Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Медичним працівникам

Категорії

Як забезпечити заклад охорони здоров’я медичними засобами

20 лютого 2019
2613

Розповідаємо детально, як закуповувати ліки за Національним переліком та поза ним за рахунок місцевого бюджету, як розраховувати потребу  для закупівлі ліків за кошти Державного бюджету через міжнародні організації, як відбувається розподіл вакцин, хто і як має звітувати про наявність ліків та вакцин.

 

Закупівля ліків за Національним переліком та поза ним за рахунок місцевого бюджету

Першим кроком бюджетної установи у процесі закупівлі ліків є визначення потреби в них. Потребу в ліках обраховує фармакотерапевтична комісія закладу охорони здоров’я з визначення потреб у лікарських препаратах, до складу якої входять головний лікар (або його заступник), заступник головного лікаря з економічних питань, завідувач лікарняної аптеки (фармацевт, провізор) або головна медична сестра. Положення про комісію та її склад затверджує керівник закладу охорони здоров’я. До складу комісії можуть входити представники пацієнтських чи громадських організацій, що гарантуватиме прозорість процесу формування потреби в лікарських засобах.

Обраховувати потребу в ліках на наступний рік необхідно на початку бюджетного процесу — в серпні-вересні поточного року. Потреба визначається згідно з Порядком визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (наказ МОЗ України від 11.07.2017 № 782). Порядок встановлює механізм визначення потреби в лікарських засобах і передбачає використання двох методів — методу захворюваності та методу споживання. Потребу в лікарських засобах можна розрахувати за допомогою одного з методів або їх поєднання. Вибір здійснюється закладом охорони здоров’я. Щоб запобігти дефіциту лікарських засобів, при розрахунку їхньої кількості необхідно врахувати втрати 3%.

До потреби включаються два розрахунки: перший містить лікарські засоби, визначені Національним переліком основних лікарських засобів (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (зі змінами від 27.12.2018), наказ МОЗ України від 11.07.2017 № 782); інший розрахунок складається на ліки поза Національним переліком, які зареєстровані в Україні в установленому законом порядку і відповідають галузевим стандартам.

Після узгодження на засіданні комісії переліку препаратів та обсягів необхідних коштів кожен заклад охорони здоров’я складає бюджетний запит на наступний рік з розрахунками, до якого включаються обсяги потреби в ліках у повному обсязі. Бюджетні запити подають головним розпорядникам коштів, тобто департаментам (управлінням) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, міським радам, фінансовим органам районних державних адміністрацій.

 

Закупівля ліків через міжнародні організації за кошти Державного бюджету

Також заклади охорони здоров’я розраховують потребу для закупівлі ліків за кошти державного бюджету через міжнародні організації з урахуванням кількості пацієнтів, яких вони обслуговують. На обласному рівні ці дані верифікують. Загальнонаціональна потреба в лікарських засобах і медичних виробах формується щорічно, базуючись на даних про потреби кожного регіону та підпорядкованих МОЗ установ окремо. При формуванні потреби регіони вказують 100% потребу та потребу в межах фінансування. Гранична кількість, можлива до замовлення, формується з урахуванням вказаної 100% потреби, залишків (за кошти державного, місцевого бюджетів та інших джерел) та очікуваних поставок за бюджети попередніх років.

З лютого 2018 року в Україні діє нова система перерозподілу ліків, яка дозволяє закладам ділитись препаратами один з одним. Перерозподіл може здійснюватись відповідно до п 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я». Для цього заклади охорони здоров’я або місцеві департаменти/ управління охорони здоров’я узгоджують між собою обмін препаратами або медвиробами, здійснюють його і за результатами інформують МОЗ України. Лікарня може відмовити в запиті, якщо їй не вистачатиме препаратів для лікування власних пацієнтів. Тож лікарям треба відповідально ставитись до розрахунку потреби у препаратах, щоб необхідність перерозподілу виникала якомога рідше.

