Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

4 листопада 2019
3650

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 

Аналіз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів», який розроблено відповідно до Відповідно до підпунктів 8, 16, 18 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 120-р, та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267. Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров'я МОЗ України протягом 16 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. 253-82-66, контактна особа: Новосьолова Інга Олегівна, e-mail: [email protected].

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів

 

Відповідно до підпунктів 8, 16, 18 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 120-р, та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів, що додається.

 

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

 

3. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр З. СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Методика розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

 

1. Резюме

Метою прийняття акту є запровадження єдиних методологічних принципів розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів.

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до пункту 12 додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг» до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення вартості тарифів на платні послуги закладів охорони здоров'я. Без визначеного методу розрахунку вартості компонентів крові органи місцевого самоврядування зазвичай відмовляють закладам служби крові в затвердженні тарифів на компоненти крові.

 

На сьогодні відсутні методи розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів.

 

3. Суть проекту акта

Проектом наказу пропонується затвердити механізм формування вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові з урахуванням всіх складових.

 

При розрахунку вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові керівником суб’єкту господарювання, що надає послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів затверджуються:

 

перелік компонентів крові та процедур, які проводяться до і після заготівлі крові та (або) її компонентів крові та входять у собівартість продукції;

 

перелік послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

 

довідка про основні витрати за попередній рік;

 

норми часу на медичні послуги;

 

акт хронометражу;

 

норми витрат матеріалів на медичні послуги;

 

вартість витратних матеріалів, що використовуються при наданні послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу;

 

вартість послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

 

розрахунок витрат «Заробітна плата основного медичного персоналу»;

 

вартість надання послуги.

 

Розрахунки здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг із заготівлі, тестування, переробку, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів.

 

При розрахунку собівартості визначається сума всіх витрат суб’єкту господарювання, що надає послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів, для формування та надання послуги з охорони здоров’я з урахуванням вимог чинного законодавства.

 

4. Вплив на бюджет

Реалізація проекту наказу не потребує фінансування з державного або місцевих бюджетів.

 

У зв’язку з цим, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття не проводився.

 

5. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу потребує погодження з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок. Прогноз впливу додається.

 

6. Прогноз впливу

Проект даного наказу впливає на громадське здоров’я в частині покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення якості надання медичної допомоги.

 

Завдяки прийняттю наказу буде запроваджено уніфікований підхід до розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів на всій території України.

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

8. Ризики та обмеження

Проект Закону не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

 

У проекті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

 

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

9. Підстава розроблення проекту акта

Відповідно до Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 20 лютого 2019 року № 120-р (далі – Стратегія), національна система крові матиме три рівні: національний, регіональний та обласні рівні. Відповідно до підпункту 16 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії на національному рівні передбачено, що Національна служба здоров’я України буде відшкодовувати закладам охорони здоров’я, що надають послуги з трансфузії компонентів крові, вартість компонента крові, який був використаний для пацієнта.

 

Проектом наказу пропонується затвердити Методику розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів. На сьогоднішній день у суб’єктів господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів відсутні уніфіковані правила розрахунку вартості одиниці донорської крові та одиниці компоненту донорської крові.

 

Єдиний порядок розрахунку вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові, що забезпечує їх коректне нарахування з урахуванням вартості матеріалів, амортизаційних відрахувань, загальновиробничих, адміністративних витрат тощо є надзвичайно важливою складовою забезпечення рівного та своєчасного доступу населення до якісних та безпечних компонентів донорської крові в достатній кількості з лікувальною метою.

 

Все це є частиною планування ефективної роботи суб’єктів господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів, а також суб’єктів господарювання, що надають послуги з трансфузії компонентів крові.

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Реалізація проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Методика розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів» дозволить створити уніфікований механізм розрахунку вартості наданих медичних послуг та собівартості крові та її компонентів.

 

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Пацієнти, які потребують переливання крові

Покращення якості надання медичної допомоги

+

+

Наявні розроблені принципи розрахунку вартості наданих медичних послуг

суб’єкти господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів

Розроблений єдиний механізм формування вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові

-

+

Забезпечення застосування стандартного підходу та уніфікованих правил до розрахунку вартості наданих послуг