19 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479"

Пояснювальна записка

 


 

Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479»

На виконання підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 5 травня 2008 року № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, підпункту 7 пункту 105 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, наведеного у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 та з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479».

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: zinchenko@moz.gov.ua

Контактна особа – Зінченко О.М. (тел. 044-253-24-58)


 

ПРОЕКТ

 

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 5 травня 2008 року № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, підпункту 7 пункту 105 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, наведеного у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 та з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 серпня 2008 року № 479, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за № 1022/15713 виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно статті 23 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці забезпечують права та обов’язки осіб з інвалідністю стосовно опікунства, піклування, опіки, усиновлення дітей чи аналогічних інститутів, якщо такі поняття є в національному законодавстві. Стаття 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою.

Відповідно статті 14 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, користуються всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України. Дискримінація особи на підставі наявності в неї ВІЛ-інфекції, а також належності людини до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ забороняється.

Відповідно статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

В той же час, натепер, люди з інвалідністю і люди, які живуть з ВІЛ позбавлені можливості реалізувати своє право на усиновлення дітей. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479 затверджений Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 1022/15713. Зазначений

Перелік є дискримінаційним та не відповідає міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не відповідає Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393 затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, де передбачено необхідність внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479.

З огляду на вищевикладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479» (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та законодавства України, з урахуванням інтересів дитини.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.

- Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

- Сімейний кодекс України.

- Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

- Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

- Указ Президента України від 5 травня 2008 року № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України, Міністерством молоді і спорту України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська анти дискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу сприятиме недопущенню дискримінації та забезпечить захист прав людей з інвалідністю і людей, які живуть з ВІЛ.

 

Заступник Міністра О. ЛІНЧЕВСЬКИЙ

 


Завантажити: Pro_20170213_3.pdf ( 82.7 Kb ), Pro_20170213_3_dod_1.pdf ( 73.5 Kb ), Pro_20170213_3_dod_2.pdf ( 100.5 Kb ), Pro_20170213_3_dod_3.pdf ( 83.9 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка