Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 26.06.2019 № 1459 "Про затвердження Уточненого переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2019 році"

26 червня 2019
5469

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2019 N 1459

м. Київ

Про затвердження Уточненого переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2019 році

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 30 травня 2019 року № 1218 «Про перегляд звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок», від 14 червня 2019 року № 1404 «Про заходи щодо перегляду звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок» та Протоколу засідання Комісії Міністерства охорони здоров’я України з перегляду звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок від 19 червня 2019 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Уточнений перелік наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться з 01 вересня 2019 році за рахунок коштів Державного бюджету України, що додається.

 

2. Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик довести до відома заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти та науково-дослідні установи Міністерства охорони здоров’я України даний наказ.

 

3. Керівникам закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров’я України наукові дослідження та розробки яких не включені до Уточненого переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться з 01 вересня 2019 року за рахунок коштів Державного бюджету України здійснити в установленому порядку заходи, що пов’язані із завершенням науково-дослідних робіт та подати анотовані звіти за завершеними науково-дослідними роботами до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик.

 

4. Фінансування наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти, закладами післядипломної освіти та науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров’я України, здійснюється в залежності від їх віднесення до відповідної групи у відповідному розмірі:

 

до І групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких наявні статті за темою науково-дослідної роботи у виданнях з імпакт-фактором більше одиниці, що складає 379,0 тис. грн., але не більше ніж обґрунтовано розрахунками;

 

до ІІ групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких наявні більше 3 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus, що складає 284,3 тис. грн., але не більше ніж обґрунтовано розрахунками;

 

до ІІІ групи віднесені наукові дослідження і розробки в яких наявні 1‑2 статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science, PubMed та Scopus або за рішенням Комісії Міністерства охорони здоров’я України з перегляду звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок враховуючи публікації в українських фахових виданнях і актуальність дослідження, що складає 189,5 тис. грн., але не більше ніж обґрунтовано розрахунками.

 

5. Закладам вищої освіти, закладам післядипломної освіти та науково-дослідним установам Міністерства охорони здоров’я України, які виконують наукові дослідження і розробки, що включені до Уточненого переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться з 01 вересня 2019 році за рахунок коштів Державного бюджету України:

 

до 01 серпня 2019 року подати до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик для затвердження уточнені тематичні плани наукових досліджень та розробок на 2019 рік;

 

надати до Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності уточнені розрахунки, які обґрунтовують доведені обсяги видатків загального фонду для виконання наукових досліджень і розробок та уточнені проекти штатних розписів за встановленими формами відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

 

щокварталу до п’ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик звіти про хід виконання наукових досліджень і розробок.

 

6. Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності забезпечити у повному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2019 році, відповідно до уточнених тематичних планів закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 2301020 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання».

 

7. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 березня 2019 року № 498 «Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2019 році» з 01 вересня 2019 року.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН