Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

1. Замовник:

1.1. Найменування: Міністерство охорони здоров’я України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00012925

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 7, 01601

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство охорони здоров’я України, 00012925.

2. Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у 2021 році:

 

 

Спеціальність (код),

вид підготовки

(підвищення кваліфікації)

           Прийом, осіб

1

2

 

Магістр (на основі повної загальної середньої освіти)

Охорона здоров’я

221 Стоматологія

105

222 Медицина

4190

225 Медична психологія

5

226 Фармація, промислова фармація

70

228 Педіатрія

183

Бакалавр

 

Охорона здоров’я

223 Медсестринство

69

224 Технології медичної діагностики  та лікування

11

226 Фармація, промислова фармація

5

227 Фізична терапія, ерготерапія

20

                                                 

                                                  Аспірантура

Біологія

 

 

6 (3 – у тому числі з відривом від виробництва)

Охорона здоров’я

394 (232 – у тому числі з відривом від виробництва

Докторантура

Охорона здоров’я

10 (10 з відривом від виробництва)

Підвищення кваліфікації

69980

Інтернатура

3821

3. Роз’яснення з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном (044)-253-24-44, а також електронною поштою ([email protected]).

4. Перелік документів, що подаються закладами вищої та післядипломної освіти та науково-дослідними установами для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації зазначено у наказі МОЗ України від 26.02.2021  № 353 «Деякі питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку  фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2021 р. за № 549/36171 (www.moz.gov.ua).

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та критерії конкурсного відбору регламентовані пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363.

6. Строк подання конкурсних пропозицій до 27 липня 2021 року.

7. Конкурсні пропозиції розглядатимуться не пізніше 28 липня 2021 року.

8. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Мартинова Наталія Олександрівна, керівник експертної групи з розвитку медичної освіти Директорату медичних кадрів, освіти і науки, тел. (044) 253-24-44, e-mail: [email protected];

Олексіна Наталія Олександрівна, державний експерт експертної групи  з медичної науки Директорату медичних кадрів, освіти і науки, тел. (044) 253-24-44, e-mail: [email protected];