19 вересня 2017 року

Публікації
Комітет з питань народної та нетрадиційної медициниПро Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини
Основні завдання і напрямки діяльності Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини
Перелік документів, що засвідчують право цілителя провадити медичну практику в галузі народної і нетрадиційної медицини
Витяг. Документи, які необхідні для отримання направлення для проходження атестації та експертизи
Позаштатні спеціалісти з народної і нетрадиційної медицини
Інформація для зацікавлених
Звіт про проведення Науково-практичної конференції "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!"
Резолюція Науково-практичної конференції "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!" (18-20 листопада 2011 року, м. Київ).


Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ, ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ МОЗ (НАЗВА, СТРУКТУРА, ПРІЗВИЩА КЕРІВНИКА).

Державне підприємство "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України".

Створено наказом МОЗ України від 02 грудня 1998 року № 343.

Директор Гарник Тетяна Петрівна.
Головний спеціаліст Герцюк Тамара Іванівна
Головний спеціаліст Козименко Тамара Миколаївна
Секретар Пінчук Інна Володимирівна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

Розробка пропозицій щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я з питань народної і нетрадиційної медицини.

Визначення перспектив розвитку та наукових досліджень з пріоритетних напрямків народної і нетрадиційної медицини.

Впровадження в практику охорони здоров'я досягнень народної і нетрадиційної медицини.

Опрацювання заходів, спрямованих на реформування галузі народної і нетрадиційної медицини.

Вивчення потреби різних регіонів України у фахівцях з народної і нетрадиційної медицини.

Здійснення контролю у встановленому порядку за проведенням атестації і експертизи цілительских здібностей осіб, які не мають спеціальної медичної освіти та виявили бажання займатися медичною діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини.

Вивчення досліджень та аналіз впливу на психічне та фізичне здоров'я населення методів народної і нетрадиційної медицини.

Створення та організація роботи банку даних про осіб, які практикують із залученням методів народної і нетрадиційної медицини в Україні.

Спільні наукові дослідження з установами, центрами та фірмами іноземних країн на підставі договорів.

Участь в аналізі і контролі технологій щодо застосування методів народної і нетрадиційної медицини в регіонах України.

Прийняття участі в розробці національних стандартів і нормативних документів по сертифікації технологій і методів, засобів та їх якості, що застосовуються в народній і нетрадиційній медицині.

Участь в організації та проведенні з'їздів, конференцій, нарад, міжнародних виставок з питань народної і нетрадиційної медицини, охорони здоров'я.

Організація та проведення наукового обгрунтування методів народної і нетрадиційної медицини відповідно до сучасного рівня науково-технічного прогресу.

Вивчення передового досвіду зарубіжних країн у використанні методів народної і нетрадиційної медицини, ознайомлення з ними вітчизняних фахівців, встановлення зв'язків та співробітництва з закордонними науковими і підприємницькими установами для виконання дослідницьких програм та інвестицій в галузі народної і нетрадиційної медицини.

Ведення просвітницької діяльності.

2. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ, ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ МОЗ

(АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ, ЕЛЕКТРОННА ПОШТА).

адреса 01601, вул. Грушевського, 7, м. Київ
тел. 044-253-60-24
факс 044-253-60-24
e-mail kninm@i.com.ua, zvnin@moz.gov.ua
Графік роботи Пн., вт., ср., чт. - з 900 до 1800., пт. та передсвяткові дні - з 900 до 1700 Обідня перерва - з 1300 до 1400

3. ІНШІ МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ.

Перелік документів, що засвідчують право цілителя провадити медичну практику в галузі народної і нетрадиційної медицини.

1. Атестаційно-експертний висновок із зазначенням дати контрольної атестації та експертизи, конкретного виду медичної діяльності, фаху лікаря, разом з яким має проводитись медична діяльність та захворювання, при лікуванні яких виявлено позитивний результат.

2. Спеціальний дозвіл з народної і нетрадиційної медицини.

3. Ліцензія МОЗ України на медичну практику за спеціальністю "народна і нетрадиційна медицина"

Відповідно до , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.01 за №150/5341.

До загальнодозволених видів медичної діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини не відносяться:

- Лікування онкологічних хворих.

- Лікування хворих на інфекційні захворювання у т.ч. венеричні та заразні шкірні, СНІД.

- Лікування хворих на наркоманію.

- Лікування психічно хворих, які потребують невідкладної госпіталізації.

- Видавання висновку про психічний стан здоров'я.

- Догляд та лікування ускладнень вагітності.

- Хірургічні втручання, у т.ч. аборти.

- Проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів та інших аналогічних їм заходів з використанням методу гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу.

Документи, що необхідні для отримання направлення для проходження атестації та експертизи

Для проходження співбесіди Претендент повинен подати наступні документи:

- довідку про стан здоров'я за формою Ф 086У;

- довідку про стан здоров'я від психіатра за формою 122/2-о;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти, необхідні для здійснення діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, а саме: свідоцтва, атестати, дипломи, інші документи, які видані в установленому порядку державними навчальними закладами освіти системи МОЗ України різного рівня акредитації, науковими закладами або такими, що до них прирівняні, і мають право видавати документи державного зразка згідно з чинним законодавством України;

- дві фотокартки;

- ксерокопію першої та другої сторінок паспорта.

При проходженні повторної атестації та експертизи Претендент повинен подати всі вищезазначені документи та звіт за формою 061-здоров, таблиця 2000, про медичну діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини за три останні роки, погоджений лікарем, з яким працював Претендент.

Документи, що необхідні для отримання

спеціального дозволу на медичну діяльність

у галузі народної і нетрадиційної медицини

Для одержання Спеціального дозволу особа, яка має намір здійснювати медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини, подає до Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України" (далі - Комітет) заяву встановленого зразка.

Бланк заяви надається співробітником Комітету під час прийому документів.

До заяви додаються копії атестаційно-експертних висновків організацій, визначених МОЗ України, про можливість здійснювати медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини та копії документів, що засвідчують рівень освіти, необхідні для здійснення діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, а саме: свідоцтва, атестати, дипломи, інші документи, виданих в установленому порядку державними навчальними закладами освіти системи МОЗ України різного рівня акредитації, науковими закладами або такими, що до них прирівняні, і мають право видавати документи державного зразка згідно з чинним законодавством України.

Інформація для зацікавлених.

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги науково-практичний журнал "Фітотерапія. Часопис" (передплатний індекс — 06684), що видається з 2002 року Державним підприємством "Комітетом з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України" та ВМНЗ "Київський медичний університет Української асоціації народної медицини України".

"Фітотерапія. Часопис" внесений до переліку фахових видань ВАК України. (Постанова Президії ВАК України від 30.06.2004 № 3-05/7, перереєстрація Протокол № 1-05/2 від 10.03.2010).

У журналі публікуються результати дисертаційних робіт з актуальних проблем медицини, біології та фармації, а також суміжних дисциплін - ботаніки, фармакології, фітотехнології, виробництва фітопрепаратів, гомеопатії, спеціальних харчових продуктів, хімії природних сполук, лікувальної косметології, дієтології тощо.

Журнал розрахований на лікарів різних спеціальностей, фармакологів, провізорів, фармацевтів, біологів, працівників науково-дослідних профільних установ, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами фітотерапії.

Журнал виходить періодичністю 4 рази на рік, його можна передплатити (передплатний індекс - 06684).

У журналі Ви можете розмістити не тільки наукову статтю, але й рекламу чи рекламну (презентаційну) статтю про свою фірму або продукцію, яку Ви виробляєте чи реалізуєте. Якщо у Вас є пропозиції чи запитання, будь ласка, звертайтеся, ми з задоволенням розглянемо їх.

Інформація для авторів.

- До розгляду приймаються статті, що містять оригінальні і неопубліковані раніше матеріали як українською, так і російською мовами: проблемні та оглядові статті загальним обсягом до 10 друкованих сторінок, оригінальні та інші види статей - до 8 сторінок, короткі повідомлення та рецензії - до 4 сторінок.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи публікації, тобто заголовок, власне текст статті чи повідомлення, перелік літературних джерел, реферат, таблиці, графічний матеріал, резюме та ін., крім відомостей про авторів.

Усі матеріали надсилаються до редакції у двох примірниках. Обов'язково додавати текст, набраний у текстовому процесорі MS Word на диску.

- Текст друкується через півтора інтервали і починається з даних у такому порядку: індекс УДК, прізвища авторів, вчена ступінь та посада, назва організації, в якій виконано роботу, назва статті.

- Наукові статті повинні супроводжуватися направленням від закладу, в якому виконана робота, та експертним висновком, трьома рефератами - українською, російською та англійською мовами у вигляді поширеної анотації обсягом1/3сторінки. Реферати повинні містити індекс УДК, назву праці, ініціали та прізвища всіх авторів, ключові слова.

- Хімічні та математичні формули вдруковуються або вписуються, структурні формули оформлюються у програмах MS Word або MS Excel.

- Малюнки (не більше чотирьох) та підписи до них виконуються кожен на окремому аркуші. Файли з малюнками слід додавати окремо від тексту у будь-яких графічних форматах (TIF, JPG, BMP та ін.). Фотографії мають бути якісними, на глянцевому папері. Слайди і фотоплівки не приймаються. Графіки виконуються тільки у програмах MS Word або Excel.

- Таблиці (не більше трьох) повинні бути надруковані на окремих сторінках, мати нумерацію і назву.

- Список літературних джерел оформляється за вимогами ВАК, повинен містити перелік робіт за останні 5 років і лише в окремих випадках - ранні публікації, не слід включати ненадруковані роботи. В оригінальних роботах цитують не більше 10, а в оглядових - до 30 джерел. Список друкується на окремому аркуші через 1,5 інтервали за алфавітом, причому спочатку роботи українською мовою та кирилицею, а потім роботи, надруковані іншими мовами.

На кожне джерело літератури повинно бути зроблене посилання в тексті рукопису (цифрами у квадратних дужках).

- Прізвища авторів можуть бути наведені в тексті статті лише в разі необхідності, причому, прізвища іноземних авторів слід подавати в українській або російській транскрипції. Прізвища вітчизняних авторів пишуться з ініціалами.

- До статті на окремому аркуші додаються відомості про авторів: прізвище, ім'я та по батькові (повністю) кожного автора, вчений ступінь та звання, місце роботи та посада, адреса для листування, номери телефонів та факсів.

Редакція залишає за собою право редакційної правки і скорочення статей. Не прийняті до публікації матеріали повертаються на вимогу авторів. Статті обов'язково підлягають рецензуванню.

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.

Усі права, особливо право на розмноження і мікрокопіювання, а також право перекладу на іноземні мови щодо опублікованих статей залишені за видавцем. Передрук, у тому числі й частковий, допускається лише з дозволу редакції і з посиланням на джерело.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій, залишаючи за собою право редагувати матеріали. За достовірність фактів, цифр, точність імен та прізвищ відповідають автори статей, а за зміст рекламних матеріалів - рекламодавці.

Статті надсилати за адресою: Редакція журналу "Фітотерапія. Часопис"

(головний редактор Т.П.Гарник)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601. Тел./факс (044) 253 60 24

E-mail: kninm@i.com.ua

 

Запрошуємо всіх зацікавлених до співпраці!

 


Основні завдання і напрямки діяльності
Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини

Розробка пропозицій щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я з питань народної і нетрадиційної медицини.

Визначення перспектив розвитку та наукових досліджень з пріоритетних напрямків народної і нетрадиційної медицини.

Впровадження в практику охорони здоров'я досягнень народної і нетрадиційної медицини.

Опрацювання заходів, спрямованих на реформування галузі народної і нетрадиційної медицини.

Вивчення потреби різних регіонів України у фахівцях з народної і нетрадиційної медицини.

Здійснення контролю у встановленому порядку за проведенням атестації і експертизи цілительских здібностей осіб, які не мають спеціальної медичної освіти та виявили бажання займатися медичною діяльністю в галузі народної і нетрадиційної медицини.

Вивчення досліджень та аналіз впливу на психічне та фізичне здоров'я населення методів народної і нетрадиційної медицини.

Створення та організація роботи банку даних про осіб, які практикують із залученням методів народної і нетрадиційної медицини в Україні.

Спільні наукові дослідження з установами, центрами та фірмами іноземних країн на підставі договорів.

Участь в аналізі і контролі технологій щодо застосування методів народної і нетрадиційної медицини в регіонах України.

Прийняття участі в розробці національних стандартів і нормативних документів по сертифікації технологій і методів, засобів та їх якості, що застосовуються в народній і нетрадиційній медицині.

Участь в організації та проведенні з'їздів, конференцій, нарад, міжнародних виставок з питань народної і нетрадиційної медицини, охорони здоров'я.

Організація та проведення наукового обгрунтування методів народної і нетрадиційної медицини відповідно до сучасного рівня науково-технічного прогресу.

Вивчення передового досвіду зарубіжних країн у використанні методів народної і нетрадиційної медицини, ознайомлення з ними вітчизняних фахівців, встановлення зв'язків та співробітництва з закордонними науковими і підприємницькими установами для виконання дослідницьких програм та інвестицій в галузі народної і нетрадиційної медицини.

Ведення просвітницької діяльності.

 


Перелік документів, що засвідчують право цілителя
провадити медичну практику в галузі народної і нетрадиційної медицини

1. Атестаційно-експертний висновок із зазначенням дати контрольної атестації та експертизи, конкретного виду медичної діяльності, фаху лікаря, разом з яким має проводитись медична діяльність та захворювання, при лікуванні яких виявлено позитивний результат.

2. Спеціальний дозвіл на право медичної діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини наданий

3. Ліцензія МОЗ України на медичну практику за спеціальністю "народна і нетрадиційна медицина"

Відповідно до наказу МОЗ України від 10.08.00 № 195 "Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.01 за №150/5341.

До загальнодозволених видів медичної діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини не відносяться:

- Лікування онкологічних хворих.

- Лікування хворих на інфекційні захворювання у т.ч. венеричні та заразні шкірні, СНІД.

- Лікування хворих на наркоманію.

- Лікування психічно хворих, які потребують невідкладної госпіталізації.

- Видавання висновку про психічний стан здоров'я.

- Догляд та лікування ускладнень вагітності.

- Хірургічні втручання, у т.ч. аборти.

- Проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів та інших аналогічних їм заходів з використанням методу гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу.

 


ВИТЯГ
Документи, які необхідні для отримання направлення
для проходження атестації та експертизи

Для проходження співбесіди Претендент повинен подати наступні документи:

- довідку про стан здоров'я за формою Ф 086У;

- довідку про стан здоров'я від психіатра за формою 122/2-о;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти, необхідні для здійснення діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, а саме: свідоцтва, атестати, дипломи, інші документи, які видані в установленому порядку державними навчальними закладами освіти системи МОЗ України різного рівня акредитації, науковими закладами або такими, що до них прирівняні, і мають право видавати документи державного зразка згідно з чинним законодавством України;

- дві фотокартки;

- ксерокопію першої та другої сторінок паспорта.

При проходженні повторної атестації та експертизи Претендент повинен подати всі вище зазначені документи та звіт про медичну діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини за три останні роки, погоджений лікарем, з яким працював Претендент.

Документи, які необхідні для отримання спеціального дозволу

на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини

Для одержання Спеціального дозволу особа, яка має намір здійснювати медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини, подає до Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ України (далі - Комітет) заяву встановленого зразка

Бланк заяви надається співробітником Комітету при прийомі документів.

До заяви додаються копії атестаційно-експертних висновків організацій, визначених МОЗ України, про можливість здійснювати медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини та копії документів, що засвідчують рівень освіти, необхідні для здійснення діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, а саме: свідоцтва, атестати, дипломи, інші документи, виданих в установленому порядку державними навчальними закладами освіти системи МОЗ України різного рівня акредитації, науковими закладами або такими, що до них прирівняні, і мають право видавати документи державного зразка згідно з чинним законодавством України;

Контактний тел./факс (044) 253-60-24

Контактні особи: Голова - Гарник Тетяна Петрівна.

Головний спеціаліст - Герцюк Тамара Іванівна

Провідний спеціаліст - Салієнко Ігор Анатолійович

На виконання рішень апаратних нарад у Міністра охорони здоров'я України при МОЗ АР Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Севастопольській міській та Головному управлінні охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій було створено інститут головних позаштатних спеціалістів з НіНМ, в обов'язки яких входить урегулювання медичної діяльності у галузі НіНМ.

 


Позаштатні спеціалісти з народної і нетрадиційної медицини

Регіони Прізвище, ім'я по батькові Телефони
1. Вінницький Побережець Леонід Михайлович (0432) 35-12-83
2. Волинський Іщук Василь Іванович (03322) 3-02-52
3. Дніпропетровський Красовська Аліса Георгіївна (0562) 92-53-61
4. Донецький Бєро Михайло Павлович (0622) 77-17-75
5. Житомирський Бочковський Олександр Миколайович (0412)24-19-94
6. Закарпатська Маркович Тетяна Іванівна (03122) 3-20-81
7. Запорізька Пацалюк Володимир Сафонович (0612) 63-44-71
8. Ів-Франківська Кіт Володимир Степанович (0342) 52-80-58
9. Київська Халіна Наталя Олександрівна (044)213-01-72
10. Кіровоградська Брикульська Мирослава Володимирівна (0522)59-71-05
11. АР Крим Брідко Віктор Володимирович (0652)27-77-98
12. Луганська Коротнєв Валерій Миколайович (0642) 57-07-26
13. Львівська Островерха Юрій Анатолійович (0322)76-23-60
14. Миколаївська Поляков Олексій Миколайович (0512)35-04-56
15. Одеська Лепковська Ірина Василівна (0482) 23-21-50
16. Полтавська Власенко Ігор Володимирович (05322) 7-53-12
17. Рівненська Бєлов Віктор Васильович (0362) 22-79-16
18. Сумська Соболева Валентина Олександрівна (0542)25-84-68
19. Тернопільська Слівінська Ганна Василівна (0352) 22-32-52
20. Харківська Михайлов Борис Володимирович (0572) 33-41-44
21. Херсонська Киданов Олег В'ячеславович (0552) 51-73-32
22. Хмельницька Питей Ольга Анатоліївна (0382) 998-723
23. Черкаська Волощенко Ірина Василівна (0472) 45-99-01
24. Чернівецька Архіпова Людмила Георгіївна (03722) 3-99-07
25. Чернігівська Коробов Ігор Михайлович (0462) 95-82-47
26. м. Київ Погуляй Гана Вікторівна (044)254-30-73
27. м. Севастополь Немцова Гана Вадимівна (0692) 45-84-18

 


Інформація для зацікавлених

Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги науково-практичний журнал "Фітотерапія. Часопис", який видається Комітетом з питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ України та Медичним інститутом Української асоціації народної медицини України з 2002 року.

У журналі публікуються наукові статті з актуальних проблем медицини, біології та фармації, зокрема, клінічні та експериментальні дослідження по вивченню та застосуванню лікарських, ароматних і харчових рослин та композицій з них і препаратів на їх основі для профілактики і лікування різних захворювань. А також суміжних дисциплін - ботаніки, фармакології, фітотехнології та виробництва фітопрепаратів, харчових фітодобавок, хімії природних сполук, стоматології, лікувальної косметології, дієтології, гомеопаті тощо. Публікуються статті з питань організації охорони здоров'я, підготовки спеціалістів, співробітництва вітчизняних та зарубіжних вчених і практичних лікарів, біологів, фармацевтів.

Журнал розрахований на лікарів різних спеціальностей, фармакологів, провізорів, фармацевтів, біологів, працівників науково-дослідних профільних установ, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами фітотерапії.

Журнал виходить періодичністю 4 рази на рік, його можна передплатити (передплатний індекс - 06684).

У журналі Ви можете розмістити не тільки наукову статтю, але й рекламу чи рекламну (презентаційну) статтю про свою фірму або продукцію, яку Ви виробляєте чи реалізуєте. Якщо у Вас є пропозиції чи запитання, будь ласка, звертайтеся, ми з задоволенням розглянемо їх.

Запрошуємо всіх зацікавлених до співпраці!

Контактні особи: головний редактор - Гарник Тетяна Петрівна

Наша адреса вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01021. Тел./факс (044) 253-60-24,

e-mail: ninm@moz.gov.ua, ninm@i.com.ua.

 


ЗВІТ
про проведення

Науково-практичної конференції "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!"

В м. Києві 18-20 листопада 2011 року відбулася конференція "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!", внесена до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2011 році".

Захід присвячений методам і засобам народної і нетрадиційної медицини з відновлення і зміцнення здоров'я, розвитку фізичної культури, формування знань про культуру здоров'я.

Організатор Компанія "Техекспо", за сприянням: Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України", ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ", ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України", ГО "Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури".

На відкритті конференції учасників привітали:

Стеців В. В., начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я,

Хаджинова Н. А., начальник Відділу санаторно-курортного лікування МОЗ України,

Литвинчук Н. Ю., державний головний експерт Апарату Ради Національної безпеки і оборони України,

Семенюк-Самсоненко В. П., голова Союзу жінок України "За майбутнє дітей",

Гарник Т. П., директор Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України",

Куріло С. М., перший проректор ПВНЗ Київський медичний університет Української асоціації народної медицини".

В програму конференції були включені семінари та майстер-класи за наступними тематиками:

1. Здорове харчування - запорука здоров'я.
2. Методи альтернативної медицини у формуванні здорового способу життя.
3. Натуропатія і гомеопатія.
4. Біоенергоінформаційні технології в медицині.
5. Натуральна косметика та засоби для догляду за шкірою і волоссям.
6. Натуральні лікувальні і профілактичні засоби.
7. Обладнання та засоби для реабілітації, оздоровлення і профілактики.
8. Нормативно-правові засади урегулювання народної і нетрадиційної медицини в Україні.
9. Китайська традиційна медицина.
10. Методи і практики Східної медицини в оздоровленні.
11. Нарада позаштатних спеціалістів за спеціальностями "народна і нетрадиційна медицина", "рефлексотерапія".

В рамках роботи конференції були представлені стендові доповіді та відбулася виставка, у програмі якої були презентовані прилади функціональної діагностики, фітопрепарати, спеціальні харчові продукти, засоби народної і нетрадиційної медицини призначені для зміцнення імунітету. Учасники заходу ознайомлювались з новітніми здобутками та технологіями у галузі народної і нетрадиційної медицини України та світу, а саме Росії, Індії, Китаю, Казахстану.

На виконання доручення Президента України стосовно забезпечення реалізації домовленостей, досягнутих у ході державного візиту в Україну Голови Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао та на виконання доручення Кабінету Міністрів України про реалізацію цих домовленостей при Міністерстві охорони здоров'я України була створена Міжурядова підкомісія з питань співробітництва у сфері медицини між Україною та КНР, яку очолила Перший заступник Міністра охорони здоров'я Моісеєнко Р.О.

