Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про результати міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році»

19 серпня 2019
850

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про результати міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про результати міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році».

 

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та на виконання пункту 2 розділу V наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 лютого 2019 року № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250.

 

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання питань оцінювання міжнародного іспиту з основ медицини як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом освіти, науки та кадрів МОЗ України протягом п’ятнадцяти днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді за адресою:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

e-mail: [email protected]

 

Контактні особи:

Кучерук Ірина Леонідівна

тел. 253-24-44

 


 

ПРОЕКТ

 

Про результати міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році

 

Відповідно до пункту 13 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, пунктів 8, 10, 17 розділу ІІІ, пункту 2 розділу V Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що успішно склали міжнародний іспит з основ медицини як компонент єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2019 році (далі – Іспит), здобувачів вищої освіти третього курсу спеціальності «222 Медицина» (далі – Здобувачі), які 1 – 3 липня 2019 року з’явилися на Іспит та тестові буклети яких були отримані іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів відповідно до договору з Центром тестування при МОЗ, укладеного згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

 

2. Встановити, що Здобувачі, які отримали результат «0», визнаються такими, що не склали Іспит.

 

3. Директорату освіти, науки та кадрів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про результати міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році»

 

Мета: затвердження результатів складання міжнародного іспиту з основ медицини у 2019 році як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект акта відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі – Постанова № 334) та на виконання пункту 2 розділу V наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 лютого 2019 року № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У Постанові № 334 для кожної спеціальності галузі визначено тестові компоненти єдиного державного кваліфікаційного іспиту. У 2018/2019 навчальному році згідно із затвердженим МОЗ України графіком перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту складатимуть студенти третього курсу спеціальностей «Стоматологія», «Фармація», «Медицина».

 

До першого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту для студентів-стоматологів та фармацевтів входить іспит «Крок 1», іспит з англійської мови професійного спрямування, для студентів-медиків – «Крок 1», іспит з англійської мови професійного спрямування та міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні науки).

 

Відповідно до Постанови № 334 Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні, розроблений та організований однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною Центром тестування при МОЗ України на основі критеріїв, затверджених МОЗ України.

 

19 червня 2019 року Центр тестування при МОЗ України уклав договір про надання послуг № 04/19 з Національною радою медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (далі – Договір) відповідно до Закону України «Про державні закупівлі» та Критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 травня 2019 року № 1160, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 556/33527.

 

1 – 3 липня 2019 року студенти третього курсу спеціальності «222 Медицина» складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як компонент єдиного державного кваліфікаційного іспиту, згідно з Графіком проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 вересня 2018 року № 1647 (зі змінами).

 

Загалом IFOM склали 10099 студентів – це понад 77% третьокурсників, зокрема, майже 89% студентів склали IFOM українською мовою у веб-форматі. Із 2783 студентів, що не з’явились на іспит, 45 надали докази поважних причин.

 

За оцінками Національної ради медичних екзаменаторів (NBME), складання міжнародного іспиту з основ медицини в Україні має чи не найбільшу кількість порушень серед усіх країн, де проводився такий іспит, і є недопустимим прецедентом.

 

У зв’язку із ситуацією, що склалась, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2019 року № 1775 було створено робочу групу, яка провела аналіз складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) та, враховуючи численні й масштабні порушення норм доброчесності, правил проведення іспиту, розкриття частини тестових завдань у перший день складання та розповсюдження їх серед студентів, які складали іспит 2 і 3 липня, робоча група прийняла рішення рекомендувати таке:

 

1. Всіх студентів, які з’явились і складали тест 1 – 3 липня, перевести на 4 курс для продовження навчання.

 

2. Студентів, яких було помічено в порушенні норм доброчесності та правил проведення іспиту, зокрема фотофіксації тестових завдань та розповсюдженні їх у публічному доступі, відрахувати з числа здобувачів.

 

3. Студентів, які не з’явилися на іспит, визнати такими, що не склали іспит. Таким студентам буде надана можливість перескласти іспит впродовж наступного навчального року.

 

Ті, хто не з’явилися на іспит без поважної причини, матимуть можливість перескласти іспит за власний рахунок, відповідно до графіка, який буде оприлюднено пізніше.

 

Ті студенти, які не з’явились на складання іспиту з поважних причин, матимуть можливість наступного року скласти IFOM вперше. Для таких студентів складання буде безоплатним.

 

Також Постановою № 334 для студентів, які не складуть іспит, передбачено одне повторне складання, яке відбудеться відповідно до затвердженого графіка.

 

3. Суть проекту акта

Проектом акта пропонується встановити категорії студентів, які склали та які не склали у 2019 році міжнародний іспит з основ медицини як компонент єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

 

Закон України «Про вищу освіту»;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 лютого 2019 року № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250;

 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 квітня 2019 року № 931 «Про критерії успішного складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 року за № 441/33412;

 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 травня 2019 року № 1160 «Про затвердження Критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями «222 Медицина» та «228 Педіатрія», яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 556/33527;

 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 вересня 2018 року № 1647 «Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році» (зі змінами).

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

У проекті акта відсутні положення, які відносяться до засад реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 

6. Прогноз впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

 

Проект наказу не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

 

Проект наказу не впливає на розвиток регіонів.

 

Проект наказу не впливає на ринок праці.

 

Проект наказу створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

 

Проект наказу не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 

Проект наказу не впливає на інші сфери суспільних відносин.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не стосується державного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує громадського обговорення. Проект наказу опубліковано на сайті МОЗ www.moz.gov.ua для проведення консультацій з громадськістю.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект наказу буде поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект наказу є гендерно-нейтральним.

 

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання питань оцінювання міжнародного іспиту з основ медицини як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання питань оцінювання міжнародного іспиту з основ медицини як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Здобувачі, які складають ЄДКІ (приблизно 13 тис.)

Продовження навчання за обраною спеціальністю

+

+

Прийняття проекту наказу дозволить студентам 3 курсу спеціальності «222 Медицина» продовжити навчання за обраною спеціальністю та повторно скласти Міжнародний іспит з основ медицини тим, хто не склав.

Працівники Центру тестування при МОЗ

Наявність норм, які чітко регламентують оцінювання

+

+

Прийняття проекту наказу дозволить Центру тестування виконати покладені на нього функції