24 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»

Версія для друку
Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»
Пояснювальна записка


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проект розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблений Міністерством охорони здоров'я України відповідно до підпунктів 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393

Проект розпорядження та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою:

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601.

Контактні особи:

Зінченко Олена Миколаївна e-mail: zinchenko@moz.gov.ua


 

ПРОЕКТ

Про схвалення Концепції розвитку охорони
психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

  1. Схвалити Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, що додається.
  2. Міністерству охорони здоров’я разом із заінтересованими органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану заходів розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу. За оцінками експертів ВООЗ, до 2020 року на їх частку припаде 15% років життя людини, втрачених через непрацездатність.

Максимальний тягар психічних розладів лягає на плечі найбільш продуктивної групи населення. Для економічного тягаря психічних розладів характерним є те, що частка непрямих втрат значно, в 2 – 6 разів, перевищує прямі витрати на лікування.

Сучасна українська система охорони психічного здоров’я успадкувала організаційну структуру, а також стратегії та практики радянської системи, яка не зазнала істотних структурних змін після набуття Україною незалежності. Це зумовлює високий рівень інституціалізації, сегрегації та стигматизації населення України, що мають психічні розлади. Домінування пострадянських принципів управління галуззю обмежує запровадження в Україні ефективних моделей фінансування та адміністрування послуг в сфері охорони психічного здоров’я.

Особи з проблемами психічного здоров’я переважно отримують лікування в психіатричних стаціонарах, можливості амбулаторної допомоги використовуються не повною мірою. Ініціативи в сфері охорони психічного здоров'я здійснюються за відсутності системного підходу до їх планування і впровадження, а також необхідного контролю щодо їх якості.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» (далі– Проект розпорядження) розроблено з метою створення якісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я, орієнтованої на користувача допомоги, здатної забезпечити потреби населення на рівні міжнародних стандартів.

3. Правові аспекти

Проект розпорядження розроблено на виконання підпункту 15 пункту 7 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, наведеного у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393.

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про психіатричну допомогу», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України (Департаментом державної кримінально-виконавчої служби та Департаментом пробації Міністерства юстиції України), Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою проведення публічного громадського обговорення проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту розпорядження не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить створити цілісну та ефективну систему охорони психічного здоров’я населення, що сприятиме підвищенню рівня психічного здоров’я населення та покращенню якості життя, зменшенню прямих та непрямих втрат економіки України, забезпеченню доступності допомоги з охорони психічного здоров’я на рівні територіальних громад, підвищенню загального рівня психологічного благополуччя населення, зменшенню рівня смертності, у тому числі дитячої, внаслідок суїцидів та нещасних випадків, посиленню ролі громадського сектору в системі охорони психічного здоров'я.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 Завантажити: Pro_20170503_0.pdf ( 250.3 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка