Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Накази МОЗ

Категорії

Наказ МОЗ України від 05.12.2023 № 2070 "Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України"

5 грудня 2023
235

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2023 N 2070

м. Київ

 

Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2023 року № 1352 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2023 року № 1358 «Про утворення та затвердження складу Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України», протоколу № 25 засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України від 4 грудня 2023 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 66 здобувачам ліцензій згідно з додатком 1.

 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 27 здобувачам ліцензій згідно з додатком 2.

 

3. Залишити без розгляду заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 1 здобувача ліцензії згідно з додатком 3.

 

4. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 9 ліцензіатів згідно з додатком 4.

 

5. Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України 1 здобувачу ліцензії згідно з додатком 5.

 

6. Пункт 9 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 23.11.2023 № 1999 «Про ліцензування медичної практики» викласти у новій редакції:

«9. БІЛОЦЕРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ-ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 11 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Східна, буд. 20

Ідентифікаційний код:

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Східна, буд. 20, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

Заява від 08.11.2023 № 1746/0/63-23

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати - 2684 грн.

код бюджетної класифікації - 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України - 18

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

 

7. Пункт 22 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 23.11.2023 № 1999 «Про ліцензування медичної практики» викласти у новій редакції:

«22. ФОП Єршов Дмитро Валерійович

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. Глаголева, буд. 23, кв. 18

Ідентифікаційний код:

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Одеська обл., м.Одеса, пр. Шевченко, буд. 8/13, за спеціальностями: фізична та реабілітаційна медицина, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, ортопедія і травматологія, ультразвукова діагностика;

місце провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, б-р Батальйону Дніпро, буд.6-б, нежитлове прим. 1, за спеціальностями: фізична та реабілітаційна медицина, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, неврологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

Заява від 09.11.2023 № 1762/0/63-23

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати - 2684 грн.

код бюджетної класифікації - 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України - 18

найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача - ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

 

8. Управлінню контролю якості надання медичної допомоги (Світлані Осташко) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

 

 

Міністр Віктор ЛЯШКО