Окрім того, заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я мають стежити за термінами придатності отриманих ліків, забезпечуючи першочергове використання ліків з коротким строком придатності, й запобігати можливому псуванню препаратів. У випадку прогнозованої неможливості використання закладом охорони здоров’я наявних залишків ліків структурний підрозділ з питань охорони здоров’я зобов’язаний ініціювати до МОЗ перерозподіл таких ліків не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або здійснювати такий перерозподіл самостійно.

 

Розподіл вакцин

Потреба регіонів у вакцинах на рік визначається на національному рівні. Розрахунок проводиться на підставі даних Державної служби статистики України — медичні заклади не подають для цього окремої інформації. Для цього є затверджена методика розрахунку та порядок визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, відповідно до наказу МОЗ від 18.05.2018 № 948.

Для розрахунку трирічної потреби у вакцинах та її щорічної верифікації на національному рівні використовується інструмент багаторічного планування заходів з імунізації, розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), — «Керівництво ВООЗ-ЮНІСЕФ з комплексного багаторічного планування імунізації». При визначенні потреби використовуються дані Державної служби статистики про чисельність вікових груп, які підлягають вакцинації відповідно до Календаря профілактичних щеплень. Методика визначення потреби передбачає створення 25% буферного запасу вакцин.

При трирічному плануванні потреби в імунобіологічних препаратах прогнозуються темпи використання вакцини, і залежно в ід цього формується графік постачання препаратів у країну. Графік розробляється так, щоб до наступної поставки вакцини в країну ще залишався запас препарату для забезпечення проведення щеплень впродовж одного-двох місяців. Запас препаратів планується зберігати три-шість місяців на національному складі, а потім його розподілятимуть відповідно до потреби регіонів. Розподіл вакцин планується проводити з урахуванням формування їх буферного запасу: в регіонах — в обсязі 25%, в областях — на три місяці, в районах — на один-два місяці.

Потребу на трирічний період було розраховано минулого року. Бюджетом 2018 року передбачено закупівлю вакцин у кількості, що задовольняє потребу на період до 2020 року. Наступний розрахунок буде проведено у 2020 році.

Заклади охорони здоров’я повинні використовувати вакцини відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», яким затверджено Календар профілактичних щеплень, визначено перелік обов’язкових та рекомендованих щеплень тощо.

 

Звітування про наявність ліків та вакцин

Відповідно до прийнятих наприкінці грудня 2018 року змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я», на сайті обласних департаментів має бути інформація про наявний запас ліків у кожному медзакладі та їхню вартість. Також відповідно до наказу МОЗ України від 02.06.2017 № 509 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти», обласні департаменти охорони здоров’я зобов’язані забезпечувати щотижневе оновлення інформації про рівень забезпечення та наявні в області ліки. Заклади охорони здоров’я зобов’язані розміщувати у відкритому доступі інформацію про залишки ліків, придбаних за кошти державного та місцевих бюджетів. Списки наявних препаратів і закупівельні ціни на них оприлюднюються на дошках оголошень у лікарнях і на сайтах департаментів охорони здоров’я. Це дозволяє пацієнтам перевірити, чи наявні безоплатно препарати, які їм виписують їхні лікарі.

Крім того, більшість закладів охорони здоров’я використовують можливість оперативного розміщення інформації на сайті «Є ліки» (https://eliky.in.ua) — зручному та простому у використанні інструменті, що допомагає зробити облік ліків прозорим та доступним для громадськості.

Звіти про наявність ліків та вакцин готуються раз на місяць і подаються закладами до департаментів охорони здоров’я ОДА, звідти — до ДП «Укрвакцина» та ДП «Укрмедпостач» для подальшого опрацювання та надання до МОЗ.

Звіти про наявність вакцин також надсилаються до Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) для узагальнення, аналізу та подальшого прийняття рішень щодо управління запасами. Кожен лікувальний заклад подає звіт встановленої форми до уповноваженої особи на рівні районного ЦПМСД, уповноважена особа формує електронну консолідовану базу даних по району і передає її на обласний рівень. Уповноважена особа на обласному рівні також консолідує таку базу даних і направляє файл з базою даних про проведені щеплення та залишки вакцин до ЦГЗ, де ці дані вже використовуються для подальшого аналізу.

 

Читайте також