Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 26.02.2020 № 554 ««Про ліцензування медичної практики»

27 лютого 2020
7733

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2020 N 554

м. Київ

Про ліцензування  медичної практики.

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2012 року № 677 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України» (зі змінами) та від 07 листопада 2019 року № 2251 «Про затвердження складу Ліцензійної комісії МОЗ України», протоколу № 6 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України від 06 лютого 2020 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 83 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 62 здобувачам ліцензій згідно з переліком, що додається.

 

3. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 27 ліцензіатів згідно з переліком, що додається.

 

4. Залучити до ліцензійних справ повідомлення 30 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

 

5. Відмовити в залученні до ліцензійних справ повідомлення 9 ліцензіатів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з переліком, що додається.

 

 

6. Пункт 79 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 22 листопада 2018 року №2162 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій редакції:

              КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯВОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "НОВОЯВОРІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ЮРІЯ ЛИПИ"

Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Шевченка, буд. 18

Ідентифікаційний код:   20763289

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю інфекційні хвороби, анестезіологія, урологія, офтальмологія, неонатологія, наркологія, психіатрія, ендокринологія, гастроентерологія, отоларингологія, онкологія, дитяча ендокринологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча офтальмологія, дитяча неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, дитяча гінекологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, ендоскопія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, рентгенологія, трансфузіологія, фізіотерапія, фтизіатрія, дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, організація і управління охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, педіатрія, терапія, неврологія, ортопедія і травматологія, хірургія, алергологія, кардіологія, акушерство і гінекологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), ортопедична стоматологія, медична статистика,  сестринська справа, лікувальна справа,  акушерська справа, лабораторна справа (клініка), рентгенологія

за місцем провадження діяльності

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 18

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Бердихів, вул. Бандери, 32

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Тарновиця, провул. Свободи, 2

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Цетуля, провул. Героїв УПА, 4

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Чолгині, провул. Центральний, 104

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 21А

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Молошковичі, вул. Бандери, 42

                                                                      Реєстраційне досьє від 15.11.2018 № 1511/27-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати-1841 грн.

код бюджетної класифікації-22011800

код відомчої ознаки МОЗ України-18

найменування коду класифікації доходів бюджету-«Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача-ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься нарахунки територіальних органів Державного казначейства)

 

7. Пункт 62 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 24 січня 2020 року №183 «Про ліцензування медичної практики», викласти у новій редакції:

              КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО"

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, буд. 1

Ідентифікаційний код:   41479315

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, анестезіологія, нефрологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальностю молодших спеціалістів з медичною освітою:  сестринська справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа (операційна), медична статистика

за місцем провадження діяльності

Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, буд. 1

                                                                       Реєстраційне досьє від 19.12.2019 № 30/1912-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати - 2102 грн.

код бюджетної класифікації - 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України - 18

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)

 

8. Пункт 38 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ України від 24 січня 2019 року №189 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України», викласти у новій редакції:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                         ІМ. Є. Є. КАРАБЕЛЕША" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження: м.Херсон, просп. Ушакова, буд. 22/1

Ідентифікаційний код:   01983814

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, нейрохірургія, неврологія, рефлексотерапія, онкохірургія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, проктологія, пульмонологія, рентгенологія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, лікувальна фізкультура, ортопедія і травматологія, дерматовенерологія, епідеміологія, онкологія, психотерапія, психофізіологія, ревматологія, терапевтична стоматологія, стоматологія, хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодшого спеціаліста з медичною освітою: лікувальна справа,  сестринська справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка), рентгенологія,  акушерська справа, сестринська справа (операційна), ортопедична стоматологія, лабораторна справа (патологія)

за місцем провадження діяльності

м.Херсон, вул. Тираспольська, буд. 62

м.Херсон, просп. 200 річчя Херсону, буд. 25

м.Херсон, с. Степанівка, вул. Торгова, буд. 62

м.Херсон, вул. Ціолковського, буд. 52

м.Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, буд. 156, корп. 8, кв. 5

м.Херсон, просп. Ушакова, буд. 21/1

м.Херсон, просп. Ушакова, буд. 22/1

                                                                      Реєстраційне досьє від 17.01.2019 № 1701/05-М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати - 1921 грн.

код бюджетної класифікації - 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України - 18

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра Андрій  СЕМИВОЛОС