19 вересня 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 02.03.2012 № 147 "Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

Версія для друку
Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 476/20789 від 02.03.2012
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.03.2012 N 147
м.Київ
Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", підпункту 4 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

1.2. Форму первинної облікової документації № 123-1/о "Картка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 123-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.3. Форму первинної облікової документації № 133/о "Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 133/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.4. Форму первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я претендента на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 133-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.5. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Затвердити за заявочним принципом перелік закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.2. Подати до Міністерства охорони здоров'я України перелік закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та забезпечити їх підключення до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

2.3. Взяти до керівництва та виконання цей наказ.

2.4. Довести цей наказ до відома закладів охорони здоров'я та забезпечити його виконання.

3. Встановити, що:

3.1. Міністерство охорони здоров'я України веде реєстр закладів охорони здоров'я, які проводять медичні огляди.

3.2. Форми первинної медичної документації, затверджені підпунктами 1.2 - 1.4 пункту 1 цього наказу, ведуться в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

3.3. Обмін інформацією між підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров'я на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua) проводиться з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

3.4. Доступ підприємств, установ та закладів сфери охорони здоров'я до зазначеного інформаційного ресурсу надається на договірних засадах в установленому законодавством порядку.

4. Державному підприємству "Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров'я України" забезпечити:

4.1. Створення, ведення, адміністрування, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров'я України (www.ema-moz.gov.ua).

4.2. Безперервний доступ закладів охорони здоров'я до зазначеного ресурсу.

5. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 10 січня 2000 року № 2 "Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції 24 січня 2000 року за № 39/4260.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я Моісеєнко Р. О.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України
Міністр

Р.В.Богатирьова

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби
статистики України
_________________ О.Г.Осауленко
_________________ 2012 року


Завантантажити архів документаЗавантажити: 2012_147_123-1.pdf ( 146.4 Kb ), 2012_147_133-1.pdf ( 126.5 Kb ), 2012_147_133.pdf ( 145.2 Kb ), 2012_147_Poryadok.pdf ( 126.4 Kb ), 2012_147_Poryadok_perevirky.pdf ( 106.9 Kb ), NMOZ_02032012_n_147.rar ( 25.3 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка