Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Медичним працівникам

Визначено перелік заходів безперервного професійного розвитку на І квартал 2022 року

23 грудня 2021
5451

МОЗ продовжує працювати над розробкою повноцінного електронного інструмента для реєстрації провайдерів та заходів безперервного професійного розвитку, який буде інтегровано з Реєстром медичних працівників.

Функції адміністратора електронної системи покладено на Державну організацію «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України». 

Адміністратор забезпечує технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, органів державної влади в межах, визначених законодавством. Технічний регламент роботи системи після остаточного узгодження буде розміщено на офіційному вебсайті адміністратора.

На сьогодні сформовано Перелік заходів безперервного професійного розвитку на І квартал 2022 року, який розміщено на офіційному вебсайті Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» за посиланням https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr

Nota bene!

Провайдери, які бажають проводити заходи безперервного професійного розвитку, за проходження яких працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали безперервного професійного розвитку повинні додатково  подати до Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» інформацію за формою розміщеною за посиланням https://forms.gle/E4qYKt74RvbwFrQk9

Зазначена форма сформована відповідно до пункту 15 Положення. Для її заповнення провайдерам необхідні наступні документи:

1) положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, що затверджується провайдером, або інформацію про його наявність;

2) методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, що затверджується провайдером, або інформацію про її наявність;

3) заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про відсутність конфлікту інтересів;

4) положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується провайдером, або інформацію про його наявність;

5) інформацію про наявність правовідносин з особами, якими провадиться діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів.

Довідково:

14 липня 2021 року постановою Кабінету Міністрів України № 302 було затверджене оновлене Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, (далі – Положення), яке вступає в дію з 1 січня 2022 року.