19 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії"

Пояснювальна записка

 


 

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України

"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії"

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2015 року № 438 "Про затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2015 – 2016 роках" робочою групою за участю провідних профільних спеціалістів медичної галузі розроблено проект наказу " Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії" .

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/ .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я України або в електронному вигляді на адресу: medstandards@dec.gov.ua

 

Контактна особа – Ліщишина О.М.(тел. 044-536-13-40)

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження та впровадження

медико-технологічних документів зі

стандартизації медичної допомоги

при гендерній дисфорії

Відповідно до частини першої статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзацу п'ятнадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, на виконання пунктів 2, 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 597, з метою удосконалення медичної допомоги при гендерній дисфорії

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Гендерна дисфорія" (далі – Уніфікований клінічний протокол), що додається.

2. Медичному департаменту (Кравченко В. В.) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу, не пізніше лютого 2019 року.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров'я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на підставі Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров'я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (Талаєва Т. В.) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

 


 

Пояснювальна записка

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України

"Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії"

Короткий опис проблеми. Актуальність для України

 

Формальні епідеміологічні дослідження захворюваності і поширення гендерної дисфорії, а також зокрема явищ транссексуалізму або трансгендерних і гендерно-неконформних ідентичностей в цілому не проводилися, а спроби отримати реалістичні оцінки пов'язані з величезними труднощами. Навіть якби епідеміологічні дослідження встановили, що по всьому світі пропорція транссексуалів, трансгендерів однакова, ймовірно, культурні відмінності між країнами змінили б як поведінковий вираз різних статевих ідентичностей, так і ступінь, до якої гендерна дисфорія відмінна від статевої ідентичності індивідуума.

Гендерна варіативність не є рідкістю. Опитування 10 000 осіб, що здійснювалось у 2012 р. Комісією з прав людини та рівності у Сполученому королівстві Великобританія, встановило, що 1% від населення самоідентифікує себе в деякій мірі в різних гендерних варіантах. Цю цифру не обов'язково вважати репрезентативною для всього населення.

В Україні аналогічні дослідження не проводились та офіційної статистики за даною патологією немає.

Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення якості, ефективності та доступу до медичної допомоги пацієнтів із гендерною дисфорією шляхом встановлення єдиних вимог щодо діагностики, лікування та реабілітації хворих, обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладів охорони здоров'я; визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладах охорони здоров'я.Завантажити: dn_20160222_0_dod.rar ( 189.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка