27 липня 2017 року
Порядок проведення консультацій з громадськістю Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю Звіти
Публічні громадські обговорення Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за взаємодію з громадськістю Регуляторна політика
Електронні консультації з громадськістю - Проекти на обговоренні Електронні консультації з громадськістю - Проекти, що пройшли обговорення Урядовий сайт "Громадянське суспільство і влада"

Зв'язки з громадськістю :: Консультації з громадськістю
Консультації з громадськістю

Проведення електронних консультацій з громадськістю в Міністерстві охорони здоров'я України здійснюється шляхом публікації проектів нормативних документів на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.06.2009 р. № 469 "Про проведення електронних консультацій з громадськістю"

27.07.2017. Повідомлення про початок розробки Методичних настанов «Контроль виконання вимог, визначених законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР»

24.07.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 листопада 2016 року № 1245»

24.07.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних
об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»

18.07.2017. Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здорового харчування дітей у навчальних закладах»

13.07.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони"

11.07.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфі

10.07.2017. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)»

07.07.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та з імпорту лікарсь

30.06.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

30.06.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про внесення змін до стандарту «Настанова. Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду»"

29.06.2017. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333»

29.06.2017. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування»


Сторінка: [1]
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка