19 листопада 2017 року

Публікації
Результати порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів

21.04.2017
 Збільшити ...

28 березня 2017 року Центр тестування при МОЗ України провів порівняльне дослідження якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів. У ньому взяли участь 4906 лікарів інтернів, з яких 2970 бюджетної та 1936 контрактної форм навчання.

Для проведення дослідження до екзаменаційного тесту ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» включили субтест із 30 тестових завдань типу USMLE з надання допомоги при невідкладних станах.

Оцінюючи результати тестування, варто зазначити, що включення субтесту із тестових завдань типу USMLE простимулювало навчальний процес та підготовку до ліцензійного іспиту у ВНЗ, оскільки цьогорічний національний показник іспиту становив 84,6%, що на 3% вище, ніж минулого року.

За результатами складання субтесту, було визначено категорію лікарів-інтернів, що показали найвищі результати. До цього списку увійшли 473 особи, які представляють наступні університети:

- Львівський національний медичний університет – 70 осіб

- Дніпропетровська медична академія – 60 осіб

- Національний медичний університет – 46 осіб

- Національна медична академія післядипломної освіти – 44 осіб

- Вінницький національний медичний університет – 43 особи

Однак, варто зазначити, що результати складання субтесту між ВНЗ суттєво не відрізняються, про що свідчить різниця у результатах – 5,5%.

МОЗ України вітає лікарів-інтернів, котрі показали найвищі індивідуальні результати складання іспиту:

1. Ломакин В.С. Результат субтесту – 76,7%; основного тесту – 93,7% (Дніпропетровська медична академія);

2. Бак Р.П. Результат субтесту – 76,7%; основного тесту – 93,0% (Національний медичний університет);

3. Бідованець Т.Ю. Результат субтесту – 73,3%; основного тесту – 94,9% (Тернопільський державний медичний університет);

4. Мукієвська К.В. Результат субтесту – 73,3%; основного тесту – 92,4% (Національний медичний університет);

У цілому ж, результати порівняльного дослідження показали, що для підвищення вимог до змісту та якості підготовки лікарів-інтернів необхідна реформа інтернатури на всіх її етапах: затвердження нового Положення про інтернатуру, запровадження системи конкурсного електронного вступу до інтернатури, визначення переліку базових спеціальностей, приведення змісту навчання та комп’ютерних програм для атестації інтернів у відповідність до сучасних протоколів лікування та стандартів діагностики.

Також читайте роз'яснення: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170124_b.html Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка