19 листопада 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 14.03.2008 № 132 Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові...

Версія для друку
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.03.2008 N 132
м.Київ
Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра І. Васюника від 14.02.08 №7960/1/1-08

Наказую:

1. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Директорам Департаментів та начальникам структурних підрозділів МОЗ, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

1.1 Всебічно проаналізувати стан організації зі зверненнями громадян та вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України "Про звернення громадян", упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема щодо:

недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

викоренення практики визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

узяття під особистий контроль керівництвом Міністерства та управлінь охорони здоров'я розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;

забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

Про результати поінформувати Управління адміністративного забезпечення.

Термін: до 15.03.08

2. Керівникам Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Директорам Департаментів та начальникам структурних підрозділів МОЗ щокварталу аналізувати звернення громадян за формами, що додаються та інформувати Управління адміністративного забезпечення (додатки 1, 2);

Термін: щокварталу не пізніше ніж до 3 числа місяця,
що настає за звітним періодом

2.1 В обов'язковому порядку під час відряджень до регіонів України керівників структурних підрозділів та працівників Міністерства включати у завдання на відрядження вивчення роботи із зверненнями громадян, здійснення на місцях перевірок стану вирішення конкретних питань, що порушуються у зверненнях та інформувати Управління адміністративного забезпечення

Термін: щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Луганської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій щокварталу аналізувати звернення громадян, за формами, що додаються та інформувати Управління адміністративного забезпечення (додатки 1,3).

Термін: щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом

3.1 Вжити заходів до забезпечення систематичного, не рідше одного разу на місяць, проведення перевірок стану організації роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованих закладах охорони здоров'я. Затвердити графіки проведення перевірок підпорядкованих установ. Про результати доповісти.

Термін: щокварталу до 10 числа місяця,
що настає за звітним періодом

3.2 Вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань. Створити окрему сторінку на власних офіційних веб-сайтах, присвячену роботі зі зверненнями громадян.

Термін: до 20.03.08

4. Начальнику Управління адміністративного забезпечення Білому О. В., головному редактору газети "Ваше здоров'я" Бернику М. П., начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Лихотопу Р.Й. вжити заходів до висвітлення через газету "Ваше здоров'я" та розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян керівництвом МОЗ України, роз'яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.

Термін: до 10.03.08, надалі постійно

5. Начальнику Української станції виїзної експертної консультативної медичної допомоги Головачу К.М.у разі необхідності за зверненнями Секретаріату Президента України забезпечувати участь представника Приймальні громадян МОЗ України разом з посадовою особою Міністерства у прийомі громадян, які звертаються до Президента України.

6. Директору ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України Львовій Р.М.разом з начальником Управління адміністративного забезпечення Білим О.В.продовжити впровадження комп'ютерної програми для автоматизованої реєстрації звернень громадян та їх аналізу з метою подання оперативної звітної інформації до Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України на виконання відповідних доручень.

Термін: до 01.01.09

7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В.при формуванні структури Міністерства та штатного розпису передбачити збільшення штатної чисельності сектору по роботі із зверненнями громадян для забезпечення виконання положень Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Термін: до 01.05.08

8. Визнати такими, що втратили чинність накази МОЗ України від 07.04.97 №107 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення"; від 19.03.99 №66 "Про забезпечення конституційних прав громадян на звернення" ; від 17.09.02 №345 "Про забезпечення виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення від 13.08.02 №700".

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

 

Міністр В.М.КнязевичЗавантажити: 9616_dod.rar ( 18.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка