18 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"

Пояснювальна записка  


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"

Проект постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" розроблений з метою приведення у відповідність до статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" здоров'я (у редакції Закону України від 07.07.2011 р. № 3611-VI) та удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проект постанови надсилати на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Донченко Тетяна Миколаївна тел. (044) 200-08-17, (E-mail: dtm@moz.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються до 30.06.2013 у письмовому та/або електронному вигляді.

Начальник Управління

контролю якості медичних послуг Т. Донченко


ПРОЕКТ

Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2001 р., № 26, ст. 1170; 2002 р., № 7, ст. 291; 2010 р., № 86, ст. 3036; 2013, № 2, ст. 40) виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" (далі - проект) розроблений Міністерством охорони здоров'я України на виконання статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою удосконалення процесу акредитації закладів охорони здоров'я усіх форм власності як основної із складових забезпечення контролю якості медичних послуг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є удосконалення процесу акредитації закладів охорони здоров'я. Новацією проекту є запровадження акредитації на добровільних засадах та встановлення реєстраційного збору за отримання сертифіката акредитації.

Проектом передбачено здійснення оцінки дотримання закладом Стандартів акредитації експертними установами.

Проектом встановлено загальний строк проведення акредитації 90 днів.

3. Правові аспекти

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діють Основи законодавства України про охорону здоров'я, постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту дозволить поповнити державний бюджет за рахунок встановленням реєстраційного збору за реєстрацію акредитованого закладу.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження у Міністерстві фінансів України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві юстиції України та Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" стосується соціально-трудової сфери, тому потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" забезпечить виконання статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я, сприятиме удосконаленню процесу акредитації закладів охорони здоров'я усіх фори власності задля забезпечення ефективного і доступного медичного обслуговування населення.

Міністр охорони здоров'я України Р. Богатирьова

  "___" ___________ 2013 р.Завантажити: ppp2013_3934.pdf ( 135.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка