18 листопада 2017 року

Публікації
В Україні створена структура "Всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин"

19.02.2010

В Україні вперше створена та функціонує структура "Всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин". Вона є базовим науково-методичним центром з питань організації пошуку всіх потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) в Україні, який співпрацює з Трансплантаційними центрами та координує діяльність Центрів забору гемопоетичних стовбурових клітин та HLA-лабораторій.

Система Реєстрів неспоріднених донорів гемопоетичних стовбурових клітин та кісткового мозку протягом 25 років була розповсюджена по всьому світу. Так, відомості про європейських донорів об'єднані у інтернаціональну мережу (EMDIS в Європі), яка в свою чергу входить до складу Міжнародної Асоціації Донорів Кісткового Мозку (WMDA). Міжнародний реєстр - це міжнародна пошукова система донорів кісткового мозку, яка має в своїй базі даних майже 12 млн. зареєстрованих донорів. Як відомо, це дозволяє швидко обмінюватись інформацією для пошуку необхідного донора та знаходити потенційного донора кожному хворому, незалежно від країни, де він мешкає.

Важливість створення саме Всеукраїнського Реєстру полягає в тому, що існує відповідна етнічна гомогенність населення. Тому його створення надасть можливості прогнозованого розвитку трансплантації, значно зменшить термін пошуку сумісного неспорідненого донора та підвищить шанси людей на життя. Реєстр неспоріднених донорів гемопоетичних стовбурових клітин залучає людей-добровольців готових стати донорами кровотворних клітин для проведення трансплантації тим пацієнтам, для кого немає сумісного донора-родича. Донедавна таких людей називали "донорами кісткового мозку", однак зараз медичні технології дозволяють отримувати кровотворні клітини як з кісткового мозку, так і з крові. Відтепер добровольців називають "донорами гемопоетичних стовбурових клітин" або "донорами кровотворних клітин".

На сьогодні в новоствореній структурі готується до впровадження електронна база даних про донорів та їх медичні дані. Ведеться активна робота щодо залучення роботи Реєстру та надання допомоги у створенні Реєстру благодійних фондів, громадських добровільних організацій; триває робота щодо нормативно-правового забезпечення процесу функціонування Реєстру, роботи з донорами та закладами системи охорони здоров'я, Академії медичних наук України. Особливого значення повинна набути інформаційна робота з популяризації донорства в Україні задля поповнення банку даних Всеукраїнського реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин.

Прес-служба МОЗ України Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка