Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 28.02.2020 № 593 Про ліцензування медичної практики

28 лютого 2020
10662

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2020 N 593

м. Київ

Про ліцензування медичної практики

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами) та від 07 листопада 2019 року № 2251 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України», протоколу № 11 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 28 лютого 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 68 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

 

2.Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 38 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

 

3.Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 57 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

 

4.Залучити до ліцензійних справ повідомлення 3 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

 

5.Пункт 70 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 19 жовтня 2018 року №1912 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій редакції:

 

              КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 18" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Краснодарська, буд. 104

Ідентифікаційний код:   02003511

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, педіатрія, неврологія, бактеріологія, гастроентерологія, ортопедія і травматологія, клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, ендоскопія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (клініка), стоматологія,  санологія, медична статистика

за місцем провадження діяльності

м.Харків, вул. Краснодарська, буд.104

                                                                      Реєстраційне досьє від 08.10.2018 № 18/0810-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати-1841 грн.

код бюджетної класифікації-22011800

код відомчої ознаки МОЗ України-18

найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

 

6.Пункт 81 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 26 лютого 2020 року №554 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій редакції:

              КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, буд. 20 Б

Ідентифікаційний код:   38802040

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, акушерство і гінекологія, дитяча анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, неонатологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою:  акушерська справа,  сестринська справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія

за місцем провадження діяльності

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, буд. 20Б

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, буд. 20

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Другетів, буд. 79

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Бачинського, буд. 1

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 8-березня, буд. 30

                                                                            Реєстраційне досьє від 30.01.2020 № 486/Л

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати - 2102 грн.

код бюджетної класифікації - 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України - 18

 

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра Андрій  СЕМИВОЛОС