Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду...»

8 серпня 2019
1842

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду мінімізації довгострокових ризиків від пошкодження радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки».

 

Проект акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки радіаційного захисту щодо зменшення рівнів радону в житлових і громадських будинках, на робочих місцях та зменшення радіаційних ризиків населення України.

 

Обґрунтуванням необхідності прийняття проекту акта є зменшення ризиків виникнення онкологічних захворювань, повʼязаних з опроміненням населення та забезпечення виконання завдання 3.4 Цілей Сталого Розвитку України.

 

Вимоги щодо обмеження опромінення населення розроблені у відповідності до Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, а також стандартів безпеки «Радіаційний захист та безпека: Міжнародні основні стандарти безпеки», частина 3, 2014 («Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards», part 3, IAEA, 2014) (скорочено BSS) Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) і рекомендаціями стандартів безпеки МАГАТЕ «Захист населення від радону в повітрі приміщень та інших джерел природного походження», 2015 («Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation») SSG-32).

 

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Контактна особа: Ганжа Ірина Миколаївна, тел. 253-82-66, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки

 

1. Затвердити «План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки» (далі – План заходів), що додається.

 

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Плану заходів, забезпечити:

 

виконання Плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

 

подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я України

 

інформації про стан виконання Плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінету Міністрів України.

 

3. Взяти до відома, що фінансування виконання Плану заходів здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, відповідальними за його виконання, за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту акта Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 роки»

 

Мета: Впровадження вимог Директиви Ради 2013/59/Євратом щодо зменшення рівнів радону в житлових і громадських будинках, на робочих місцях та зменшення радіаційних ризиків населення України.

 

Основою імплементації є:

 

гарантування дотримання цілей Директиви 2013/59/Євратом, якими передбачено обов’язкове запровадження Плану дій щодо радону;

 

узгодження положень чинного законодавства України з положеннями Директиви щодо особливостей ситуацій існуючого опромінення та опромінення радоном;

 

підвищення рівня радіаційного захисту населення України до рівня світових та європейських стандартів;

 

забезпечення інформаційної прозорості, підвищення ефективності інформування громадськості щодо радіаційних ризиків, обумовлених радоном в повітрі будинків та питній воді, на робочих місцях.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Підставою для розроблення проекту акта є Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки радіаційного захисту, та реалізація статті 342 Додатку XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до пункту 738 Плану заходів з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта.

Обґрунтуванням необхідності прийняття проекту акта є зменшення ризиків виникнення онкологічних захворювань повʼязаних з опроміненням населення та забезпечення виконання завдання 3.4 Цілей Сталого Розвитку України.

 

Вимоги щодо обмеження опромінення населення розроблені у відповідності до Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, а також стандартів безпеки «Радіаційний захист та безпека: Міжнародні основні стандарти безпеки», частина 3, 2014 («Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards», part 3, IAEA, 2014) (скорочено BSS) Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) і рекомендаціями стандартів безпеки МАГАТЕ «Захист населення від радону в повітрі приміщень та інших джерел природного походження», 2015 («Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation») SSG-32).

 

Стан проблеми радону в Україні.

 

Майже 19 % житлового фонду України не відповідає вимогам щодо вмісту радону у повітрі приміщень.

 

Більше 75% сумарної дози від усіх джерел опромінення (включаючи чорнобильські аварійні) у населення формується за рахунок природного радіоактивного газу – радону-222, який утворюється при радіоактивному розпаді природних радіонуклідів уранового ряду. Високі дози опромінення спричиняють додатковий ризик захворювання на рак легенів.

 

За результатами уже проведених досліджень і прийнятими у світовій практиці методами оцінки, смертність від раку легенів спричиненого радоном-222 у повітрі приміщень на території України обумовлює до 8 тисяч випадків щорічно.

 

Прямі збитки для країни за рахунок неучасті померлих осіб у валовому внутрішньому продукті (ВВП) складають більше 440 мільйонів гривень у рік.

 

Непрямі збитки складають 0,8-1 мільярд гривень у рік.

 

Таким чином, сумарний збиток від радону у повітрі приміщень для України може сягати 1,5 мільярдів гривень у рік.

 

3. Суть проекту акта

Суть проекту акта базується на основних вимогах щодо змісту національних планів дій відповідно до Директиви Ради 2013/59/Євратом у розділі XVIII та статті 103.

 

Вимоги щодо обмеження опромінення населення розроблено за стандартами безпеки BSS, частина 3, МАГАТЕ і рекомендаціями стандартів безпеки SSG-32.

 

 

4.Правові аспекти

У цій сфері регулювання суспільних відносин здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових актів:

 

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»;

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

 

Закон України «Про охорону праці»;

 

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

 

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»;

 

Закон України «Про видобування та переробку уранових руд»;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

 

4¹. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку. Цифрова експертиза не проводилась.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Упровадження положень проекту розпорядження Кабінету Міністрів України не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

 

Реалізація завдань і заходів Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

При цьому джерелами фінансування виконання заходів Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, стануть державний та місцеві бюджети з обсягами видатків у межах бюджетних призначень за визначеними бюджетними програмами на відповідний рік, кошти суб’єктів господарювання, міжнародна технічна допомога, внески заінтересованих міжнародних організацій, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Відповідні фінансово-економічні розрахунки будуть встановлені під час передбаченого перегляду показників реалізації Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, після його реалізації і враховані під час підготовки нового Плану.

 

6. Прогнози впливу

Реалізація проекту розпорядження матиме позитивний вплив на інші сфери суспільних відносин.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на:

 

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави - проект розпорядження Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери,

 

розвиток регіонів - проект розпорядження Кабінету Міністрів України безпосередньо не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

 

ринок праці - у проекті розпорядження Кабінету Міністрів України відсутні положення, що безпосередньо впливають на ринок праці;

 

громадське здоров’я – очікується покращення стану та подальше створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення внаслідок реалізації завдань і заходів Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 2020-2024 рік, екологію та навколишнє природне середовище.

 

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект розпорядження не стосується державного планування, що здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Стратегічна оцінка не проводилась.

 

7. Позиція зацікавлених сторін

Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на ключові інтереси центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, інших зацікавлених сторін, суб'єктів господарювання тощо.

 

Проект розпорядження потребує погодження із асоціацією міст і сіл України.

 

Прогноз впливу додається.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua) відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

9. Позиція органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною інспекцією ядерного регулювання, Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

 

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи до Міністерством юстиції України.

 

11.Запобігання дискримінації.

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська анти дискримінаційна експертиза не проводилась.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

12. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

13.Прогноз результатів

В результаті виконання завдань і заходів проекту Плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях очікуються такі результати:

 

система протирадонових заходів на інноваційних засадах, забезпечить зниження рівня онкологічної захворюваності,

 

розроблення законодавства у сфері радіаційного захисту з урахуванням вимог відповідних європейських директив,

 

покращення стану санітарного та епідемічного благополуччя населення,

 

дотримання вимог радіаційної безпеки під час експлуатації об’єктів з потенційним опроміненням персоналу, населення;

 

залучення інвестицій у сферу громадського здоровʼя;

 

створення системи інформаційного забезпечення сфери громадського здоровʼя, інформування населення про розташування радіаційно-небезпечних територій, їх вплив на здоров’я людини;

 

підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення заходів у сфері громадського здоров’я.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Врегулювання суспільних відносин, які виникають у сфері  виробничої діяльності людини, умов проживання, виховання і навчання, шляхом впровадження Національного плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях з метою зменшення їх впливу на стан здоров’я працюючого населення України.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Роботодавці

Зменшення витрат на охорону здоров’я працюючих

-

+

При короткостроковому впливі очікується не значний негативний вплив на роботодавців, пов'язаний із витратами на проведення моніторингових досліджень та протирадонових заходів при їх необхідності.

В подальшому реалізація заходів буде сприяти запобіганню та усуненню причин забруднення виробничого середовища радоном та продуктами його розпаду, підвищення рівня безпеки на виробництві. Економія коштів на відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівників.

Жителі територій України з найбільшими ризиками впливу радону (Центрально-Український кристалічний щит)

Реалізація конституційного права громадян на безпечне середовище життєдіяльності

+

+

За рахунок проведення заходів, які зменшують рівень радону в приміщеннях відбувається поліпшення умов перебування / проживання, в приміщеннях загального призначення в тому числі лікувально-профілактичних закладах, закладах шкільної і дошкільної освіти, власних квартирах і будинках. Мінімізація шкоди завданої здоров’ю громадян внаслідок небезпечних умов проживання. Зменшення витрат на лікування.