охорони здоров’я до набрання чинності цим наказом, продовжують виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів. Особи, призначені на посади заступників керівників з числа лікарів-спеціалістів до набрання чинності цим наказом, продовжують виконувати свої обов’язки до призначення керівників закладів охорони здоров’я після проведення нових конкурсів.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

5. Виключити посади «генеральний директор», «директор», «начальник», «завідувач» з Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я з 1 січня 2022 року.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров ’я України  
«Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я»

 

Мета: метою розроблення цього проекту наказу є приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Підставою розробки проекту акта є стаття 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункт 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року №259 «Про затвердження Зміни №8 до національного класифікатора ДК 003:2010».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність та доцільність розробки нормативного акта обумовлена необхідністю приведення його у відповідність до чинного законодавства України, а саме: у зв’язку з введенням до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 15 лютого 2019 року №259 нової професії: «медичний директор». Медичний директор займатиметься виключно питаннями медицини.

 

3. Суть проекту акта

Проектом наказу пропонується внести зміни до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я.

 

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

 

Конституція України;  

 

Основи законодавства України про охорону здоров'я;

 

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;

 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я»;

 

наказ Мінекономрозвитку України від 15 лютого 2019 року №259 «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010».

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проекті акта відсутні положення, які відносяться до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

 

У зв'язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додаються.

 

6. Прогноз впливу

Реалізація акта створить передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення за рахунок покращення якості надання медичних послуг.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом акта не затверджується документ державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Цей проект наказу стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження уповноважених представників від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, не потребує розгляду Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

Прогноз впливу додається.

 

8. Громадське обговорення

У відповідності до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з  метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості проект розпорядження опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я» надасть змогу привести його у відповідність до законодавства, виконати вимоги законодавства та забезпечити потреби у професіоналах та фахівцях.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН