19 листопада 2017 року

Публікації
Центральною фігурою системи охорони здоров’я повинен стати - сімейний лікар.

01.06.2004

"В умовах адаптації галузі охорони здоров'я України до нових економічних відносин первинній медико-санітарній допомозі відведено провідну роль у медичному забезпеченні населення", - зазначив Міністр охорони здоров'я України Андрій Підаєв, відкриваючи засідання розширеної Колегії МОЗ "Досвід реформування первинної ме дико-санітарної допомоги на муніципальному рівні". Міністр підкреслив, що ключовою фігурою у системі надання первинної медико-санітарній допомоги повинен стати сімейний лікар.

Інформаційно.

За твердженням ВООЗ, первинна медико-санітарна допомога - центральна функція й основна ланка системи охорони здоров'я будь-якої країни. Згідно з стратегією Всесвітньої організації охорони здоров'я "Основи політики досягнення здоров'я для всіх в Європейському регіоні" ("Здоров'я-21") передбачено, зокрема, забезпечити до 2010р. наявність в 90% країн Європейського регіону служби сімейних лікарів та медичних сестер, які є основною складовою інтегрованої первинної медико-санітарної допомоги. Завдання, які визначено у стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я "Здоров'я - 21" знайшли своє відображення у Концепції розвитку охорони здоров'я населення України, затвердженій Указом Президента України

Останнім часом питанням впровадження сімейної медицини приділяється пильна увага з боку Уряду та міністерства. В Україні визначився стратегічний напрямок розвитку первинної медико-санітарної допомоги, заснований на моделі загальної практики/сімейної медицини. В правильно організованій системі лікарі загальної практики прямо чи опосередковано можуть контролювати 70 - 80% загальних витрат на охорону здоров'я, при витратах на їх власну діяльність приблизно 20%. На рівні первинної медичної допомоги починається і закінчується приблизно 90% всіх випадків медичних втручань. Сімейний лікар - це спеціаліст, що не просто надає медичну допомогу, й організовує надання медичної допомоги своїм пацієнтам на вторинному і третинному рівнях. Тобто всі медичні послуги пацієнт одержує у свого сімейного лікаря або за його направленням.

Сьогодні територіально-дільничний принцип формування контингенту обслуговування заміняється вільним вибором пацієнтом лікаря загальної практики/ сімейного лікаря або вільним прикріпленням пацієнта до лікаря загальної практики/сімейного лікаря. Можливість вибору і зміни лікаря загальної практики розглядається як невід'ємне ПРАВО ПАЦІЄНТА і є обов'язковою передумовою для переорієнтації системи охорони здоров'я з потреб медичних закладів на потреби населення.

Для впровадження засад сімейної медицини в систему охорони здоров'я у 2003-2004 роках на посади лікарів "загальної практики-сімейної медицини" направлено у регіони відповідно 430 та 470 чоловік, що в повному обсязі забезпечило виконання заявок регіонів, але не задовольняє потреби для виконання державної програми. При загальній потребі у сімейних лікарях - 21226 фахівців (з них 10450 у сільській місцевості) до кінця 2005 року за запропонованими спільними планами відкриття закладів та введення штатних посад задовольнить потреби лише на 35 %.

Інформаційно

На сьогодні відкрито кафедри загальної практики-сімейної медицини в усіх вищих медичних навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, на базі яких проводиться підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців. Загальна кількість підготовлених сімейних лікарів становить 4327 (за останні два роки кількість яких збільшилась вдвічі), протягом 2003 року підготовлено 936 спеціалістів. Кількість закладів, що працюють на засадах сімейної медицини, за останні два роки збільшилась приблизно в три рази і, за статистичними даними на 01.01.04 становить 1725, з яких близько 80% розташовано у сільській місцевості.

Аналіз динаміки введення штатних посад протягом декількох років показав, що кількість їх збільшується щорічно приблизно вдвічі, а за останні три роки збільшилась в шість разів і на 01.01.04 становить 3385 (65% у сільській місцевості).

У сільській місцевості проводиться реструктуризація ФАПів з кількістю населення, що обслуговується більше 1000, лікарських амбулаторій та дільничних лікарень в сімейні амбулаторії.

Не дивлячись на переваги, як було зазначено на колегії МОЗ, процес реалізації стратегічних ініціатив гальмується, і однією з основних причин повільного впровадження сімейної медицини є страх перемін і відсутність політичної волі керівників на місцях. Досвід роботи сімейних лікарів у різних регіонах України доводить, що робота сімейного лікаря дозволяє зекономити від 7 до 15% бюджетних коштів.

А.В.Підаєв: „ Сьогодні, опираючись на існуючу законодавчу базу ми маємо можливість реалізовувати реформи, одними з необхідних чинників цих реформ повинні бути глибинне розуміння і бажання органів місцевого самоврядування. Як показує приклад м. Комсомольск - все реально і можливо, варто лише захотіти. Для мене, як для керівника галузі основною, нарівні із всіма стратегічними показниками, є віра людей у реформи, та їх бажання досягнути намічених результатів".

Прес-секретар міністра

Уляна Лозан Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка