Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

1. Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі Банк) № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї Позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі - Запрошення).

2. Міністерство охорони здоров’я України (далі - Покупець) цим листом запрошує правомочних учасників торгів (тобто учасників, товари та/або програмне забезпечення, які вони пропонують, не підпадають під обмежувальні заходи (санкції) введені відповідно до чинних Указів Президента України) надіслати цінові пропозиції щодо постачання наступних Товарів та Супутніх послуг: Проектор - 1 шт., Телевізор (різних типів) - 2 шт., Камери (різних типів) - 5 шт., Спікерфони (різних типів) - 7 шт., ПК та LED монітори – по 3 шт., Ноутбук – 1 шт., системне ПЗ – 4 шт., Пульт з мікрофоном -15 шт., та ін.
Докладно інформацію щодо кількості та технічних специфікації товарів та супутніх послуг вказано в Додатках до цього Запрошення.

3. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції таблиці 1 «Ціна пропозиції» Додатку 1 «Умови постачання») відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Кожен учасник торгів має надати лише одну цінову пропозицію. Всі пропозиції учасника, який надав більше одної цінової пропозиції, будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість за усіма позиціями та відповідає усім умовам, встановленим технічними вимогами.

4. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:

Міністерство охорони здоров’я України вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
до уваги: Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

або за електронною поштою: [email protected] обов’язково копію на [email protected] (в темі зазначити: «Пакет № SH-5.21»)

Дозволяється надсилати цінові пропозиції ел. поштою на вищезазначену адресу в сканованому вигляді. Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.

5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Покупцем за адресою, вказаною в п. 4 вище, встановлюється: 24 червня 2021 року, 16:45 за місцевим часом.

6. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, каталог (каталоги) й інші друковані матеріали виробників із технічними параметрами товарів чи іншу необхідну інформацію по кожному найменуванню товарів (дозволяється надсилати електронною поштою), а також назву(и) та адресу(и) організації(ій), що забезпечує(ють) сервісне обслуговування в м. Києві.

7. Проведення цієї закупівлі здійснюється у відповідності до процедури «Закупівля товарів у вільній торгівлі» (шопінг) «Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР» в редакції від травня 2011 року ("Посібник із закупівлі товарів"), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та Договору, що додається. «Умови постачання», що додаються, є складовою частиною Договору.

і. ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті, включати ціну товарів та супутніх послуг у місці призначення (Міністерство охорони здоров’я України, вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна) вказаному у Додатку 1 «Умови постачання», та включати усі обов’язкові платежі (податки, мито, тощо), та вартість додаткових та інших послуг, як зазначено у вищезгаданому Додатку.

іі. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що відповідають Технічним вимогам Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у пункті призначення, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Покупець конвертує всі ціни валюту країни Покупця (українська гривня) по офіційному курсу гривні щодо іноземних валют, опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day) на дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

При оцінці пропозицій, Покупець визначить для кожній ціновій пропозиції оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.

ііі. ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься фірмі, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає встановленим умовам постачання, технічним та кваліфікаційним вимогам. З обраним Постачальником буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».

iv.ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ : запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом сорока п’яти (45) днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.

8. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ

8.1 Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають застосованому законодавству місця призначення.

8.2 Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Постачальника та всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Увага Постачальника та його підрядників та консультантів звертається на статтю 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Постачальника неправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).

9. Будь ласка, надайте письмове підтвердження (електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

 

Запрошення до подання цінових пропозицій № SH-5.21 «Обладнання для відеоконференцій МОЗ»