Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини»

9 серпня 2019
1830

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини»

 

Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення
проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини»

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини» (далі – проект наказу).

 

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення сучасних науково обґрунтованих підходів до розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини.

 

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

 

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, тел.253 83 86, (e-mail: [email protected] ).

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини

 

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення сучасних науково обґрунтованих підходів до розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

2. Директорату медичних послуг (Cухорукова О.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини»

 

Мета: внесення доповнення до Переліку джерел клінічних настанов для удосконалення розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на зaсaдaх докaзової медицини зaдля зaбезпечення прaв пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості з подальшим підвищенням ефективності роботи закладів охорони здоров'я.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини» розроблено за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України з метою розширення переліку джерел нових клінічних настанов.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено відповідно до статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою надання можливості лікарям проводити лікування у відповідності до міжнародних вимог та сучасного стану медицини з використанням міжнародних рекомендацій, які є ефективними та засновані на доказовій медицині, що в результаті гарантує отримання кожним пацієнтом однаково високого рівня надання медичної допомоги.

 

3. Суть проекту акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини» доповнює Перелік джерел клінічних настанов двома новими розділами, а також багатьма новими джерелами настанов, які були рекомендовані відповідними експертами МОЗ України та медичними закладами.

 

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

 

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

 

наказ МОЗ України від 28.09.2012 №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров'я України»;

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект наказу не стосується та не суперечить засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

 

6. Прогноз впливу

Прийняття проекту наказу матиме вплив на громадське здоров’я: покращення стану здоров’я населення, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом наказу не затверджується документ державного планування у сфері стратегічної екологічної оцінки, запропоновані проектом зміни не стосуються правовідносин зі стратегічної екологічної оцінки.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом роботодавців на національному рівні.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України, Державною регуляторною службою України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

Проект акта не містить положень, що можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме підвищенню рівня надання медичної допомоги на всіх рівнях завдяки використанню міжнародних настанов із доведеною доказовою базою.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН