Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

11 вересня 2018
1104

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту». 

 

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334, з метою запровадження єдиної методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету. Очікуваним результатом у перспективі є посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

 

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

e-mail: [email protected]

 

Контактні особи:

Мруга Марина Рашидівна

Кучерук Ірина Леонідівна

тел. 253-45-69


ПРОЕКТ

Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

 

Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, та з метою затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту,

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що додається.

 

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів (Мруга М.Р.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

 

Мета: запровадити єдину методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту є послідовним етапом у реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р. Очікуваним результатом є посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 

3. Суть проекту акта

Проект наказу затверджує Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яка визначає механізм формування вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», здійснення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

 

Розрахунок вартості розробки ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для кожного етапу і компонента ЄДКІ для кожної спеціальності.

 

Розрахунок вартості проведення ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для етапу і компонента ЄДКІ для кожної спеціальності, для першого або повторного складання та, за необхідності, окремо для категорій студентів, що відрізняються формою навчання, мовою навчання.

 

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

 

Бюджетний кодекс України;

 

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

 

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

 

6. Прогноз впливу

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН