Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження»

1 липня 2019
3112

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження»

 

Пояснювальна записка

 

Аналіз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження».

 

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою гармонізація законодавства України з Регламентом Комісії (ЄС) № 470/2009 від 06 травня 2009 року, що встановлює процедури Співтовариства по визначенню рівнів залишків фармакологічно активних речовин (ветеринарних препаратів) в харчових продуктах тваринного походження, Регламентом Комісії (ЄС) № 124/2009 від 10 лютого 2009 року, який встановлює максимально допустимі рівні залишків кокцидіостатиків та гістомонстатиків у харчових продуктах тваринного походження внаслідок неминучого потрапляння цих речовин у корми та з Регламентом Комісії (ЄС) № 37/2010 від 22 грудня 2009 року, щодо фармакологічно активних речовин (ветеринарних препаратів) і їх класифікації відносно максимальних меж залишків в харчових продуктах тваринного походження

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактні особи:

Скапа Тетяна Володимирівна, тел. 253-01-00, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання пункту 252 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Показники безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження», що додаються.

 

2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.

 

4. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження»

 

Мета: гармонізація законодавства України з Регламентом Комісії (ЄС)   № 470/2009 від 06 травня 2009 року, що встановлює процедури Співтовариства по визначенню рівнів залишків фармакологічно активних речовин (ветеринарних препаратів) в харчових продуктах тваринного походження, Регламентом Комісії (ЄС) № 124/2009 від 10 лютого 2009 року, який встановлює максимально допустимі рівні залишків кокцидіостатиків та гістомонстатиків у харчових продуктах тваринного походження внаслідок неминучого потрапляння цих речовин у корми та з Регламентом Комісії (ЄС) № 37/2010 від 22 грудня 2009 року, щодо фармакологічно активних речовин (ветеринарних препаратів) і їх класифікації відносно максимальних меж залишків в харчових продуктах тваринного походження.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 23 підрозділу V Розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228, пункту 252 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом наказу МОЗ України «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження» пропонується на законодавчому рівні врегулювати питання щодо максимальних рівнів залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження відповідно до норм Регламенту Комісії (ЄС) від 06 травня 2009 року № 470/2009, що встановлює процедури Співтовариства по визначенню рівнів залишків фармакологічно активних речовин (ветеринарних препаратів) в харчових продуктах тваринного походження, Регламенту Комісії (ЄС) від 10 лютого 2009 року   № 124/2009, який встановлює максимально допустимі рівні залишків кокцидіостатиків та гістомонстатиків у харчових продуктах тваринного походження внаслідок неминучого потрапляння цих речовин у корми та Регламенту Комісії (ЄС) від 22 грудня 2009 року № 37/2010.

 

3. Суть проекту акта

Проект наказу розроблено з метою контролю та регулювання відносин у сфері обігу харчових продуктів тваринного походження та/або їх інгредієнтів, у разі, якщо такі продукти містять залишки діючих речовин ветеринарних препаратів. Важливим моментом, є те, що даний проект наказу затвердить максимально допустимі рівні залишків діючих речовин ветеринарних препаратів в харчових продуктах тваринного походження. Також буде сформульовано власне перелік діючих речовин ветеринарних препаратів, максимально допустимі ріні залишків яких не можуть бути встановлені, та їх класифікація і приведено у відповідність до норм європейського законодавства.

 

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

 

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти та корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;

 

Закон України «Про ветеринарну медицину».

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку. Цифрова експертиза не проводилась.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

 

6. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проекту акта не матиме впливу на:

 

розвиток регіонів;

 

ринок праці;

 

екологію та навколишнє природне середовище.

 

Проект наказу впливає на ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання, а також на громадське здоров’я, за рахунок випуску, реалізації та споживання безпечної продукції.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

У проекті акта відсутні положення, які стосуються особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Стратегічна екологічна оцінка не проводилась.

 

7. Позиція_заінтересованих_сторін

Проект наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

 

Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси як вітчизняних так і іноземних виробників продуктів харчування тваринного походження.

 

Прогноз впливу реалізації проекту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

 

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

Проект наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України.

 

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін проект наказу потребує оприлюдненню на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу сприятиме впровадженню чітких вимог до переліку та класифікації ветеринарних препаратів за встановленням максимально допустимих меж їх вмісту в харчових продуктах тваринного походження.

 

Прийняття проекту наказу є частиною процесу адаптації законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу в сфері безпечності харчових продуктів тваринного походження з метою захисту здоров’я та інтересів споживачів.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
О. СТЕФАНИШИНА