В межах цього проекту у роботі конференції взяла участь група вчених Академії Китайської традиційної медицини Цуі Сяолан, Ту Я, Синь Сунчен, які виступили з науковими доповідями та продемонстрували майстер-клас, обговорили план подальшого співробітництва, основу якого включили до резолюції конференції.

Загалом конференцію відвідало понад 350 осіб, було представлено інформацію про діяльність 12 медичних центрів та інших організацій.

На конференції заслухані доповіді за інноваційними здобутками натуропатії, народної, нетрадиційної медицини, розглянуті можливості щодо гармонізації нормативно-правового урегулювання в галузі народної і нетрадиційної медицини та напрямків альтернативної медицини, висвітлення новітніх методологій застосування гомеопатії, а також представлені біоенергоінформаційні технології.

Були надруковані тези конференції.

На конференції прослухані наступні доповіді.

1. Гарник Т.П."Методи народної і нетрадиційної медицини у зміцненні здоров'я, превентивній терапії та медичній реабілітації", м. Київ.

2. Цуі Сяолан "Імунний супротив вірусам", м. Пекін, КНР.

3. Козименко Т.М."Значення поняття і "рівні здоров'я Д. Вітулкаса", м. Київ.

4. Кулемзіна Т. В., Шиньова Н. В."Розробка та обґрунтування складу лікарського фітозбору, що має імунокорегуючі властивості", м. Донецьк.

5. Андріюк Л. В., Мацько Н. В., Похмурська-Гудин Н.М."Застосування методів народної медицини в лікуванні подагри", м. Львів.

6. Марушко Ю.В."Фітопрепарати в дитячій пульмонології", м. Київ.

7. Чупріков А.П."Анімалотерапія в реабілітації та профілактиці захворювань", м. Київ.

8. Кузнєцова Л.В."Вплив гірудотерапії на функціональний стан імунної системи", м. Київ.

9. Осипенко О.Д."Холодинаміка - інструмент діагностики психосоматичних захворювань", м. Київ.

10. Костинська Н.Є."Антропософська медицина про фізичне і духовне здоровя", м. Київ.

11. Лисенюк В. А., Наумова М.П."Проблеми гіповітамінозу у хворих на цукровий діабет", м. Київ.

12. Коваленко О.Є."Оптимізація профілактики, лікування та реабілітації хворих із шийним остеохондрозом та його неврологічними проявами", м. Київ.

13. Кобилянська Р. М., Кобилянський В.Я."Трансфер Фактор Плюс ТМ - нове покоління імуномодуляторів та адаптогенів", м. Київ.

14. Леуська О.П."Основні напрямки формування імунітету у дітей першого року життя", м. Київ.

15. Дмитрієва А.В."Підтримка імунного статусу. Аюрведичний підхід", м. Київ.

16. Ту Я, Синь Сунчен "Голкотерапія як антидепресант", м. Пекін, КНР.

17. Окіпняк І. В., Васюк В. Л., Бойко Б. В., Зайцева В.А."Імуномоделюючі властивості екстракту родіоли рожевої", м. Чернівці.

18. Волошин О. І., Бойчук Т. М., Малкович Н. М., Сенюк Б. П., Васюк В. М., Волошина Л. О., Пішак О. В., Мещишин О. В., Ященко Ю. Б., Власик Л.І."Пилок бджолиний (обніжка) - універсальний метаболічний біостимулятор з імуномоделюючими властивостями", м. Чернівці.

19. Мірошниченко Н. В., Каверіна А.В."Досвід оздоровлення дітей, які часто хворіють", м. Сімферополь.

20. Приступюк О. М., Войтенко Г. М., Приступюк Л.О."Використання фітозасобів в раціональному харчуванні", м. Київ.

21. Гридько О. М., Бубнова Ю.О."Основні принципи підтримки імунітету, здоров'я та довголіття з позицій Аюрведичної медицини", м. Київ.

22. Ціпоренко С. Ю., Лоскутова І.В."Імунореабілітація чоловіків з малосимптомними формами урогенітальної інфекції", м. Київ, м. Луганськ.

23. Коваленко О. Є., Гарник Т.П.Пам'яті Вчителя - проф. Мачерет Є.Л.Історичні аспекти рефлексотерапії в Україні та перспективи розвитку, м. Київ.

24. Коркушко О.О.Сучасні аспекти застосування низькоінтенсивного лазерного опромінення в рефлексотерапії, м. Київ.

25. Морозова О. Г., Ярошевський О.А.Діагностика та лікування біомеханічних порушень хребта як основа профілактики вторинних неврологічних синдромів, м. Харків.

26. Гаркуша Л.Г.Щодо питання роботи служби рефлексотерапії області в умовах пілотного проекту, м. Дніпропетровськ.

27. Половка Л.І.Реабілітація хворих з інсультом з використанням акупунктури, м. Іршава.

28. Коваленко О. Є., Коркушко О. О., Кулемзіна Т.В.Громадська діяльність: оптимізація діяльності Української асоціації рефлексотерапії та медичної акупунктури, як шлях до укріплення позицій РТ в сучасному суспільстві, м. Київ, м. Донецьк.

29. Самсонов О.В."Традиційна медицина Китаю", м. Київ.

30. Вірстюк Н.Г."Аутоімунні реакції при хронічних гепатитах", м. Івано-Франківськ.

31. Головаха М. О., Яценко В.Г."Системна інформодіагностика та інформатерапія як інструмент для пошуку причин захворювань", м. Київ.

32. Гарник Т. П., Герцюк Т.І."Урегулювання медичної діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини", м. Київ.

На конференції відбулися авторські мастер-класи.

1. Філатович О.В."Інформотерапія Живим Словом", м Київ.

2. Осипенко О.Д."Холодинаміка - інструмент діагностики психосоматичних захворювань", м. Київ.

3. Музиченко В. П., Падченко С. І., Пелешко Л.І."Діагностика та оцінка стану людини за системою "Intera DiaCоr", м. Київ.

4. Коваленко О.Є.Нарада головних позаштатних спеціалістів з рефлексотерапії.

5. Поканевич В. В., Гарник Т. П., Козименко Т. М., Герцюк Т.І.Нарада головних позаштатних спеціалістів з народної і нетрадиційної медицини.

6. Зубицька Н.П."Лікарські рослини в народній медицині в профілактиці застудних захворювань та укріпленні здоров'я", м Київ.

7. Дмитрієва А. В., Гридько О. М., Віджай Кумар "Аюрведа - рецепти здоров'я і профілактики захворювань", м. Київ.

8. Кобилянська Р. М., Кобилянський В.Я."Трансфер Фактор Плюс ТМ - ідеальна композиція для оптимального імунітету", м. Київ.

9. Головаха М. О., Яценко В.Г."Системна інформодіагностика та інформатерапія в повсякденній роботі терапевта, педіатра та сімейного лікаря", м. Київ.

10. Гайдук В.В."Аромамасла в подоланні наслідків стресового стану", м. Київ.

11. Крамар Е.Д."Дорогоцінні дари древніх Волхвів. Що ми знаємо про миру та ладан в підтримці психічного і фізичного здоров'я", м. Київ.

12. Наумова Л.О."Природні косметичні фітозасоби", м. Київ.

13. Круглий стіл. Харченко Н. В., Анохіна Г.А."Здорове харчування - запорука здоров'я".

Стендові доповіді, що були представлені на конференції.

1. Березовська М. О., Пересадін М. О., Гарник К. В., Козименко Т.М.Вплив антигомотоксической терапії на концентрацію "середніх молекул" у хворих з синдромом психоемоційного вигорання на тлі стеатозу печінки.

2. Бикадоров В. І., Петріщева В.О.Ефективність сучасного фітозасобу імупрету в імунореабілітації хворих з синдромом екологічного імунодефіциту, сполученого з хронічним некалькульозним холециститом.

3. Гарник к.в., Козименко Т. М., Мощич О. П., Прудникова І.В.Ефективність комбінованого фітозасобу еукарбону у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з ожирінням.

4. Поканевич В. В., Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Олійник В.І. Імуноактивна складова гірудотерапії: механізм формування та клінічне значення.

5. Шаповалова І.О.Імуномодулюючі властивості препарату природного походження нуклеїнату у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння.

6. Разумний Р.В.Динаміка синдрому післяінфекційної астенії у хворих після перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді медичної реабілітації при застосуванні комбінованого фітозасобу алфагіну.

7. Тєрьошина І.Ф.Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на цитокіновий профіль хворих параноїдною шизофренію з різними типами перебігу патологічного процесу в періоді підтримуючої терапії.

8. Терёшин В.А.Влияние антигомотоксического препарата коэнзима композитум на показатели макрофагальной фагоцитирующей системы у больных острым тонзиллитом смешанной вирусно-бактериальной этиологии.

9. Лоскутов А. Л., Іванова Л.М.Імунокорекція манаксом хронічного бронхіту на фоні інсулінорезистентності.

10. Лукашевич І. В., Пішак О. В., Бачук-Понич Н.В.Зміни імунологічного статусу хворих на хронічний некаменевий холецистит під впливом лікування настоянкою чистотілу великого.

11. Малкович Н. М., Бобкович К.О.Диференційоване застосування флавоноїдних фітозасобів в комплексному лікуванні хворих на гострий бронхіт.

12. Жучкова Л.Г. Опыт использования антигомотоксических препаратов в комплексном санаторном лечении больных с метаболическим синдромом.

13. Голубова Т.Ф., Чепурная Л.Ф., Писаная Л.А.Состояние когнитивных функций и психоэмоционального тонуса у детей с последствиями ЧМТ.

14. Денисенко О. І., Волошина Н.О.Ефективність альтану у хворих на вугрову хворобу з супутніми гелікобактер-залежними ураженнями гастродуоденальної зони.

15. Пісоцька С. А., Злобинець А.С.Застосування фітокомплексу 3.1. в лікуванні дітей з первинною артеріальною гіпертензією.

16. Михальчук Л.А.Расаяны - иммуномодуляторы.

 


РЕЗОЛЮЦІЯ
Науково-практичної конференції
"Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!"
(18-20 листопада 2011 року, м. Київ).

В переважній більшості Національних систем охорони здоров'я в медичній практиці застосовуються натуропатичні методи, зокрема, методи рефлексотерапії, народної і нетрадиційної медицини: фітотерапії, гомеопатії, мануальної терапії, біоенергоінформаційній медицині, Аюрведичні методики, цілительства.

Сучасна офіційна медицина Європи приділяє значну увагу вивченню і впровадженню методів Сходу: Китаю, Індії та ін.

Розробки останніх років показують, що такі методи поєднують високу ефективність та безпечність. Це є вкрай важливим для сучасної системи охорони здоров'я, яка часто використовує лікарські засоби, що мають негативний вплив та викликають побічні дії.

Ця конференція є продовженням низки заходів з розвитку народної і нетрадиційної медицини, інтеграції методів Східної медицини в офіційну медицину України, впровадження цих методів в медичну практику.

У зв'язку з цим тематика конференції присвячена методам і засобам народної і нетрадиційної медицини з відновлення і зміцнення здоров'я, розвитку фізичної культури, формування знань про культуру здоров'я, інноваційним здобутками методів альтернативної медицини у формуванні здорового способу життя та здорового харчування, натуропатії і гомеопатії, біоенергоінформаційних технологій в медицині, натуральних лікувальних і профілактичних засобів, обладнання та засобів для реабілітації, оздоровлення і профілактики, методик і практик Східної медицини в оздоровленні, Китайської традиційної медицини.

Обговоривши науково-практичні проблеми розвитку рефлексотерапії і народної медицини в України, учасники конференції "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!" пропонують:

1. Проводити подальші заходи щодо наукової доказовості народних методів та засобів у профілактиці, лікуванні та реабілітації різних захворюваннях.

2. Консолідувати зусилля лікарів та цілителів на проведенні науково-методичних досліджень з використання натуропатичних методів в медичній практиці.

3. Впроваджувати методи немедикаментозної терапії в навчальний процес студентів ВМНЗ.

4. Доповнити перелік медичних спеціальностей, визначивши новими спеціальностями "Гомеопатію", "Мануальну терапію", "Апітерапію", "Аюрведу", "Китайську традиційну медицину".

5. Популяризувати через засоби масової інформації методи народної і нетрадиційної медицини та рефлексотерапії, проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо використання цих методів з метою збереження та зміцнення здоров'я та імунітету.

6. Удосконалювати законодавчу базу з урегулювання галузі народної і нетрадиційної медицини та рефлексотерапії.

7. Розширювати міжнародне співробітництво та партнерство у галузі рефлексотерапії, народної і нетрадиційної медицини.

8. Інтегрувати методи Китайської традиційної медицини в стандарти лікування, реабілітації та профілактики.

Прийнято на заключному пленарному засіданні конференції з міжнародною участю "Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму!", за підтримкою Міністерства охорони здоров'я України, Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України", ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ", ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України", 18-20 листопада 2011 року, м. Київ.

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького, Андріюк Л. В.

Д.мед.н., професор, директор Державного підприємства "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України", завідувач кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ", Гарник Т. П.

Д.мед.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л.Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з "Рефлексотерапії", Коваленко О. Є.

Д.мед.н., професор, ректор ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ". Туманов В.А.

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри нетрадиційної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Кулемзіна Т.В.

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри нетрадиційної медицини Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгіївського, Мірошніченко Н.В.

Д.мед.н., професору, голові ПК МОЗ та АМН України "Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації", завідувачу кафедри неврології і реабілітації Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Лисенюк В.П.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка