Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ № SH-4.13 «Послуги контакт центру для Міністерства охорони здоров'я України»

1.    Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі Запрошення).
2.    Міністерство охорони здоров’я України (далі Замовник) цим листом запрошує учасників торгів надіслати цінові пропозиції щодо надання наступних технічних послуг: «Послуги контакт центру для Міністерства охорони здоров'я України».
Інформація щодо Технічного завдання та необхідних кількостей вказана в Додатках.
3.    Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції таблиці 1 «Ціна пропозиції» Додатку 1 «Умови постачання») відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Кожен учасник торгів має надати лише одну цінову пропозицію. Всі пропозиції учасника, який надав більше одної цінової пропозиції, будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка запропонувала найменшу оцінену вартість за усіма позиціями та відповідає усім умовам, встановленим Технічним завданням та Запрошенням.
4.    Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступною адресою:
Міністерство охорони здоров’я України вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)
Ел. пошта: [email protected], копія на [email protected] (в темі зазначити: «Пакет № SH-4.13»)
Дозволяється надсилати цінові пропозиції ел. поштою на вищезазначену адресу в сканованому вигляді. Також за зверненням за вищевказаною адресою учасниками може бути отримана довідкова інформація.
5.    Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 14 жовтня 2021 року, 16:45 за місцевим часом.

6.    До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідні відомості, що підтверджують кваліфікацію та досвід надання подібних послуг.
7.    Проведення цієї закупівлі здійснюється у відповідності до процедури «Закупівля товарів у вільній торгівлі» (шопінг) «Посібника з питань закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР» в редакції від травня 2011 року ("Посібник із закупівлі товарів"), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та Договору, що додається. «Умови постачання» та «Технічне завдання», що додаються, є складовою частиною Договору.
(i)    ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті. Податки має бути вказано окремо.
(ii)    ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють вимоги Технічного завдання та Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Замовник конвертує всі ціни у валюту країни Замовника (українська гривня) по обмінному курсу продажу, опублікованому Національним банком України (https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day) на дату кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.
При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожної цінової пропозиції оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:
а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною;
б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;
в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова пропозиція буде відхилена.
(iii)    ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ Договір присуджуватиметься фірмі, яка запропонує найнижчу загальну ціну та відповідає умовам, встановленим Технічним завданням та Запрошенням. З обраним Виконавцем буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».
(iv)    ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.
8.    ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ
8.1    Виконавець повинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають застосованому законодавству місця призначення.
8.2    Виконавець повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Виконавця та всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Увага Виконавця та його підрядників та консультантів звертається на статтю 8
«Шахрайство та корупція» Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Виконавця неправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).
9.    Будь ласка, надайте письмове підтвердження (електронною поштою) отримання цього Запрошення та Вашої участі у торгах.

Додатки:
Додаток 1. Умови постачання

Додаток 2. Технічне завдання

Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Договір
 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ № SH-4.13 «Послуги контакт центру для Міністерства охорони здоров'я України»
ЗАПИТАННЯ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ №1 до ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ № SH-4.13